กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : ชาวพุทธเกาหลีใต้ ห่วงใยหลวงพ่อธัมมชโย เรียกร้องผ่าน นายกรัฐมนตรีไทย ขอให้ดำเนินคดีด้วยสันติวิธี

                                                                                   วันที่  31  พฤษภาคม พ.ศ. 2559
                                                                                                                        เขตพาจู

เรียน ฯพณฯท่าน นายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา
เรื่อง ขอให้รัฐบาลดำเนินการกรณีพระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย)
ด้วยสันติวิถีชาวพุทธ และจิตเมตตา
                สวัสดีครับ กระผมชื่อ นาย Murphy Oh เป็นเจ้าของกิจการส่งออกเขตพาจู
ประเทสเกาหลีใต้ครับ  
               จากกรณีพระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นผู้ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมและในขณะเดียวกันท่านก็มีอาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง  ที่ผ่านมา พระเทพญาณมหามุนี ได้ทำคุณประโยชน์กับพระพุทธศาสนาและเพื่อความสงบสุขของสังคมอย่างมากมาย  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนในประเทศเกาหลีใต้นั้นท่านได้เมตตาสนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรมให้กับทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยดงกุก และโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่  เป็นเวลาต่อเนื่องกันมาหลายปี อีกทั้งท่านยังได้ส่งพระมาสอนสมาธิให้กับชาวเกาหลีใต้ทำให้ได้พบความสุขที่แท้จริงอีกด้วย
                 ดังนั้น  กระผมจึงอยากขอให้ท่านนายกฯได้ดำเนินการกรณีขอพระเทพญาณมหามุนีด้วยความเมตตาและสันติวิธีตามวิถีชาวพุทธด้วยครับ

                                                                                                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
                                                                                                             (ลายเซ็นต์)
                                                                                                         นาย Murphy Oh                                                                                   วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559
                                                                                              เขตพาจู  เกาหลีใต้

เรียน  ฯพณฯท่าน นายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
เรื่อง  ขอให้ดำเนินการกรณีพระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย) ด้วยจิตเมตตา
                สวัสดีครับ กระผมชื่อ นายอึนกู ลี  เป็นชาวเกาหลีใต้ครับ ขณะนี้ที่มีข่าว กรณีของ
พระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นผู้ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งๆ ที่ ท่านก็มีอาการเจ็บป่วยอย่างหนักอยู่นั้น  กระผมเห็นว่าที่ผ่านมา พระเทพญาณมหามุนี  ได้ทำคุณประโยชน์กับพระพุทธศาสนาและเพื่อความสงบสุขของสังคมอย่างมากมาย  ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและส่วนในประเทศเกาหลีใต้นั้น ท่านได้เมตตาสนับสนุนโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนาของไทย พร้อมกับสอนการปฏิบัติธรรมให้กับทั้งเยาวชนนักศึกษามหาวิทยาลัย และประชาชนชาวเกาหลี เป็นเวลาต่อเนื่องกันมาหลายปี อีกทั้งท่านยังได้ส่งพระจากวัดพระธรรมกายมาสอนสมาธิให้กับชาวเกาหลีใต้ที่ได้ประสบกับความทุกข์  ให้ได้พบความสุขที่แท้จริงอีกด้วย
                ดังนั้น กระผมจึงอยากขอให้ท่านนายกฯ ได้ดำเนินการกรณีของพระเทพญาณมหามุนีด้วยความเมตตาและสันติวิธีตามชาวพุทธด้วยครับ
                                                                                           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
                                                                                                         ลายเซ็นต์
                                                                                                        นายอึนกู ลี

                                                                               วันที่ 31  พฤษภาคม พ.ศ. 2559
                                                                          มหาวิทยาลัยดงกุก  วิทยาเขตคยองจู

เรียน ฯพณฯท่าน นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา
เรื่อง  ขอให้รัฐบาลดำเนินการกรณีพระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย)
        ด้วยสันติวิธีตามวิถีชาวพุทธและจิตเมตตา
                สวัสดีครับ กระผมชื่อ นายซองบิน อิม   กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยดงกุกครับ  จากกรณีพระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นผู้ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม และในขณะเดียวกันท่านก็มีอาการป่วยอย่างรุนแรง ที่ผ่านมาพระเทพญาณมหามุนี  ได้ทำคุณประโยชน์กับพระพุทธศาสนาและเพื่อความสงบสุขของสังคมอย่างมากมาย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งในประเทศเกาหลีใต้ของเราด้วย ท่านได้เมตตาสนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรมให้กับพวกเรา  ที่เป็นเยาวชนนักศึกษามหาวิทยาลัยดงกุก และโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่ เป็นเวลาต่อเนื่องกันมาหลายปี อีกทั้งได้ส่งพระมาสอนสมาธิให้กับชาวเกาหลีใต้ทำให้ได้พบความสุขที่แท้จริงอีกด้วย
                ดังนั้น กระผมจึงอยากขอให้ท่านนายกฯ ได้ดำเนินการกรณีของพระเทพญาณมหามุนี
ด้วยความเมตตาและสันติวิธีตามวิถีชาวพุทธด้วยครับ

                                                                                                 ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                          ลายเซ็นต์
                                                                                                       นายซองบิน อิม                                                                                                                                                                               วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559
                                                                               มหาวิทยาลัยดงกุก  วิทยาเขตคยองจู

เรียน ฯพณฯท่าน  นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา
เรื่อง  ขอให้รัฐบาลดำเนินการกรณีพระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย)
            ด้วยสันติวิธีตามวิถีชาวพุทธและจิตเมตตา
            สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาว จีฮุน ฮว้ง กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยดงกุกค่ะ
จากกรณีพระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นผู้ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม
และในขณะเดียวกันท่านก็มีอาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง ที่ผ่านมา พระเทพญาณมหามุนี
ได้ทำคุณประโยชน์กับพระพุทธศาสนาและเพื่อความสงบสุขของสังคมมาอย่างมากมาย
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งในประเทศเกาหลีใต้ของเราด้วย
ท่านได้เมตตาสนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรมให้กับพวกเรา  ที่เป็นเยาวชนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยดงกุก และโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่ เป็นเวลาต่อเนื่องกันมา
หลายปี อีกทั้งได้ส่งพระมาสอนสมาธิให้กับชาวเกาหลีใต้ทำให้ได้พบความสุขที่แท้จริง
อีกด้วย
            ดังนั้น ดิฉันจึงอยากขอให้ท่านนายกฯได้ดำเนินการกรณีของพระเทพญาณมหามุนีด้วยความเมตตาและสันติวิธีตามวิถีชาวพุทธด้วยค่ะ

                                                                                          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
                                                                                                  ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                            ลายเซ็น
                                                                                                    นางสาวจี ฮุน ฮวัง 


1 ความคิดเห็น:

  1. ขอกราบอนุโมทนาบุญกับชาวเกาหลีที่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาในเมืองไทยที่ถูกรังแกเพราะอคติจากผู้มีอำนาจในบ้านเมือง

    ตอบลบ

Blog Archive