กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : งานเพื่อพระศาสนา
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสติดต่อสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายเรื่อง 
หลายประเด็นกับองค์กรพุทธ ภาคีเครือข่ายและเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะในต่างจังหวัด และแทบไม่น่าเชื่อว่าจะตื่นตัวกันมากมายขนาดนี้

เวลานี้ในหลายภาคส่วนได้ติดต่อขอพูดคุยด้วยเป็นจำนวนมาก 
นี่เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้
สำหรับการพูดคุยกันนั้น ส่วนใหญ่เริ่มต้นจากการให้กำลังใจ ชื่นชม 
ท่านทั้งหลายบอกว่าที่ผ่านมานั้น ดีแล้ว เห็นด้วย 

ขอให้เข้มแข็งและยืนหยัดต่อไปและให้รู้ด้วยว่าการดำเนินการอยู่ในขณะนี้ 

ไม่ได้โดดเดี่ยว แต่ยังมีคณะสงฆ์และองค์กรพุทธจำนวนมากให้การสนับสนุน

ส่วนการพูดคุยกันในรายละเอียดนั้น แทบจะเป็นเสียงเดียวกันว่า 
ให้เดินไปข้างหน้า ให้เดินต่อไป อย่าท้อ อย่าถอย แม้จะมีบางคน บางกลุ่มจ้องโจมตีเล่นงานก็ตาม

ในส่วนของความร่วมมือในการทำงานนั้นพูดได้เพียงคร่าวๆ 
ว่ามีความชัดเจนมากขึ้นเพราะหลายท่าน 
หลายองค์กรก็ได้ให้ความร่วมมือในการทำงานด้วยกันมาก่อนแล้ว 
เพียงแต่คราวนี้ขอให้มีการประสานงานกันให้ชัดเจนและใกล้ชิดยิ่งขึ้น

สำหรับแผนงานที่จะทำในวันข้างหน้า จะสะดวก รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น 
เพราะมีผู้นำองค์กรภาคีเครือข่ายคณะสงฆ์ที่จะร่วมงานกันชัดเจนเป็นรูปธรรม

ในนามเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 
ขอกราบขอบคุณและขออนุโมทนาในเมตตาและน้ำใจของทุกท่าน 
ขอขอบคุณจากใจจริง เพราะเมื่อมีเวลาได้พูดคุยกันก็ได้รับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิด
ความห่วงใย และความปรารถนาที่จะทำงานร่วมกันโดยไม่หวั่นไหวใดๆทั้งสิ้น
ส่วนตัวมีกำลังใจมาก มากจริงๆ ที่ได้เห็นพลังที่พร้อมจะให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนไปด้วยกัน 
ไม่เคยท้อ ไม่เคยถอย เพราะพวกเรามั่นใจว่า พวกเราได้เสียสละในการทำงานเพื่อพระศาสนาครับ

พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร จนฺทสาโร)
1 มีนาคม 2559ความเคลื่อนไหวของพระนิสิต นักศึกษา

ระยะนี้เราจะเห็นความเคลื่อนไหวของพระนิสิต 
พระนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งออกมาเป็นระยะๆ

ในความเป็นจริงแล้วกลุ่มพระหนุ่มเณรน้อยไม่ได้หลับใหล 
จำวัดโดยไม่สนใจความเป็นไปของคณะสงฆ์ องค์กรนิสิตทำงาน วิเคราะห์ 
ประเมินและเฝ้าติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด
ข้อเสนอจากสภานิสิต มจร.ให้คณะสงฆ์คว่ำบาตรรัฐบาล 
เกิดจากความคิดที่ตกผลึกและสะท้อนความเป็นจริงของคณะสงฆ์ให้รัฐบาลได้รับทราบ 
เพราะองค์กรนิสิต มองเห็นว่า

1. มีกลุ่มบุคคล กลุ่มเล็กๆ เคลื่อนไหวโจมตีคณะสงฆ์และมหาเถรสมาคม 
อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุด ไม่สำนึก

2. ฝ่ายรัฐไม่เคยคิดจะยุติปัญหา แต่หล่อเลี้ยงกระแสแห่งความขัดแย้งออกไปไม่มีที่สิ้นสุด

3. ไม่มีความยุติธรรมใดๆจากฝ่ายอำนาจรัฐ ฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ได้ 
ไม่ผิดแต่อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ผิดไปหมด

จากนี้ไปเราจะเห็นองค์กรพระนิสิต พระนักศึกษา 

รวมกันทั้งประเทศเพื่อเคลื่อนไหว

ในกรณีดังกล่าว อย่างทรงพลังต่อไป

พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร จนฺทสาโร)
‪#‎เจ้าคุณประสาร‬
29 กุมภาพันธ์ 2559


1 ความคิดเห็น:

Blog Archive