กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : ศูนย์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท Cape Town, South African ห่วงใยหลวงพ่อธัมมชโย เรียกร้องนายกรัฐมนตรีไทย ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

ศูนย์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
3 เอ ถนนมัสแคทใต้ คอนสแตนเนีย เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ โทร. 082 056 0968

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เรียน ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
                พวกเราตามรายชื่อที่ได้ลงนามไว้ท้ายเอกสารนี้ในฐานะผู้นำชุมชนทางศาสนา ศูนย์กลางพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทแห่งประเทศอาฟริกาใต้  ขอให้ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้โปรดรับคำร้องเรียนด้วยว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่พวกเราได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทนั้น ผลงานมากมายที่บรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จมาจากการรับบริจาคจากพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยและจากทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของประเทศไทยและของสาธุชนชาวไทยนั้นมีความแข็งแกร่งมั่นคงในการปกป้องค้ำชูพระพุทธศาสนา ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญรุ่งเรืองพระพุทธศาสนาในอนาคต
                จากประสบการณ์การเทศน์สอน การศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาในช่วงที่อยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์ที่ผ่านมาหลายปี พวกเรารู้สึกว่าเป็นโชคลาภอันยิ่งใหญ่ที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับพระมหาเถระจากประเทศไทยทำให้ได้เรียนรู้ในหลายๆ เรื่องมากมาย รวมทั้งเคยได้ร่วมงานกับพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พวกเราขอยืนยันอย่างเปิดเผยว่าพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นผู้แบกรับภาระรับผิดชอบงานพระพุทธศาสนารวมทั้งการเทศน์สอนอย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ท่านจึงเป็นที่รักที่เทิดทูนบูชาจากพวกอาตมภาพทั้งหลายและองค์กรพุทธศาสนาต่างๆ ทั่วโลกต่างก็มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในเรื่องนี้
                ในเรื่องข้อกล่าวหาพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) พวกอาตมภาพเข้าใจว่าจะมีการสอบสวนตามกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมาย ประเด็นนี้ทางการของประเทศไทยเป็นผู้ตัดสิน แต่ในกรณีของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก พวกเรามีความปรารถนาอย่างเต็มเปี่ยมว่าทางรัฐบาลไทยจะจัดการเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน พวกเราต่างห่วงใยและกังวลใจในการกระทำของคณะผู้สอบสวนที่เพิกเฉยในเรื่องสุขภาพและสวัสดิภาพของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ทั้งๆ ที่ได้รับรู้จากใบรับรองแพทย์ที่เป็นหลักฐานให้เห็นถึงอาการเจ็บป่วยของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นโรคเบาหวานที่เรื้อรัง มีโรคแทรกซ้อนในระดับร้ายแรงหลายโรคอันเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านอ่อนแอและสุขภาพไม่ดี ทางคณะผู้สืบสวนก็ยังคงบีบคั้นท่านเพื่อให้เดินทางไปพบนี้เป็นพฤติกรรมข่มขู่ชีวิตอย่างไม่ถูกต้อง
                ทางพุทธบริษัทในประเทศไทยและทั่วโลกเห็นจะควรที่จะให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้กัน ในห้วงเวลาแห่งความเดือดเนื้อร้อนใจนี้ พวกเรายังคงมีศรัทธาเชื่อมั่น มีความอดทนอดกลั้น และเข้าใจถึงวิกฤติในการแก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ประเทศไทยมีพุทธประเพณีที่ดีงามคู่บ้านคู่เมืองมายาวนาน หากไม่เลือกหนทางโอนอ่อนผ่อนตามและให้เกียรติแก่พระมหาเถระผู้ได้รับการเคารพนับถือทั่วทั้งสังฆมณฑล ก็จะกลายเป็นคำถามของนานาประเทศต่อฉันทามติของประเทศไทยที่มีท่าทีต่อพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและความเที่ยงธรรมของคณะผู้สอบสวน
                เพราะฉะนั้น พวกเราขอเรียกร้องต่อ ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้โปรดรับเรื่องที่สำคัญนี้เข้าอยู่ในดุลยพินิจในการปฏิบัติการการสอบสวนเรื่องนี้ของท่านด้วย ซึ่งจะมีผลสรุปที่สำคัญต่อราชอาณาจักรไทยอันเป็นต้นแหล่งแห่งพระพุทธศาสนาที่อยู่คู่กันมาช้านาน และสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือความศรัทธาเชื่อมั่นจากพุทธบริษัทในสังฆมณฑลนานาประเทศ

ลงชื่อ ลีโอเนล จอห์น เธรอน (Lionel John Theron)
นักวิชาการพุทธศาสนา ฝ่ายเถรวาทแห่งประเทศแอฟริกาใต้
https://dhammakayafacts.wordpress.com/ 
                

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive