กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

การแบ่งแยก และความรุนแรง ไม่เคยแก้ไขปัญหาความแตกต่างของมนุษย์  มีอยู่แต่เพียงเปลือกนอกที่หุ้มห่อ
ด้วยสีผิว เสื้อผ้า ภาษา ธรรมเนียม ฯลฯ
ภายในจิตใจของทุกคน ล้วนปรารถนา ชีวิตที่สันติสุขกันทั้งนั้น

แต่เป็นเพียงแค่ ... ความเข้าใจของเราไม่ตรงกัน  บ้างถูก  บ้างผิด,
ความคิดของเรามันจึงต่างกัน, หลักการเหตุผลต่าง
วิธีการปฏิบัติก็ต่างกัน ...
และในที่สุดผลลัพธ์ของการยึดติดกับความแตกต่าง ไม่เคยสร้างสันติสุขได้เลย

ไอร์แลนด์, ในราวทศวรรษ 1920   เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่าง
ชาวไอริสคาทอลิก และชาวอังกฤษโปรแตสแตนส์ 
ความแตกต่าง สร้างความขัดแย้งอย่างรุนแรง นำไปสู่การต่อสู้ 
และการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดระยะเวลายาวนานเกือบ 100 ปี 
กระทั้งถึง ปี ค.ศ. 1994  ทั้ง 2 ฝ่าย จึงยุติความรุนแรง


เป็นเพียง 1 ประวัติศาสตร์อุทาหรณ์  ในมากมายหลายเหตุการณ์ความรุนแรง
เพราะความแตกต่าง  การแบ่งแยก
!  ที่นำไปสู่การทำลายล้างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
อย่างน่าสลดใจเหลือประมาณ

ทำไมมนุษย์ต้องทำร้ายกัน ?!!! ทั้งที่ไม่มีใครได้ประโยชน์ใดๆ ทั้สิ้น !

ประเทศไทยเรามีพระพุทธศาสนา ที่ทั้งมหายาน และธรรมยุต อยู่ร่วมกันมาอย่างสงบสุข
ประชาชนต่างทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างดีตามอัธยาศัย  ไม่เคยมีใครรุกรานใคร
 

แต่วันนี้ กลับมีผู้ไม่หวังดี  สร้างเรื่องเสี้ยม พยายามเหลือเกิน
ที่จะให้เกิดความแตกแยกในสังฆมณฑล
!
ใน 70 กว่าล้านคน  มีอยู่เพียงไม่ถึง 10 คน
ที่ดำรงชีวิตเพื่อล้างผลาญความเป็นมนุษย์ของตนเอง,  
เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์อื่น
ทำลายความสงบสุขของสังคมประเทศชาติ, ...
.... ต้องการอะไรหรือ ?   

คนดี,ในแผ่นดินที่รองรับพระพุทธศาสนานี้มีอีกมาก
แต่แน่นอนว่า... ความรุนแรง ไม่ใช่วิถีแห่งพุทธ 
พระภิกษุทั้งประเทศ และสาธุชนทั้งหลาย  จึงสู้อยู่ในสันติวิธี
ด้วยการชี้แจงความดี ความจริง ความถูกต้อง บนฐานแห่งขันติ และพรหมวิหารธรรม

ก็ในเมื่อเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ 
ในเบื้องต้น ท่ามกลาง ก็ต่างปรารถนาชีวิตที่เป็นสุข  ทั้งในปัจจุบันชาติ และในสัมปรายภพ
ในเบื้องสูง ก็ปรารถนาจะพ้นทุกข์  ทำพระนิพพานให้แจ้ง
แล้วใย? เรามั่วเอาแต่มือ เท้า ปากราน้ำ
ใช้ไม้พายทุบตีทำร้ายเพื่อนมนุษย์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย
เพื่อประโยชน์อันใดเล่า ?
 
---------------------------------

2 ความคิดเห็น: