กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : ภัยต่อความมั่นคงของชาติ! เพราะ : การทำความดีแสลงใจใครบางคน?!
เหลือเชื่อ
!  แต่จริงครับ! … รับรู้มาเต็มหัว... เขาบอกว่า...
“...วัดพระธรรมกายเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ” ...  
ขำขื่นกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับ!  โลกมนุษย์ยุคกาขาว! 

เอาอะไรคิด ?
คิดด้วยหลักเหตุ-ผล  ตรรกะ อันใด ?
สภาพจิตใจของคนคิดเป็นยังไงครับ ?

ผมขอเล่าง่ายๆ ตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงธรรมดาๆ  ภาษาเชยๆ ...
เพราะผม ก็หนุ่มชาวบ้าน
! มีปัญญาทำดีเลิศหรูอยู่แค่ 3 อย่าง! ก็ ทาน ศีล ภาวนา!
ผมไม่มีสมองที่มันยักลึกยักลับง้อคตอ้อมกะโหลก
เหมือนสมองของคนที่มันคิดว่า วัด
! เป็นภัยต่อความมั่นคง หรอกครับ 

และที่ผมพูดอยู่นี้  ก็ไม่หวังว่า คุณสมองยักคตเคี้ยวจะมาคิดมาเข้าใจอย่างผมหรอกครับ
เพราะผมถึงหน้าตาเข้าขั้นพระเอก แต่ก็พระเอกสามัญชนเดินดินธรรมดาๆ
และผมก็เชื่อว่า มีอีกหลายหนุ่ม หลายสาว หลายลุง หลายป้า หลายอา หลายน้อง
ที่ฐานันดรไม่ต่างจากผม ...
พวกเขาก็เข้าไม่ถึงตรรกะพิลึกนี้หรอกครับ
!การที่สาธุชนมาตักบาตรด้วยกันเป็นหมื่น เป็นแสน เพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือพระภิกษุใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กำลังลำบากด้วยสถานการณ์การก่อการร้ายรายวัน
... 

การที่เด็กๆ มารวมตัวกันสวดมนต์ นั่งสมาธิ ศึกษาธรรมะ เพื่อฝึกตนให้เติบโตเป็นดี มีสัมมาทิฐฏิ มีหลักธรรมะคุ้มครองชีวิตจิตใจ
...


การที่สาธุชนผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนามาบริจาคทาน เพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่ธรรมะ เพื่อทำนุบำรุงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา  รักษาไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็น “มรดกธรรมทางปัญญา”  เป็นแสงสว่างให้แก่ชนรุ่นหลัง
...


การที่วัดอบรมสั่งสอนให้คนทำความดี ด้วยการให้ทาน, ด้วยการรักษาศีล, ด้วยการเจริญสมาธิ
... 

ทั้งหลายเหล่านี้... 
คือ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้เจริญงอกงามในจิตใจของเพื่อนมนุษย์
เราจะได้อยู่ร่วมกันโดยธรรม!
ล้วนแต่เป็น "ธรรม" อันดีงาม 
เป็นการกระทำที่มนุษย์ผู้มีจิตใจสูงพึ่งควรประพฤติเพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
เพื่อยกจิตใจให้สูง สมกับที่เกิดมาเป็น "มนุษย์" ไม่ใช่หรือครับ ?
...แต่เหล่านั้น  ถูกล่าวหาว่า... เป็นภัยต่อความมั่งคงของชาติ !!!ผลที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าว คือ อะไร ก็ทำความเข้าใจได้ง่ายแสนง่ายครับ
ประชาชนคนในสารขันธ์ ก็จะเป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี ไงครับ
ปัญหาความรุนแรงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรม, ยาเสพติด, การทะเลาะวิวาท,
ปัญหาวัยรุ่นเยาวชน, ปัญหาครอบครัว ... สังคม, สิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ ปัญหา ปัญหา
และปัญหาต่างๆ  จะค่อยๆ ได้รับการแก้ที่ตรงต้นเหตุ คือ มนุษย์
ถูกต้องไหมครับ ?
ตรรกะของความจริงมันมีอยู่เท่านั้น
!


คำถามผม คือ ...ถ้าไม่ใช่คนดี
! สังคมที่ดี และความก้าวหน้าของสารขันธ์
พวกคุณต้องการอะไรครับ ??? 
ถึงได้กล่าวหา การบำเพ็ญกุศลของมหาชนทั้งหลาย ว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง
!


อนึ่ง, ผู้คนที่มาร่วมทำบุญกับวัดพระธรรมกาย ก็แค่หมื่น, แสน, และ 1 ล้าน, 

คนมาร่วมกันสวดมนต์,  รักษาศีล, นั่งสมาธิ กันแค่แสนคน, แค่ล้านคน  


ภาพของการทำความดีมันแสลงใจใครบางคน ! หรือไรครับ ?


ผมขอถามตรงๆ ครับ :

เป็นภัยต่อความมั่งคงของชาติ!  หรือ ของใคร? กันแน่ครับ!


พูดใหม่ให้ถูก,ตรงไปตรงมาดีไหมครับ!

การที่ชาวสารขันธ์มารวมตัวกันทำความดีทำกุศลร่วมกัน!

มันจะเป็นภัยต่อกะลาที่ครอบพวกเขาอยู่ ใช่ไหมครับ ?

---------------------------------------------------------------

กรณีธรรมกาย วงใน
วิชชาธรรมกาย 
วัดพระธรรมกาย UNSEEN
Dhammakaya Méditation Technique
https://dhammakayafacts.wordpress.com/ 
www.ธรรมกาย.com 
เจ้าคุณเบอร์ลิน
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive