กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : "ตถาคตคัพภะสูตร" พระสูตรที่หายไป...ธรรมกาย! ไม่ใช่ ธรรมกลาย!


"พระไตรปิฎกของมหายาน มีพระสูตรสำคัญหนึ่งชื่อ "ตถาคตคัพภะสูตร" ตถาคตคัพภะ หรือ Tathagātagarbha 
เป็นภาษาสันสกฤต มีรากศัพท์มาจากคำ 2 คำคือ "ตถาคต" กับ "คัพภะ" 
คำว่า ตถาคต แปลว่า เสด็จไปแล้ว ซึ่งปกติจะใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น 
ส่วนคำว่า "คัพภะ" นั้น คนไทยเอามาใช้ในความหมายที่แปลว่า "ครรภ์" หรือ "ท้อง" 
แต่สำหรับความหมายโดยรากศัพท์มี 2 อย่างคือ "ที่เก็บหรือที่ซ่อน" อย่างหนึ่ง 
และอีกความหมายคือ "ที่รวม" 

ดังนั้น ตถาคตคัพภะจึงหมายถึง "ที่รวมหรือที่เก็บแห่งพระพุทธเจ้า" 
หรือหากแปลโดยความหมายแบบง่ายๆก็คือ "พระพุทธเจ้าที่อยู่ในท้อง" 

ซึ่งก็คือ "พระธรรมกาย"

ดังพระบาลีฝ่ายเถรวาทกล่าวไว้ว่า ..
"ธมฺมกาโย อหํ อิติปิ" - ตถาคต คือ ธรรมกาย
ส่วนภาษาอังกฤษ Tathāgatagarbha จะแปลว่า Buddha Matrix(แหล่งกำเนิดพระพุทธเจ้า), 
Buddha Embryo(ตัวอ่อนพระพุทธเจ้า), Buddha Essence(แก่นแท้ของพระพุทธเจ้า), 
Dharmakaya(พระธรรมกาย), Embryo of Enlightenment(หน่ออ่อนแห่งการตรัสรู้ธรรม)
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทั้งเถรวาทและมหายาน ทั้งนักวิชาการตะวันตกซึ่งศึกษาพระไตรปิฎก 
เชี่ยวชาญกว่านักวิชาการไทยมาก 
ต่างให้ความหมาย คำว่าตถาคตคัพภะและคำว่าธรรมกายไปในทิศทางเดียวกันคือ 
เป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม

ตถาคตคัพภะนี้ได้ถูกจารึกไว้เป็นภาษาจีนและภาษาทิเบต
และได้มีการแปลถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นแล้ว 
แต่ยังไม่มีการแปลออกมาเป็นภาษาไทย โดยเนื้อหาสาระของพระสูตรนี้กล่าวไว้ว่า ..

"สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกๆชีวิต มีความเป็นพุทธะ หรือมีธรรมะอยู่แล้วภายในตัว 
แต่ทว่าถูกอาสวกิเลสห่อหุ้มเอาไว้ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงพุทธะหรือธรรมะภายในตัวเองได้
" ซึ่งพุทธะหรือธรรมะที่อยู่ในตัวนี้ก็คือ "พระธรรมกาย" 
ที่สถิตอยู่ ณ. ศูนย์กลางกายของเราทุกคน
ดังที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำสอนไว้นั่นเอง

"ธรรมกาย" จึงเป็นของเก่า เป็นของดั้งเดิม ไม่ใช่ "ธรรมกลาย" อย่างที่หลายๆคนเข้าใจ 
หลักธรรมที่ผ่านมา 2,600 ปี ต่างหากที่เป็นธรรมกลาย ลางเลือนไป 
แต่หลวงปู่วัดปากน้ำฯ ได้ค้นพบสิ่งที่พระพุทธเจ้าเจอเมื่อ 2,600 ปีก่อน 
เลยเอามาสั่งสอนใหม่ให้คนในสมัยนี้ได้รู้จัก ของเก่าเลยกลายเป็นของใหม่ 
เพราะคนใหม่ไม่รู้จักของเก่าเสียแล้ว
ถ้าสนใจอยากรู้ ต้องศึกษาและพิสูจน์ เพราะธรรมมะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ 
ไม่ใช่อาศัยความเชื่อแบบลัทธิความเชื่ออื่น

Cr. สภากาแฟ J.Mhin https://www.facebook.com/SCJ.Mhin/?fref=ts


https://dhammakayafacts.wordpress.com/ 
http://watthaidhammakaya.blogspot.jp/ กรณีธรรมกาย วงใน
www.ธรรมกาย.com 

http://bit.ly/1Rs5qxX  เจ้าคุณเบอร์ลิน1 ความคิดเห็น:

  1. มหายาน มีคำสอน คล้ายกัน กับ วิชชาธรรมกาย ยิ่งทำให้มั่นใจในคำสอนของ พระมงคลเทพมุนี สดจนฺทสโร (หลวงพ่อวัดปากน้ำ)

    ตอบลบ

Blog Archive