กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : พระกับทหารช่วยเหลือกันมาตลอด
เจ้าคณะลำพูน ขอบิณฑบาตนายกฯ แก้วิกฤติสงฆ์ 

พระกับทหารช่วยเหลือกันมาตลอด

อย่าให้คน 2-3 คนทำความยุ่งยากแก่ประเทศและพระพุทธศาสนา


พระเดชพระคุณพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร กล่าวถึงสถานการณ์พระพุทธศาสนาปัจจุบันไว้อย่างน่าฟังว่า ......

ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ก่อปัญหาเป็นเพียงพระ1รูปและฆราวาสไม่กี่คน 

ใครคิดทำร้ายทำลายต้องมีอันเป็นไป แม้คนการีบ้านการีเมืองจะมีไม่กี่คน 
แต่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ากระท้อนจะหวานได้ต้องทุบนานๆ 
บางคนไม่เข้าใจว่ามหาเถรสมาคมคืออะไร 
เจ้าประคุณสมเด็จท่านปิดทองหลังพระมานาน 
พรรษากาลท่านล่วง 90 แล้ว 
ถือว่าได้สร้างบารมีอันยิ่งใหญ่ 
พิสูจน์ความบริสุทธิ์และความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และศีลธรรมที่อยู่ในองค์ท่านให้ปรากฏแก่
สายตาชาวพุทธทั่วไทยและชาวพุทธทั่วโลก


ส่วนเรื่องที่รัฐก้าวก่ายคณะสงฆ์ ...
ขอบอกว่ายุคนี้เป็นยุคปฏิวัติ ทหารหรือข้าราชการบางท่านไม่รู้ขนบธรรมเนียมของคณะสงฆ์ 
แต่นายทหารผู้กุมบังเหียนประเทศชาติเป็นชาวพุทธที่มีความรู้ซึ่งธรรมะ 
ผู้ปกครองประเทศคงรู้ว่าพระสงฆ์ไม่ได้เป็นเจ้าของวัด 
แต่เป็นผู้ดูแลวัดแทนราชการ 
เมื่อพระท่านดูแลอย่างดีจนกระทั่งถวายชีวิตเพื่อแผ่นดิน 
ชวนศรัทธาญาติโยมได้บำรุงศาสนา 
และยังช่วยด้านศึกษาสงเคราะห์ สาธารณะสงเคราะห์ ช่วยจิปาถะ 
ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลาย 
พระสงฆ์ก็ร่วมกับทหาร ร่วมกับทางราชการช่วยเหลือกันมาตลอด 
ฉะนั้นบางทีผู้มีอำนาจไม่เข้าใจอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ 
อย่างที่พระไปพุทธมณฑลที่จริงจะระดมทั้งประเทศก็ได้ 
ถ้าให้อาตมาไปก็จะไป 
เพราะว่าเจ้าประคุณสมเด็จนั้นท่านสละทั้งชีวิต 
ใครจะว่าจะกล่าวอะไรท่าน ท่านคงไม่ว่าอะไร 
เพราะท่านทนมาตั้ง90ปีแล้ว เหลือเวลาอีกกี่ปี ทำไมท่านจะทนไม่ได้


“อยากจะฝากผู้ที่มีความรับผิดชอบของประเทศ 
ได้โปรดพิจารณาว่า อย่าให้คน2-3คน มาทำความยุ่งยากให้แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา 
เพื่อที่เราทั้งหลายจะได้เกิดความสามัคคีปรองดองและอยู่กันอย่างสงบ 
ภายใต้บารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
คณะสงฆ์นั้นได้ช่วยเหลือราชการ และอยู่ใต้กฎหมาย ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย 
ฉะนั้นขอบิณฑบาตขอเมตตาจากผู้มีอำนาจวาสนาในบ้านเมือง 
โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่ได้ดูแลสำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ 
ได้มีเมตตาอนุเคราะห์ให้วิกฤติตรงนี้ผ่านไปด้วยดี”

กรณีธรรมกาย วงใน
วิชชาธรรมกาย
วัดพระธรรมกาย UNSEEN
Dhammakaya Méditation Technique
https://dhammakayafacts.wordpress.com/ 
www.ธรรมกาย.com 
เจ้าคุณเบอร์ลิน  


2 ความคิดเห็น:

Blog Archive