กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : สมาคมสายสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ห่วงใยหลวงพ่อธัมมชโย เรียกร้องนายกรัฐมนตรีไทย ยึดหลักมโนธรรมและมนุษยธรรม

                                                                                                           วันที่ 30 พฤษภาคม 2016
กราบเรียน ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

                                                                                                   สมาคมสายสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
                                                                                            ผู้แทนสมาคม นางสาวเค คุวาบาระ
                                                                                                                 - ลายเซ็น -

เรื่อง ขอความเห็นใจในการชะลอการดำเนินคดีทางกฎหมายกับพระเทพญาณมหามุนี

               จากข่าวที่กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนในประเทศไทย รวมไปถึงต่างประเทศเองได้
ให้ความสนใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งดิฉันแปลกใจมากที่ประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธมีเรื่อง
ราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาออกข่าวทุกวัน ในฐานะที่เป็นผู้แทนสมาคมสายสัมพันธ์ไทย-
ญี่ปุ่น ดิฉันและสมาชิกสมาคมรู้สึกเป็นห่วงภาพพจน์ในประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธ การที่
จะดำเนินการกับพระภิกษุ ดำเนินการจับกุม ในขณะที่ท่านกำลังป่วยหนักอยู่ตามหลักมโน
ธรรมและหลักมนุษยธรรม น่าจะให้โอกาสพระภิกษุท่านได้รักษาอาการป่วยให้พอที่จะ
สามารถเดินทางไปดำเนินตามกฎหมาย หรือให้ทางสำนักงานสอบสวนเดินทางมาที่วัดเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงเสียก่อน

               เหตุผลที่ขอเพราะว่าตลอดเวลาที่ดิฉันและสมาชิกสมาคมได้รู้จักวัดพระธรรมกาย ได้
รู้จักพระเทพญาณมหามุนี ท่านได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศญี่ปุ่นมากมาย อาทิ การจัด
อบรมหลักสูตรสมาธิแก่ชาวญี่ปุ่น นิสิตนักศึกษา รวมถึงเยาวชน เป็นจำนวนกว่า 10,000 คน
และถึงคราวที่ญี่ปุ่นประสบภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว ทางวัดก็ได้ส่งผู้แทนไปช่วยเหลือเต็มที่
อีกทั้งในทุกวันอาทิตย์ มีชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้มานั่งสมาธิพักผ่อนจิตใจ ตามวัดสาขาที่
ท่านได้เมตตาส่งพระและเจ้าหน้าที่มาอยู่ในพื้นที่ เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ

               ดิฉันหวังว่า ท่านนายกรัฐมนตรีคงจะให้โอกาสพระเถระท่าน ด้วยการช่วยชะลอการ
ดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อให้ท่านได้รักษาสุขภาพให้หายป่วยเสียก่อน จึงเรียนขอความ
เห็นใจมา ณ โอกาสนี้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive