กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : ประธานสมาคมสร้างสรรค์สันติสุข นางาโน่ เรียกร้องนายกรัฐมนตรีไทย โปรดให้ความเป็นธรรมต่อหลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

สมาคมสร้างสรรค์สันติสุข นางาโน่

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความละมุนละม่อมและความเป็นธรรมในการดำเนินคดีต่อพระสงฆ์
กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) ท่านตั้งใจบวชอุทิศชีวิตเพื่อฝึกฝนอบรมตนเอง และ
เพื่อเป็นทนายแก้ต่างให้กับพระศาสนา เมื่อบวชแล้วท่านก็ตั้งใจที่จะสร้างวัดให้เป็นวัดที่น่าเข้าสร้างพระให้
เป็นพระแท้เป็นเนื้อนาบุญที่ดี และสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า ๔๕ ปี
ของท่าน ได้สร้างศาสนสถาน ศาสนทายาท และศาสนบุคคลให้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก สอนให้ทุกคน
ได้รู้เรื่องราวความจริงของชีวิต จะได้ปฏิบัติตนด้วยความไม่ประมาท ให้ทุกคนที่มาวัดได้ ทำทาน รักษาศีล
และเจริญภาวนา และเมื่อสาธุชนที่มาวัดได้รับความสุขจากการประพฤติธรรม ก็มีความปรารถนาที่อยาก
จะให้ความสุขนี้เผื่อแผ่ไปถึงทุกคนในโลกด้วย จึงเต็มใจถวายปัจจัยเพื่อสนับสนุนโครงการฟื้นฟูศีลธรรม
โลกที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านทำ หลวงพ่อท่านรับปัจจัยจากญาติโยม และนำปัจจัยนั้นไปใช้ในงาน
พระศาสนาเท่านั้น แม้ในยามที่มีผู้ประสบภัยทั้งในและต่างประเทศ ท่านก็ยังให้ความช่วยเหลือตลอด
ไม่ได้เอาปัจจัยไปใช้ในทางอื่นเลยแม้แต่น้อย ในวันที่ ๒๒ เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันคุ้มครองโลก ได้มี
องค์กรทั่วโลกมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของท่านถึง ๙๗ โล่ นี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าพระเดชพระคุณ
หลวงพ่อท่านสร้างประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาอย่างมากมาย และแม้จะมีการสร้างข่าวให้ร้ายสร้างความ
เสื่อมเสียให้แก่ท่านทั้งๆ ที่ไม่เป็นเรื่องจริงคดีนี้ไม่มีเจ้าทุกข์แล้ว เพราะสหกรณ์ฯ กับศิษย์วัดพระธรรมกาย
ไกล่เกลี่ยกันได้แล้ว และทางสหกรณ์ฯ ขอถอนฟ้องไปแล้ว แม้ในขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะ
อาพาธหนัก ท่านมีสิทธิ์ที่จะรับการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ของท่านตามกฎหมาย แต่ท่านยินดีที่จะพิสูจน์
ความบริสุทธิ์ของตัวท่านเอง ท่านให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐเสมอมา ขอเพียงแค่ดีเอสไอซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐ ให้ความเมตตานำข้อกล่าวหามาให้แสดงแก่ท่านให้รับทราบที่วัด ก็จะทำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หลักที่ต้องการมาแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ขบวนขั้นตอนยุติธรรมก็จะดำเนินต่อไปได้ เป็นการ
ปฏิบัติที่ละมุนละม่อมตามสันติวิธีแห่งชาวพุทธ และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของรัฐบาลที่ปฏิบัติต่อประชาชน
โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพระสงฆ์ ที่ชาวพุทธทั้งหลายให้ความเคารพ
ขอท่านนายกรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมและให้ความเมตตาต่อพระเดชพระคุณ
หลวงพ่อด้วย


ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
นางศรีไสว การะเกตุ
ประธานสมาคมสร้างสรรค์สันติสุข นางาโน่
วิชชาธรรมกาย
วัดพระธรรมกาย UNSEEN  
Dhammakaya Méditation Technique
https://dhammakayafacts.wordpress.com/ 
www.ธรรมกาย.com 
เจ้าคุณเบอร์ลิน  
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive