กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คนที่จะยังไม่ถึงนิพพาน มีใครบ้าง ?(แสดงทัศนะเท่านั้น ท่านผู้รู้ใช้ข้อเท็จจริงเทียบเคียง ก่อนเชื่อ)
___________

แอดมิน ศึกษาพระไตรปิฎก มาระดับหนึ่ง 

ไม่ถึงกับลึกซึ้งมากนัก ก็ได้เห็น บุคคล 5 ประเภท

ที่ "ยังไม่เข้าถึงพระนิพพานได้"
___________

1.คนที่หลงทำกาละ 
เพราะยังเป็นผู้หลงใหลอยู่ในภพ หรือ ยินดีในกามคุณ ๕ 
จึงยังห่างไกลพระนิพพาน 
___________

2.คนที่ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกาลภายหน้า 
จึงยังไม่ปรารถนาจะกำจัดกิเลสอาสวะ 
......
พระโพธิสัตว์บางพระองค์ แม้นั่งฟังธรรมอยู่ จากพระพุทธเจ้าบางพระองค์ 
แต่ท่านได้กราบทูล ให้ระงับการแสดงธรรมไว้ก่อน 

เพราะท่านปรารถนาพุทธภูมิ คือ ยังไม่ต้องการสิ้นอาสวะกิเลสในเวลานั้น 

(ตรงนี้ จำมา ผู้รู้มายืนยันได้ว่า มีจริงตามพระไตรปิฎก หรือไม่)
___________

3.บุคคลที่ บารมียังไม่เต็มเปี่ยม แม้พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น ได้ฟังธรรม 
แต่ก็ยังไม่บรรลุอรหัตตผล จึงพยายามต่อไป
___________

4.บุคคลที่เกิดขั้นหลังพุทธกาล แต่ยังอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
....
แม้ได้ทำความเพียรอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ทำไม่สมบูรณ์ 
ตามลำดับคือ ขั้นต้น ไปสู่ ขั้นสุดท้าย 
....
บุคคลที่มิใช่ประเภท ขิปปาภิญญา (บรรลุได้เร็ว)
....


ถ้าจะฟังธรรมให้เห็นธรรม ก็ต้องเรียนรู้ธรรม ตามลำดับ

หรือ ให้เรียนตามขั้นตอน ในหลัก อนุปุพพิถา ได้แก่


๑.ทานกถา
๒.สีลกถา
๓.สัคคกถา (กล่าวคือสวรรค์)
๔. กามาทีนวกถา (กล่าวถึงโทษแห่งกาม)
๕. เนกขัมมานิสังสกถา กล่าวถึงอานิสงส์แห่งการออกจากกาม
....

หรืออาจจะ พยายามจะลัดขั้นตอน โดย ไม่ดำเนินตาม มรรค ๘ 
....

โดยถูกอาจารย์สอนลัดขั้นตอน ตะบี้ตะบัน จับให้นั่งสมาธิอย่างเดียว 
แต่กิเลสอย่างหยาบ คือสังโยชน์เบื้องต่ำ 
(การละสังโยชน์ ไม่ได้เกิดจากการนั่งกรรมฐานอย่างเดียว 
แต่เกิดจากการฝึกการใช้ชีวิตประจำวันด้วย
....

เมื่อยังละสังโยชน์เบื้องต่ำไม่ได้ มุ่งหวังจะเอาแต่การละกิเลสอย่างละเอียด ทำตนให้ลำบาก 
(อัตตกิลมถานุโยค)

เช่น ทรมานสังขาร โดยไม่รู้ว่า การทรมานตัวเองไม่ช่วยให้ละ อุปกิเลส ๑๖ ได้เลย 
กลายเป็นลัดขั้นตอน ละสังโยชน์เบื้องสูงไม่ได้ 

จึงยังไม่บรรลุคุณวิเศษตามลำดับ จนกระทั่งยังไม่ถึงนิพพาน
___________

5.บุคคลที่ สัมมาทิฐิ ยังไม่สมบูรณ์ 
หรือ เป็นมิจฉาทิฐิ โดยส่วนเดียว จึงยังห่างไกลจากหนทางพระนิพพาน
___________

ชาวพุทธไทย เข้าข่าย บุคคลข้อไหนกันบ้าง 
___________

หรือมีความเห็นต่างอย่างไร ลองแสดงทัศนะกันได้ 
ยินดีรับฟังความเห็นต่าง ที่ปราศจากการกล่าวหา และ คำหยาบคาย
___________

Thai Monks
5.01.2559กรณีธรรมกาย วงใน
วิชชาธรรมกาย
วัดพระธรรมกาย UNSEEN
Dhammakaya Méditation Technique
https://dhammakayafacts.wordpress.com/ 
www.ธรรมกาย.com 
เจ้าคุณเบอร์ลิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive