กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : จับกระแส พลังชาวพุทธทั่วโลกเจ้าคุณเบอร์ลิน ขอสั้น ๆ จงหยุด และอย่าเสี่ยง.
.......
จับกระแส พลังชาวพุทธทั่วโลก

ต่างให้สนับสนุน มติ มส. ที่ยึดพระธรรมวินัย และกฏหมายอย่างเคร่งครัด

ที่ได้มี มติ เมื่อ 10.02.2016 ที่มีวินิจฉัย ให้ยุติ การรื้อฟื้นอธิกรณ์ กรณีธัมมชโย

(ไม่เกี่ยวคดีบ้านเมืองนะครับ อย่าโยงมั่ว)

จากมติของ มส. ดังกล่าว ส่งผลทำให้ลดระดับความขัดแย้งในสังคมไทยที่ยืดเยื้อมานาน
ลงไปทันที.
.....

ดังนั้น โพสต์เจ้าคุณเบอร์ลินในวันนี้

จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อขอแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ทราบดังนี้

1. จงหยุด :

- ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่าย ทุกกลุ่ม และทุกหน่วยงานของรัฐ

ที่หลงคบคนผิด และหลงใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตนเอง จนเกินขอบเขต สร้างความสับสนต่อสังคม ดังที่ผ่านมานั้น
- ขอได้โปรดเห็นแก่ความสงบสุข ของบ้านเมือง และพระศาสนา
- โปรดให้ความเคารพต่อ มติ มส. อันถือว่าเป็นศาลฎีกา ชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยในครั้งนี้ด้วย.

2. อย่าเสี่ยง :
ขอสั้น ๆ ว่า
- รัฐบาลไทย ปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้พระปรมาภิไธย ในองค์พระประมุขของแผ่นดิน.
- คณะสงฆ์ไทย โดย มหาเถรสมาคม หรือ มส. ก็ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระปรมาภิไธยนี้เช่นเดียวกัน
หาใช่อยู่ภายใต้กำกับของรัฐบาลไม่.
ซ้ำสูงกว่านั้นไปอีกชั้น คือ
ในรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับยังบัญญัติไว้ว่า
"ทรงเป็นพุทธมามกะ" อีกด้วย
อันหมายถึง เกี่ยวเนื่องกับพระราชศรัทธาที่ทรงมีในพระพุทธศาสนานับแต่อดีตถึงปัจจุบัน
รัฐบาลจึงต้องพึงสังวร และพึงระวังในการปฏิบัติต่อ มส.ด้วย.
....
ดังนั้น มติ มส. ครั้งนี้ ถือว่า ยุติ และจบทันที
ด้วยกุศลเจตนาอันบริสุทธิ์
จึงขอเตือนสติมายังทุกฝ่ายตั้งแต่รัฐบาลลงมา
จนถึงผู้หลงเดินทางผิด ที่กำลังคิดมิชอบต่อพุทธศาสนา และต่อบ้านเมือง
ก่อนจะดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการไม่เคารพต่อมติ มส. อันถือว่าเป็น "ศาลสงฆ์ชั้นฎีกา" สูงสุดนี้นั้น
จงตรองให้ดี และจงยับยั้งความคิดที่เป็น "อกุศล" นั้นทันที
ก่อนที่จะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว กลายเป็นไฟเผาแผ่นดินอันร่มเย็นของไทยเรา
เมื่อถึงเวลานั้น
ใครก็รับผิดชอบไม่ไหวแน่.
.......
ก่อนจบ ขอส่งข่าวเตือนไปถึงพวกป่วนรายวันที่ยังไม่เลิก
ด้วยความหวังดีของคนในสังคมเดียวกันว่า
พวกท่านจะค่อย ๆ หาทางลงแบบไหน ก็ไม่ว่ากันหรอกครับ
แต่ระวังกระแสจะตีกลับ
ซึ่งดูเหมือนว่ามันจะแรงเสียด้วย เพราะธรรมชาติว่า
"หากอะไรที่มันเกินไป"
ดังที่ นสพ.ไทยรัฐ จั่วหัวว่า ...
"เล่นไม่เลิก หรือ ไม่ยอมยุติ".

โชคดีทุกท่านครับผม
เจ้าคุณเบอร์ลิน
11.02.2016

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive