กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : กรณีข้อกล่าวหาหลวงพ่อธัมมชโย เป็นที่สิ้นสุดแล้ว รื้อฟื้นไม่ได้


ตามขั้นตอน ดังนี้


* เมื่อวันที่ 5  มีนาคม พ.ศ. 2542  
คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ เสนอรายงานกรณี
วัดพระธรรมกาย  ผ่านสมเด็จพระสังฆราช
เข้าสู่ที่ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคมครั้งที่ 9/2542

เกี่ยวกับเรื่อง 1. คำสอน  2.การถือครองที่ดิน  3. การเงิน  
โดยมหาเถรสมาคม  มีมติ
มอบเรื่องให้เจ้าคณะภาค  1  พิจารณาดำเนินการ


* ต่อมาวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2542  
การประชุมครั้งที่ 10 / 2542  เจ้าคณะภาค 1  ดำเนินการ
ไต่สวนแล้วสรุปเป็นข้อแนะนำ  4  ข้อ
และเสนอกลับไปให้มหาเถรสมาคมพิจารณาอีกครั้ง


* จากนั้น  
มหาเถรสมาคมโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน
ได้มีมติที่ 101/2542  ให้

กรรมการมหาเถรสมาคมทุกรูปนำข้อแนะนำ 4 ข้อ
ของเจ้าคุณะภาค 1  ไปศึกษาพิจารณา

ให้รอบคอบและทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอพิจารณาอีกครั้ง

*  ในที่สุด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2542  
ที่ประชุมมหาเถรสมาคม
โดยมีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช  เป็นประธาน

ได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบแล้วมีมติที่ 101 / 1 / 2542 ว่า
ข้อแนะนำ 4 ประการ  
ของเจ้าคณะภาค 1  นั้น ชอบแล้ว  

และเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายก็ได้ทำหนังสือน้อมรับปฏิบัติแล้ว

* ดังนั้น  โดยพระธรรมวินับ  ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
อธิกรณ์กรณี  พระราชภาวนาวิสุทธิ์  หรือ หลวงพ่อธัมมชโย  
เป็นอันสิ้นสุดยุติดระงับแล้ว  รื้อฟื้นอีกไม่ได้

* พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ  อุกโกฏนสิกขาบท  ในพระวินัยปิฎก 
ความว่า ...
“ภิกษุใดรู้อยู่
รื้อฟื้นอธิกรณ์ที่ทำเสร็จแล้ว
ตามธรรมเพื่อพิจารณาใหม่  

ต้องอาบัติปาจิตตีย์”  
                                    -------------------------

"ดูก่อนอานนท์ ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราได้แสดงไว้ และบัญญัติไว้ด้วยดี นั่นแหละจักเป็นพระศาสดา ของพวกท่านสืบแทนเราตถาคต เมื่อเราล่วงไปแล้ว"


บัว  อรุโณทัย
15 กุมภา 59
ณ แผ่นดินที่พระพุทธศาสนารุ่งเรือง


21 ความคิดเห็น:

 1. อันตรายจะเป็นอันตราย
  แก่ผู้ทำอันตรายต่อผู้ไม่เป็นอันตราย

  ตอบลบ
 2. ตามนั้นเลย เรื่องมันจบไปแล้ว ขุดขึ้นมาฟื้นฟอยหาตะเข็บ
  คนที่จะเจ็บ คือ คนที่ต้องมาคอยตัสินลายเซ็นต์สังฆราชองค์ก่อน เพราะไม่รู้เรื่องอะไรแต่ต้องมาโดนกดดันให้ไปตัดสินนี่สิ

  ตอบลบ
 3. ความผิดทางกฏหมายไม่ชัดเจนแต่มุ้งแน้นการทำลายงานพระศาสนา สร้างความแตกแยกในวงการพระสงฆ์ และชาวไทย เป้าหมายจริงๆของคนเหล่านี้หวังดีต่อประเทศจริงหรือ เราจะยอมได้อย่างไร วัดเป็นแหล่งสร้างคนดี สร้างพระที่ดีเป็นต้นแบบสังคม การที่ต้องการให้คนที่ไม่ใช่พระไปควบคุมองค์กรศาสนาได้อย่างไร

  ตอบลบ
 4. สาธุค่ะ ปัญหาต่างๆที่กล่าวหาทางกฎหมายจบสิ้นแล้วบ้านเมืองจะได้สงบสุขค่ะ

  ตอบลบ
 5. คนทุกคนมีทุกข์ประจำตัวอยู่แล้ว เลิกเพิ่มทุกข์ให้แก่กันเลย ช่วยกันหาทางพ้นทุกข์เถอะ

  ตอบลบ
 6. กรณีข้อกล่าวหา "หลวงพ่อธัมมชโย" เป็นอันสิ้นสุดยุติระงับแล้ว รื้อฟื้นไม่ได้ สาธุๆๆ

  ตอบลบ
 7. เรื่องจบตั้งแต่ปีมะโว้ แต่ไม่ยอมให้จบ ชอบธรรมแล้วหรือ? ต้องการอะไรกันแน่?ถึงได้ยัดคดีโน่นนี่นั่น วนไปวนมาไม่รู้จบ

  ตอบลบ
 8. เรื่องจบตั้งแต่ปีมะโว้ แต่ไม่ยอมให้จบ ชอบธรรมแล้วหรือ? ต้องการอะไรกันแน่?ถึงได้ยัดคดีโน่นนี่นั่น วนไปวนมาไม่รู้จบ

  ตอบลบ
 9. จบไปตั้งแต่ปี2542แล้วนะคะ มาสั่งสมบุญกันดีกว่า เวลาในโลกมนุษย์มันสั้นเข้าไปทุกวัน
  สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรให้กระแสบุญเข้าไปอยู่ในใจกันเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 10. จบไปตั้งแต่ปี2542แล้วนะคะ มาสั่งสมบุญกันดีกว่า เวลาในโลกมนุษย์มันสั้นเข้าไปทุกวัน
  สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรให้กระแสบุญเข้าไปอยู่ในใจกันเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 11. กฎหมายอาดเอาผิดพวกคุณไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมไม่เคยปราณีใครนะค่ะ

  ตอบลบ
 12. ไม่ผิดก็จะให้ผิด ถึงว่ามีแพะรับบาปออกมาหลายราย

  ตอบลบ
 13. ประวัติศาสตร์...ช่วยจำชาติไทยไว้
  ประวัติศาสตร์...ช่วยให้ได้ศึกษา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยรวมเรื่องผ่านมา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยพาให้เข้าใจ
  ประวัติศาสตร์...ช่วยจำเรื่องสำคัญ
  ประวัติศาสตร์...ช่วยกันบันทึกไว้
  ประวัติศาสตร์...ช่วยแม้กาลผ่านไป
  ประวัติศาสตร์...ช่วยให้เกิดปัญญา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยโลกได้เรียนรู้
  ประวัติศาสตร์...ช่วยผู้ชอบแสวงหา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยสร้างแรงศรัทธา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยพา(พระ)ชนะมาร...

  ตอบลบ
 14. วัดพระธรรมกาย สอนให้ทุกคนทำแต่ความดี ความถูกต้อง ความจริง สอนเรื่องศีล สมาธิ เรื่องบุญ ผลของบุญ สอนตามที่พระบรมศาสดาสอนทุกประการ เรารักพระพุทธศาสนา และรักวัดพระธรรมกายค่ะ

  ตอบลบ
 15. เมื่อคดีเสร็จแล้วทำไมต้องรื้อฟื้นขึ้นมาอีก

  ตอบลบ
 16. เรืองจบไปตั้งนานแล้วยังจะรื้อฟื้นอีกมันอะไรกันนะ

  ตอบลบ
 17. เรื่องจบนานแล้วทำไมถึงไม่ยอมจบนะเพราะเหตุใด?งงมากเลย

  ตอบลบ
 18. คนเราถ้าบริสุทธิ์ ไม่มีความผิด ถึงจะถูกสื่อโจมตี ตามผู้บ่งการที่หวังทำลายพระพุทธศาสนา แต่ถ้ามีบุญบารมีมาก มีหลักวิชชาในการสร้างบุญ ผู้ประทุษร้ายก็ทำผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ เพราะหาความผิดไม่เจอเอย.

  ตอบลบ
 19. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ตามกรรม ตามกรรม

  ตอบลบ

Blog Archive