กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ชิบูคาว่า ห่วงใยต่อสถานการณ์วัดพระธรรมกาย ขอนายกรัฐมนตรี ใช้สันติวิธี

                                                                                                                               1  มิถุนายน 2559
กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา

เรื่อง  ขอให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการต่อเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย (หลวงพ่อธัมมชโย)
          วัดพระธรรมกายด้วยสันติวิธี


           สืบเนื่องจากที่สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น  ชิบูคาว่า  ได้ติดตามข่าว 
คดีของเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในช่องทาง
สื่อต่างๆ อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

            จากข้อมูลความเป็นมาของทางวัดพระธรรมกายที่มุ่งมั่นเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ด้านสมาธิ  เพื่อไปสู่การสร้างสันติภาพ และสันติสุขให้บังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ 
อย่างเป็นรูปธรรม  ทางสมาคมมีความเป็นห่วงอย่างยิ่งกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  ถ้าหากใช้ความ
รุนแรงในเหตุการณ์ครั้งนี้  ซึ่งจะส่งผลต่อจิตใจของชาวพุทธที่อยู่ทั่วโลก

           ทางสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ทางรัฐบาลโดยการนำของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  จะได้ใช้สันติวิธีต่อเหตุการณ์ ครั้งนี้


                                                                                     จึงเรียนมาเพื่อความอนุเคราะห์
                                                                 สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น  ชิบูคาว่า
                                                                                      ประธานสมาคม  นาย Fusao  MOKI


                                                                                                                        377-0311
                                                                                    3834 มุระคามิ, อ.ชิบูคาว่า, จ.กุมมะ 


กรณีธรรมกาย วงใน
วิชชาธรรมกาย
วัดพระธรรมกาย UNSEEN
Dhammakaya Méditation Technique
https://dhammakayafacts.wordpress.com/ 
www.ธรรมกาย.com 
เจ้าคุณเบอร์ลิน  


 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive