กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทำตามหลักคำสอน รัฐปฏิบัติต่อพระถูกต้องหรือไม่?พระเดชพระคุณพระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย วัดราชศรัทธาธรรม 


เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย

วิงวอนผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทำตามหลักคำสอน


พร้อมตั้งคำถาม รัฐปฏิบัติต่อพระถูกต้องหรือไม่?

แนะต่างศาสนาอยู่กันแบบพี่น้อง รักกัน ให้อภัยกัน


พระเดชพระคุณพระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย วัดราชศรัทธาธรรม 
กล่าวถึงสถานการณ์พระพุทธศาสนาปัจจุบันว่า... 

ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากศาสนาแต่มาจากผู้บวช 
รวมถึงคฤหัสถ์บางคนที่เอาความเห็นของตัวเองเป็นหลัก 
มองผู้อื่นว่าไม่ถูกต้อง ทำให้สังคมกังขาว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูก 
ตั้งอคติไว้ก็อยากให้เป็นแบบที่ตัวเองต้องการ 
และพยายามแสดงว่าตนเองดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ 
คนอื่นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ 
ชาวพุทธจึงต้องทำความเข้าใจโดยไปถามผู้รู้ ต้องตั้งสติ 
แล้วค่อยตัดสินว่าอะไรผิดอะไรถูก ตอนนี้พระพุทธศาสนามีภัยรอบด้าน 
ถ้าชาวพุทธอ่อนแอศาสนาก็อยู่ไม่ได้ 
ศาสนาอยู่ได้เพราะพุทธบริษัท 
ตอนนี้เรามีภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ภิกษุณีเราไม่มี 
ฉะนั้นจึงต้องยึดมั่นในหลักคำสอนถึงจะผ่านพ้นวิกฤติไปได้


พระราชวิมลเมธีกล่าวอีกว่า... 


อาตมาเชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคน 
ทุกพระองค์ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม 
ฉะนั้นรัฐบาลของพระองค์เมื่อได้ตั้งสัจจะปฏิญาณว่าจะทำเพื่อประชาชน 
เพื่อพระองค์ ก็ต้องทำตามความเป็นจริง 
เพราะว่าประชาชนทั้ง 60 กว่าล้านคนเขามองอยู่ว่าสิ่งที่รัฐบาลปฏิบัติต่อพระในครั้งนี้
ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง 
จึงขอฝากถึงรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ขอให้สร้างความเป็นธรรม สร้างความถูกต้อง 
พระที่ได้ไปรวมตัวกับศรัทธาญาติโยมที่พุทธมณฑลนั้น 
ก็เพื่อต้องการขอความเป็นธรรมจากรัฐบาล


“วิงวอนถึงผู้เป็นใหญ่ทั้งหลาย ขอให้ท่านเป็นต้นแบบที่ดีแก่สังคมไทย 

อาตมภาพอายุจะ 60 ปีแล้ว ยังเห็นว่าพระพุทธศาสนายังอยู่ในประเทศไทย 
แต่การกระทำของคนไทยที่มีบารมีทั้งหลายกลับตรงกันข้ามกับหลักคำสอน 
เรารักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รักประเทศไทย รักพระพุทธศาสนา 
ใครที่มีศาสนาใดก็ให้ยึดมั่นในศาสนานั้น อยู่กับแบบพี่น้อง 
น่าจะเป็นมงคลกว่า ทางออกคือต้องรัก ให้อภัยกัน 
ให้เกียรติกัน แสงสว่างก็จะเกิดขึ้นในสังคมไทย”
กรณีธรรมกาย วงใน
วิชชาธรรมกาย
วัดพระธรรมกาย UNSEEN
Dhammakaya Méditation Technique
https://dhammakayafacts.wordpress.com/ 
www.ธรรมกาย.com 
เจ้าคุณเบอร์ลิน
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive