กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : เตือนชาวพุทธเคารพผู้ใหญ่


พระครูวิเชียรกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอรามัน จ.ยะลา วัดวชิรปราการ 

พระเคยโดนระเบิดเตือนชาวพุทธเคารพผู้ใหญ่

เชื่อคนจ้องทำลายไม่สำเร็จ

พ้อไม่ช่วยก็อย่าทำแตกแยกเปิดใจถึงสถานการณ์พระพุทธศาสนาปัจจุบันว่า...
กลุ่มคนที่จ้องทำลายองค์กรสูงสุดทางพระพุทธศาสนา 
เพราะไม่มีความเคารพในผู้ใหญ่ โดยเฉพาะมหาเถรสมาคม (มส.) 
ถ้าไม่มี มส.พระพุทธศาสนาถูกทำลายไปแล้ว 
ภัยที่น่ากลัวที่สุดคือภัยภายใน 
เพราะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย 
สิ่งนี้อาจทำให้พระพุทธศาสนาล่มสลายได้ 
แต่เชื่อว่าด้วยบุญบารมีของพระผู้ใหญ่ทุกรูป 
จะทำให้คนคิดทำลายพระพุทธศาสนาทำไม่สำเร็จ 
และคนส่วนใหญ่ก็คงไม่เอาด้ว


เจ้าคณะอำเภอรามัน กล่าวอีกว่า... 

หากมีความพยายามล้มคณะสงฆ์ก็พร้อมมาที่กรุงเทพ
เพื่อรักษาองค์กรสูงสุดคือมหาเถรสมาคม 
ส่วนบางกลุ่มที่บอกว่าตนเองเป็นชาวพุทธ
แต่ไม่เคยมาช่วยเหลือทาง4จังหวัดชายแดนภาคใต้เลย 
ไม่ช่วยไม่ว่าแต่อย่ามาทำลาย อย่ามาอยู่เบื้องหลัง


สำหรับพระครูวิเชียรกิตติคุณ... 

ปัจจุบันเป็นเจ้าคณะอำเภอรามัน เจ้าอาวาสวัดวชิรปราการ จังหวัดยะลา 
เคยประสบเหตุถูกวางระเบิดขณะออกบิณฑบาต เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2548 
จนเป็นเหตุให้ท่านได้รับบาดเจ็บสาหัส 
และเจ้าหน้าที่ทหารบาดเจ็บ 5 นาย 
ถือว่าท่านเป็นพระมหาเถระที่สำคัญรูปหนึ่ง
ที่หยัดสู้เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา
และเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารและชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัย


“สมัยก่อนพุทธศาสนาอยู่ได้ก็อาศัยพระสงฆ์เป็นผู้ชี้แนะเป็นแนวหน้า


ในการอาศัยอยู่ในสังคม 

ถ้าวัดไม่มีพระสงฆ์สังคมจะอยู่อย่างไร 

ปัจจุบันมีหลายวัดที่ช่วยเหลือสังคม แต่เขากลับมองในสิ่งที่ไม่ดี 

และที่สำคัญที่สุดพระยังต้องช่วยเหลือสังคม 

ไม่ใช่เป็นภาระ ท่านต้องทำหน้าที่ของความเป็นพระ 

ให้ธรรมะแก่ญาติโยม คือให้สติญาติโยมให้ประพฤติดีประพฤติชอบ 

อยู่ในระเบียบแบบแผนของพระพุทธศาสนาตามคำสอนของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”
กรณีธรรมกาย วงใน
วิชชาธรรมกาย
วัดพระธรรมกาย UNSEEN
Dhammakaya Méditation Technique
https://dhammakayafacts.wordpress.com/ 
www.ธรรมกาย.com 
เจ้าคุณเบอร์ลิน  0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive