กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : เจ้าอาวาส วัดพุทธปารามิทธะ Australia ห่วงใยหลวงพ่อธัมมชโย เรียกร้องนายกรัฐมนตรีไทย ตรวจสอบ จนท.รัฐ ให้ดำเนินการด้วยความเป็นธรรม

พระพาลเลเวลา เทวรักขิตตะเถโร
วัดพุทธปารามิทธะ
181 Paynes Rd
Rockbank 3335
Australia

ถึง ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร  10300

                                             2  มิถุนายน 2559

เจริญพร ฯพณฯ ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
         
          พวกเราได้ทราบข่าวถึงการพยายามจับกุมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในประเทศไทย  พวกเราเองในฐานะพระสงฆ์ประจำอยู่ ณ ประเทศออสเตรเลีย รู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมาก  เนื่องจากท่านเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวเป็นพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาในประเทศไทย  ประเทศที่ถูกเรียกว่าเป็นเมืองพุทธที่มีประชากรกว่า 90 เปอร์เซ็นต์นับถือศาสนาพุทธ   อีกทั้ง ท่านเจ้าอาวาสได้ช่วยเหลือและปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอด มีผลงานให้เห็นเป็นประจักษ์

          ฉะนั้นแล้ว จึงอยากวอนขอให้ ฯพณฯ ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้ามาแทรกแซงและตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อชี้นำให้เกิดกระบวนการขั้นตอนที่เป็นธรรมกับท่านเจ้าอาวาสและวัดพระธรรมกาย มา ณ ที่นี่ด้วย

ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดคุ้มครอง

                                                                                                                  
พระเทวรักขิตะเถโร
2 ความคิดเห็น:

  1. ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อธัมมชโยด้วยค่ะ ท่านตั้งใจทำงานพระศาสนาอย่างแท้จริง หลวงพ่อไม่ผิด ข้อหาทุกข้อล้วนแต่ถูกยกฟ้องไปแล้วทั้งสิ้น ขอเรียกร้องความเป็นธรรมด้วยค่ะ

    ตอบลบ
  2. ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อธัมมชโยด้วยค่ะ ท่านตั้งใจทำงานพระศาสนาอย่างแท้จริง หลวงพ่อไม่ผิด ข้อหาทุกข้อล้วนแต่ถูกยกฟ้องไปแล้วทั้งสิ้น ขอเรียกร้องความเป็นธรรมด้วยค่ะ

    ตอบลบ

Blog Archive