กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : วาระซ่อนเร้น !? ปล้นพระพุทธศาสนา!? บรรทัดฐานยุคกาขาว!? รับบริจาค คือ รับของโจร!? @ ทุกวัด!สาระขันธ์!

การคณะสงฆ์เค้ารู้ว่าอะไรเป็นอะไร !

รู้ว่าวัดพระธรรมกายกำล้งเผชิญกับอะไรอยู่ ! 

จึงเดินทางมาถวายกำลังใจ !


หากวัดพระธรรมกายถูกกำจัดด้วยวิธีการกล่าวหาว่ารับบริจาคเป็นการรับของโจร !

วัดทุกวัดในประเทศไทยก็เตรียมตัวเจอแบบเดียวกันได้เลย !


ตามสถิติข้อมูลในประเทศไทย พบว่า

1. มีวัดอยู่ 33,902 แห่ง
2. มีสมาคมและมูลนิธิอยู่ 23,602 แห่ง
3. มีโบสถ์คริสต์อยู่ 5,706 แห่ง
4. มีมัสยิตอยู่ 3,864 แห่ง
5. มีโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่ 38,455 แห่ง
6. มีสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน 62,427 แห่ง
7. มีสาขาธนาคารและสถาบันการเงิน 7,048 แห่ง
8. มีสหกรณ์ในประเทศไทยจำนวน 8,173 แห่ง

ในจำนวนดังกล่าวนี้ ได้รวมธนาคารแห่งประเทศไทย
สภากากะบาท มูลนิธิคนพิการ มูลนิธิศาลเจ้า โรงพยาบาล
สหกรณ์ วัด โบสถ์ มัสยิด และองค์กรการกุศลทั้งหมดไว้ด้วย

ซึ่งรวมยอดสถิติแล้ว มีประมาณทั้งสิ้น 183,177 องค์กร

ถ้าหากการรับบริจาคคือการฟอกเงินและรับของโจร

ตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐแล้ว

องค์กรทั้งหมดในประเทศไทยที่เคยมีการรับบริจาค

ก็จะเข้าข่ายการฟอกเงินและรับของโจรด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้เพราะต่างก็ไม่รู้ที่มาของเงินบริจาคเช่นเดียวกัน

กับเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


หากเป็นเช่นนี้จะวุ่นวายกันไปใหญ่

นี่คือสิ่งที่น่ากังวลเกี่ยวกับการสร้างบรรทัดฐาน !

ในการตั้งข้อหาฟอกเงินและรับของโจรในประเทศไทย !

ที่ดีเอสไอกำลังจะทำให้การรับบริจาคของทุกองค์กรไม่ว่าวัด โรงเรียน ฯลฯ

ในประเทศนี้ เข้าข่ายการฟอกเงินและรับของโจร ! 


Cr. Social network's comment 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive