กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธเวียดนาม แสดงความห่วงใยหลวงพ่อธัมมชโย ร้องนายกรัฐมนตรีไทย โปรดปกป้องพระพุทธศาสนา

ฯพณฯ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีประเทศไทย
กรุงเทพ ประเทศไทย

ขอเจริญพร ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีที่เคารพ
                พวกเรา ผู้นำชุมชนทางศาสนาและพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกซึ่งได้ลงนามตามรายชื่อด้านล่างนี้ ประสงค์จะได้รับความสนใจจากท่านดังนี้
                ที่ผ่านมา พวกเราได้ยืนหยัดเพื่อพระพุทธศาสนาในส่วนต่างๆของโลก เรายกย่องประเทศไทยและบทบาทของประเทศไทยในการขับเคลื่อนและทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกจนไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ประเทศไทยและประชาชนคนไทยได้เป็นผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งตลอดมา ประเทศของท่านมีบทบาทสำคัญต่อพระพุทธศาสนาในปัจจุบันและในอนาคต
                ในช่วงระยะเวลาหลายปีของการดำรงสมณเพศและเรียนรู้เรื่องศีล คำสอนและแก่นของพระพุทธศาสนา พวกเราได้ทำงานร่วมกับผู้นำและสถาบันทางศาสนาในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย พวกเราได้ประจักษ์ถึงการทำงานอย่างไม่รู้เหน็ดเนื่อยและและการอุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาและคำสอนของพระเทพญาณมหามุนี ในฐานะที่หลวงพ่อธัมมชโยเป็นพระมหาเถระผู้เป็นที่รักและเคารพอย่างสูงของพวกเราและองค์กรชาวพุทธทั่วโลกผู้มีใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ผลงานของหลวงพ่อธัมมชโยในการปกป้องพระธรรมคำสอนเป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน โดยเหตุเช่นนี้ พวกเราจึงรู้สึกเจ็บปวดอย่างสุดซึ้งเมื่อได้รับรู้ถึงสถานการณ์อันเลวร้ายที่หลวงพ่อธัมมชโยประสบอยู่
                เราทราบว่าข้อกล่าวหาต่อพระเทพญาณมหามุนีกำลังถูกสอบสวนตามกระบวนการทางกฏหมาย แม้ว่าการสอบสวนในครั้งนี้เป็นเรื่องภายในประเทศของท่าน ทว่าพวกเราต่างรู้สึกว่าการดำเนินคดีต่อพระเทพญาณมหามุนีจะส่งผลกระทบต่อศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกอย่างแน่นอน พวกเราหวังว่ารัฐบาลไทยภายใต้การนำของท่านจะดำเนินการต่อคดีนี้ด้วยความใส่ใจและความละเอียดอ่อนอย่างที่สุด
                พวกเราขอสื่อไปถึงท่าน ท่านนายกรัฐมนตรี เนื่องจากพวกเรารู้สึกป็นกังวลเมื่อได้รับทราบถึงความเพิกเฉยต่อสุขภาพทางกายและสวัสดิภาพของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี ทั้งที่ได้รับหลักฐานทางการแพทย์ที่ระบุชัดเจนแล้วว่าพระเทพญาณมหามุนีมีอาการเจ็บป่วยจากโรคเบาหวานเรื้อรังและโรคแทรกซ้อนอื่นๆอันนำไปสู่สุขภาพที่ไม่เเข็งแรงและอ่อนแอ พนักงานสอบสวนยังคงกดดันหลวงพ่อธัมมชโยให้เดินทางเป็นระยะทางไกลซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตของท่านอย่างใหญ่หลวง

                อาจกล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและในโลกกำลังอยู่ในสภาวะสั่นคลอน ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ พวกเราเชื่อว่าความเคารพ ความประนีประนอม และความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหา ประเทศไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบพุทธที่สืบทอดมายาวนานและน่าเคารพเลื่อมใส พวกเราหวังพึ่งท่านในการให้การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา เมื่อเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องเลือกที่จะไม่ผ่อนปรนให้กับสมาชิกอาวุโสผู้เป็นที่เคารพอย่างกว้างขวางของชุมชนชาวพุทธ ผู้อุทิศต่อคำสอนในพระพุทธศาสนาของประเทศไทย และความสมเหตุสมผลของการไต่สวนคดีนี้จึงเป็นประเด็นให้เกิดข้อสงสัยขึ้น
                ดังนั้น ท่านนายกรัฐมนตรีที่เคารพ พวกเราจึงขอร้องให้ท่านได้พิจารณาอย่างจริงจังถึงวิธีการไต่สวนคดีนี้และผลที่ตามมาอันกำลังปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้น สิ่งนี้จะส่งผลถึงสถานภาพของประเทศไทยในชุมชนชาวพุทธ และที่สำคัญที่สุดต่อศรัทธาชาวพุทธในชุมชนชาวพุทธทั่วโลก ซึ่งควรถูกรักษาไว้ให้มีความมั่นคงไม่สั่นคลอน ได้รับการปกป้องคุ้มครองและดูแลรักษาไว้

พระธรรมาจารย์ ทิช เยิ้ด ตู้
ประธานมูลนิธิบุดดิสซึมทูเดย์ (Buddhism Today)
สมาชิกบริหารคณะสงฆ์แห่งชาติเวียดนาม
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธเวียดนาม
1 ความคิดเห็น:

Blog Archive