กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : จดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯจาก ประธานองค์การยุวสงฆ์โลก-เนปาล, เรียกร้องความเป็นธรรมให้ หลวงพ่อธัมมชโย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ฯพณฯ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
1 ถนน พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ประเทศไทย

เรื่อง ขอแสดงความเป็นห่วงเรื่อง วัดพระธรรมกาย และ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย
                เจริญพร, อาตมา ชื่อพระตะปัสสีธรรมะ จากประเทศเนปาล  เป็นเจ้าอาวาสวัดจารุมาติพุทธวิหาร เป็นประธาน องค์การจารุมาติบุดดิสมิชชั่น เนปาล (Charumati Buddhist Mission Nepal) และ องค์การยุวสงฆ์โลก-เนปาล (WBSY-Nepal) อาตมาเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาในฐานะ พุทธศาสนิกชน เพื่อเรียกร้องให้ท่านมีความใส่ใจเรื่อง ข่าวเกี่ยวกับคดีความของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ทางพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่ใช่เพียงในประเทศไทย แต่เป็นครูบาอาจารย์ของทั่วโลก มันเป็นความเจ็บปวดที่ได้ทราบว่าท่านได้รับการถูกละเมิดและถูกกระทำอย่างไม่ถูกต้องในคดีความที่เกิดขึ้น ซึ่งเราเห็นว่าเป็นการทำลายชื่อเสียงของท่าน ดังนั้นเราจึงขอประณามอย่างรุนแรงต่อการกระทำของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ยิ่งไปกว่านั้น ในขณะที่คดีความยังอยู่ในชั้นศาล สื่อไทยบางฉบับก็นำเสนอเพียงด้านเดียว และ บิดเบือนข่าวสาร ไม่เพียงกระทบต่อวัดพระธรรมกาย แต่ มีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาโดยรวมอีกด้วย ซึ่งเราได้เห็นตัวอย่างใน สื่อที่รายงานข่าวอย่างไม่มีจรรยาบรรณ (Yellow journalism) และเรา ขอเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าไปแทรกแซงการบิดเบือนข่าวสารเหล่านั้น
                ท่านนายกรัฐมนตรีที่เคารพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย คือเครื่องหมายแห่งพระพุทธศาสนาแห่งนิกายเถรวาท ท่านคือครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทของโลก คำสอนที่ศักดิ์สิทธิของท่านเกี่ยวกับการทำสมาธิวิชชาธรรมกาย มีการปฏิบัติโดยทั้งชาวพุทธ และที่ไม่ใช่ชาวพุทธ ไปทั่วโลก  ท่านอายุ 72 ปี และเป็นผู้รู้ของชาวพุทธ ทางดีเอสไออาจจะมีเหตุผลของตนเองในการสืบสวนสอบสวน แต่อย่างไรก็ตาม เราหวังว่าทางดีเอสไอควรพิจารณาถึง อายุวัยของท่านด้วย อีกทั้งยังมี สุขภาพที่ไม่แข็งแรง นอกเหนือจากนั้น ท่านยังเป็นบุคคลผู้ที่มีชาวพุทธทั่วโลกให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก อาตมายังได้ทราบอีกว่าทาง ดีเอสไอ ได้ออกหมายจับต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย เหตุเพราะไม่มารับฟังข้อกล่าวหา ในขณะที่ทางฝ่ายกฎหมายขอให้ดีเอสไอมายื่นการรับฟังข้อกล่าวหาที่วัดแทน เนื่องด้วยอาการอาพาธ มันทำให้พวกเรารู้สึกว่า ดีเอสไอได้กระทำการอย่างผิดกฎหมาย เพียงเพื่อทำลายชื่อเสียงของวัดพระธรรมกาย และ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย มันจะสร้างความเจ็บปวดให้กับพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งมองประเทศไทยว่า เป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา และ ซึ่งมองประเทศไทยเป็นต้นแบบ ที่มีการให้เกียรติ และ สนับสนุนจากภาครัฐที่เคยมีให้มาตลอดในอดีตที่ผ่านมาในการพัฒนาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
                ท่านนายกรัฐมนตรีที่เคารพ วัดพระธรรมกาย เป็นหนึ่งในวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของชาวพุทธจากทั่วโลก วัดพระธรรมกายได้ขยายเครือข่ายไปทั่วโลก เพื่อสอน และ ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างดี วัดพระธรรมกายยืนหยัดด้วยความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง และเป็น องค์กรแห่งพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงทางด้าน การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ไปยังส่วนต่างๆทั่วโลก และ ยังส่งเสริมความดี และ การอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสันติ  วัดพระธรรมกาย คือ ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราชาวพุทธจากต่างประเทศด้วยเช่นกัน และ วัดพระธรรมกายมีศูนย์สาขาที่ประเทศเนปาล ซึ่งเป็นสถานที่ประสูตร ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ เป็นที่รู้จักกันอย่างดีขององค์กร พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในประเทศเนปาล วัดพระธรรมกายได้ให้การช่วยเหลือเราอย่างมากต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเนปาล ในปี 2558 ซึ่งเป็นความซาบซึ้ง และ ปีติใจเป็นอย่างมากของชาวเนปาล ซึ่งทำให้เกิดความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น ระหว่างประเทศไทย และ ประเทศเนปาลอีกด้วย
                ท่านนายกรัฐมนตรีที่เคารพ อาตมา และ ชาวพุทธแห่งประเทศเนปาล เป็นผู้มีความคุ้นเคยและรู้จัก วัดพระธรรมกาย และ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า วัดพระธรรมกาย และ ท่านเจ้าอาวาส ไม่ควรจะถูกนำมาสู่คดีความ และนำมาสู่ความน่าอับอาย เหมือนเป็นสิ่งที่ชั่วร้าย  ทำให้เสียชื่อเสียงและกระทำต่อองค์กรหลักของพระพุทธศาสนา และการกระทำลักษณะเดียวกันนี้ ต่อชาวพุทธทั่วโลก  อาตมาของเรียกร้องด้วยความจริงใจต่อท่าน ให้ก้าวเข้ามาแทรกแซง และ หยุดการกระทำอันผิดกฎหมายต่อสถาบันทางพระพุทธศาสนาของเรา และ ปกป้องสถาบันนี้จากการเป็นเหยื่อของ แผนการร้ายๆและความ
อยุติธรรม ความหวังและความศรัทธาต่อ กระบวนการยุติธรรมของไทย ขึ้นอยู่กับท่านและการดำเนินการของท่าน  ด้วยความเคารพ ขอให้ปกป้องสมบัติที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ด้วยเทอญฯ
                อาตมาขออาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดลบันดาลให้ท่าน ก้าวออกมาช่วย อำนวยความยุติธรรม ให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยและวัดพระธรรมกาย ขอพระรัตนตรัยจงคุ้มครองท่าน ขอให้ประเทศไทยได้รับพรจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอให้ความสงบ และ สันติสุข จงบังเกิดขึ้นในโลก ด้วยเทอญฯ

ด้วยความเมตตา
ขอให้มีความสุขและความเจริญ
พระตะปัสสีธรรมะ
เจ้าอาวาสวัดจารุมาติพุทธวิหาร
ผู้ก่อตั้ง-ประธาน องค์การจารุมาติบุดดิสมิชชั่น เนปาล (Charumati Buddhist Mission Nepal)
ประธาน องค์การยุวสงฆ์โลก-เนปาล (WBSY-Nepal)
กรุงกาฐมัณฑุ, เนปาล


--------------------------------------------------8 ความคิดเห็น:

 1. สาธุ มากันทั่วโลกเลยครับ เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อ

  ตอบลบ
 2. กราบขอบพระคุณท่านประธาน องค์การยุวสงฆ์โลก-เนปาล เป็นอย่างยิ่งค่ะ

  ตอบลบ
 3. ซาบซึ้งในไมตรีจิต นี่แหละมิตรแท้ในยามยาก ขอกราบคารวะ

  ตอบลบ
 4. สาาาาธุสาาาาธุสาาาาาธุ

  ตอบลบ
 5. กราบนมัสการและขอบพระคุณที่ท่านช่วยยืนยันคุณงามความดีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ สาธุ

  ตอบลบ
 6. ขอกราบขอบพระคุณที่ออกมาปกป้องหลวงพ่อครับ

  ตอบลบ
 7. ขอกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าพระตะปัสสีธรรมะเป็นอย่างสูงที่ท่านได้เมตตาและกรุณาเข้ามาให้ความห่วงใยและปกป้องพระพุทธศาสนาและการคณะสงฆ์ในประเทศไทย ธรรมะเป็นของคู่โลกเป็นที่พึ่งของขาวโลก เราต้องมาข่วยกันยืนยันยืนหยัดในหลักความชอบธรรมเพื่อศานติของโลกอย่างแท้จริง

  ตอบลบ
 8. ขอกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าพระตะปัสสีธรรมะเป็นอย่างสูงที่ท่านได้เมตตาและกรุณาเข้ามาให้ความห่วงใยและปกป้องพระพุทธศาสนาและการคณะสงฆ์ในประเทศไทย ธรรมะเป็นของคู่โลกเป็นที่พึ่งของขาวโลก เราต้องมาข่วยกันยืนยันยืนหยัดในหลักความชอบธรรมเพื่อศานติของโลกอย่างแท้จริง

  ตอบลบ

Blog Archive