กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : ประธานชมรม Inner Peace Osaka ห่วงใยสถานการณ์ของหลวงพ่อธัมมชโย เรียกร้องนายกรัฐมนตรีไทย ให้ จนท.รัฐ ดำเนินการอย่างชอบธรรม

(โลโก้ชมรม Inner Peace Osaka)                                                                        30 พฤษภาคม 2559

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา

เรื่อง ขอให้รัฐดำเนินการเกี่ยวกับกรณีพระเทพญาณมหามุนี ด้วยโดยละมุนละม่อม

ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวกรณีของพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ถูกกล่าวหาและมีหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีรับของไม่ถูกกฎหมาย

แต่เป็นที่ทราบดีว่า ขณะนี้ตัวของผู้ถูกกล่าวหามีอาการอาพาธ และไม่สามารถเดินทางไปรับ
ทราบข้อกล่าวหาได้ จนนำไปสู่กระบวนการออกหมายจับนั้น

แต่การกระทำของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐนั้น ถึงกับมีการพยายามจะใช้กำลังกับ
พระผู้อาพาธ และปรากฏให้เห็นในหน้าของสื่อในแต่ละวัน ตลอดจนกระบวนการดำเนินการยัง
แสดงให้เห็นถึงการริดลอนสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาอีกด้วย ซึ่งได้สร้างความไม่สบายใจ
ให้แก่บุคคลทั่วไป

พระเทพญาณมหามุนี ได้ชื่อว่าเป็นพระภิกษุที่ทำคุณให้แก่ประเทศชาติอย่างมากมาย
ตลอดชีวิตการเป็นพระของท่าน ได้อุทิศเวลาให้กับการฝึกอบรมคนทุกระดับชั้นให้ตั้งมั่นอยู่ใน
คุณธรรมความดี ตั้งมั่นอยู่ในศีล สมาธิ และปัญญา ดังจะเห็นได้จากโครงการทั้งหลายของ
วัดพระธรรมกาย ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยทั้งหลาย ตลอดจนชาวต่างชาติอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ สมาชิกของชมรมฯ จึงขอเรียกร้องผ่าน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ขอให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ดำเนินการในกรณีนี้อย่างชอบธรรรม และเป็นไปด้วยความละมุนละม่อม
ตามสันติวิธี􀀁 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
Inner Peace Osaka
ประธานชมรม นายทาเคชิ สุมิดะ
(ลายเซ็น)


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive