กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : ประธานองค์การบังกลาเทศพุทธคริสตี้ประชาสังฆะ บังกลาเทศ ห่วงใยหลวงพ่อธัมมชโย ร้องนายกรัฐมนตรีไทย โปรดแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี

                                                                                                                                        2 มิถุนายน 2559

ถึง   
ฯพณฯ พล. อ. ประยุทธ์ จันโอชา
นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย
ทำเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก 1, ดุสิต
กรุงเทพ ฯ 10300

ขอเจริญพร ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
                ก่อนอื่นอาตมาขอส่งคำอวยพรจากใจถึงท่านนายกและขอแนะนำตัวเอง อาตมาเป็นประธานขององค์การบังกลาเทศพุทธคริสตี้ประชาสังฆะ (Bangladesh Bouddha Kristi Prachar Sangha) องค์กรทางสังคม วัฒนธรรมและศาสนาในประเทศบังคลาเทศ เป็นประธานสงฆ์ของวัดพุทธธรรมราชิกา กรุงธากา บังคลาเทศ และเป็นผู้นำพระราชาคณะประเทศบังคลาเทศ นอกเหนือจากนั้นขณะนี้อาตมาดำรงตำแหน่งรองประธานองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกในประเทศไทย และองค์กรสมัชชาสงฆ์พุทธแห่งโลกในประเทศไต้หวัน
                ท่านนายกฯ อาตมาเป็นพระสงฆ์ที่มีอายุล่วงเข้า 80 ปี ในช่วงชีวิตของอาตมาได้มีมิตรและความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีชื่อเสียงของโลกนับร้อยท่านและหนึ่งในนั้นที่ต้องกล่าวถึงคือพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานมูลนิธิธรรมกาย พระคุณเจ้าท่านเสียสละตนเองเพื่องานศาสนาซึ่งอาตมารู้จักคุ้นเคยมากกว่า 30 ปีแล้ว
                ท่านนายกฯที่เคารพ มันสะเทือนใจอาตมาเป็นอย่างมากที่ทราบว่าพระคุณเจ้ากำลังถูกจาบจ้วงโดยการร่วมมือกันของหน่วยงานตำรวจและทหารไทย พวกเรารู้สึกตกใจมากกับการกระทำอันไร้ความปราณีต่อพระสงฆ์องค์หนึ่งที่กำลังอาพาธอยู่ นี่คือการตั้งใจโจมตีสงฆ์ที่มุ่งผลกระทบทำลายล้างกันระยะยาว
                ท่านนายกฯ อาตมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแก้ปัญหาในเรื่องของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จะเป็นไปอย่างสงบและปรองดอง ท่านเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นต้นแบบขององค์กรของโลก กำลังเผชิญกับการทำลายล้าง มีเพียงท่านนายกเท่านั้นที่สามารถปกป้องพระสงฆ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมและองค์กรนี้ได้ และขอให้การทำความดีครั้งนี้ส่งผลให้ท่านได้รับผลบุญของพระรัตนตรัยเทอญ
ขอให้เจริญอายุวัฒนาถาวรสืบไป


เจริญพร
พระสังฆนายก สุทธนานันทะ มหาเถโร
ประธานองค์การบังกลาเทศพุทธคริสตี้ประชาสังฆะ (Bangladesh Bouddha Kristi Prachar Sangha )
เจ้าอาวาสวัดพุทธธรรมราชิกา, กรุงธากา, บังกลาเทศ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive