กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : เจ้าคณะบันนังสตา เตือนสติ ใช้วิจารณญาณข่าวโจมตีมหาเถรพระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ เจ้าคณะอำเภอบันนังสตา วัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา


เจ้าคณะบันนังสตาเตือนสติ 

ใช้วิจารณญาณข่าวโจมตีมหาเถ


ลั่น! หากล้มคณะสงฆ์

พร้อมออกมาปกป้องร่วมกับชาวพุทธทั่วประเท

พระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ เจ้าคณะอำเภอบันนังสตา วัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา 
เปิดใจถึงกรณีพระ1รูปฆราวาส1คน โจมตีการทำงานของมหาเถรสมาคม(มส.)ว่า ...

เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะขาดความกตัญญูกตเวที
ไม่เคารพผู้ใหญ่ ถือตนว่าใหญ่ไม่ยอมรับใคร 

ถ้าไม่มีการเคารพกันสังคมก็เดือดร้อนวุ่นวาย 

ประเทศของเรามีการปกครองสงฆ์กันเป็นลำดับ 

การโจมตีพระผู้ใหญ่อย่างนี้ถือว่าไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ 

ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ 

บางเรื่องไม่จำเป็นต้องถึงมหาเถรสมาคมก็เคลียร์ได้ 

มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรปกครองสูงสุด 

ถ้าเราเคารพผู้ใหญ่สังคมก็จะสงบสุขร่มเย็นตลอดไป“ฝากถึงสาธุชนทุกท่านว่าหากได้ยินข่าวใดๆจงใช้วิจารณญาณ 

ใช้ความรอบคอบ 

ใช้สติสัมปชัญญะในปักใจเชื่อว่าอะไรควรอะไรไม่ควร 

และที่สำคัญคือจงให้ความเคารพนับถือพระเถระผู้ใหญ่ทุกรูป 

เพราะท่านประพฤติปฏิบัติตนมาจนตราบเท่าชีวิตแล้ว 

ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าคุณกันก็ด้วยความประพฤติที่ดี 

เพราะฉะนั้นเราจงให้ความเคารพนับถือท่าน
และหากมีความพยายามล้มคณะสงฆ์ 

ล้มมหาเถรสมาคมอาตมาจะขึ้นขึ้นไปรวมกับพระสงฆ์

ที่กรุงเทพแน่นอน 

อยากจะบอกว่าทางปักษ์ใต้นี้ศาสนาอิสลามรุกล้ำรุกรานมา

นเราจะอยู่ไม่ได้แล้ว 

เราจะมัวทะเลาะกันอยู่ทำไม”ส่วนที่มีการโจมตีเรื่องการทำบุญ เจ้าคณะอำเภอบันนังสตากล่าวว่า 
พระเรานี้ไม่ได้ยินดีในเงินและทอง 
แต่ยินดีในปัจจัย4ถามว่าผิดตรงไหน? 
ทุกคนเกิดมาต้องดำรงอยู่ได้ด้วยปัจจัย4
เพราะฉะนั้นเรายินดีในปัจจัย4ไม่ผิด 
ส่วนเรื่องหลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย ก็ขอให้ท่านทำดีต่อไป 
ท่านทำมาเป็นสิบๆปีก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไร 
พระสงฆ์เมืองไทยที่พร้อมจะร่วมเป็นร่วมตายกับท่านมีเยอ


https://dhammakayafacts.wordpress.com/ 
http://bethehistory.blogspot.jp/ กรณีธรรมกาย วงใน
www.ธรรมกาย.com 

http://bit.ly/1Rs5qxX  เจ้าคุณเบอร์ลิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive