กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : สมาคมอาสาสมัครเพื่อสันติภาพญี่ปุ่น เรียกร้องรัฐบาลไทย ดำเนินคดีด้วยหลักมนุษธรรม

                                                                                                                  วันที่ 1 มิถุนายน 2016

เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

เรื่อง ขอร้องเรียนให้รัฐบาลไทยงดใช้ความรุนแรงในการดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

                          เนื่องด้วยทางสมาคมอาสาสมัครเพื่อสันติภาพในประเทศญี่ปุ่น ได้รับทราบข่าว
การดำเนินคดีกับหลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในประเทศไทย โดย
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ที่มีการเร่งรัดกระบวนการจนเกินความเหมาะสม กับผู้ที่มี
อาการเจ็บป่วยขั้นสาหัส และยังมีความพยายามในการใช้กำลังเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ
อย่างรุนแรง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในการปฏิบัติต่อพระมหาเถระผู้อุทิศตนเพื่อ
ขยายศีลธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโดยตลอด

                          ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอร้องเรียนไปยังรัฐบาลไทยให้ควบคุมดูแลการดำเนินคดี
ของหน่วยงาน DSI ให้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องเหมาะสม และดำเนินคดีกับพระสงฆ์
ด้วยความอ่อนโยน มีมนุษยธรรม และถูกต้องตามหลักรัฐธรรมนูญ เพราะทางสมาคมฯ
มีความเห็นว่า คดีนี้ไม่มีความจำเป็นต้องเร่งรัด และใช้ความรุนแรงแต่ประการใด

                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังว่าทางรัฐบาลไทยจะดำเนินการแก้ไข

ด้วยความสันติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สมาคมอาสาสมัครเพื่อสันติภาพญี่ปุ่น
นายยูฮารากิ โทชิโอ


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive