กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : สมาคม WLPSA ญี่ปุ่น เป็นห่วงความปลอดภัยของหลวงพ่อธัมมชโย เรียกร้องต่อ นายกรัฐมนตรีไทย และจนท.รัฐ ปฏิบัติต่อพระภิกษุด้วยสันติวิธี

LOGO

30 พฤษภาคม 2559

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
สมาคม WLPSA ผู้แทน นางสาวอะคิโยะ ทาเคดะ
ลายเซ็น

การดำเนินคดีต่อพระภิกษุผู้มีคุณธรรมและรักสันติ􀀁
สมาคม WLPSA (เรารักสันติภาพแห่งไซตะมะ) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีวัตถุประสงค์
หลักในการเผยแพร่การสร้างความสุขด้วยสันติวิธี
ปัจจุบันทราบว่าได้มีการดำเนินคดีต่อเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย แต่สมาชิกสมาคมฯ ทุกคนวิตก
กังวลในเรื่องสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยของเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย􀀁 

จึงใคร่ขอให้ดำเนินการ
เกี่ยวกับคดี ด้วยความละมุนละม่อม โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้
เนื่องจากท่านเจ้าอาวาสและวัดพระธรรมกาย เป็นองค์กรพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นเรื่องสันติภาพ
มาโดยตลอด เป็นองค์กรระดับประเทศที่มีผลงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งสันติภาพ
ซึ่งเป็นที่ปรากฏอย่างเด่นชัดว่าท่านเจ้าอาวาสให้การสนับสนุนในเรื่องการปฏิบัติธรรม การสอนสมาธิเพื่อ
มุ่งขยายสันติสุขภายในอันจะนำไปสู่สันติภาพภายนอกแก่ชาวโลกมายาวนานกว่า 47 ปี จนเป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาประเทศ และได้รับรางวัลสันติภาพจากทั่วโลก􀀁

จึงใคร่ขอความเมตตา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ดำเนินคดีต่อพระ
ภิกษุผู้มีคุณธรรมและรักสันติ ให้เป็นไปด้วยความละมุนละม่อม ด้วยเหตุผลต่างๆ ที่ได้กราบเรียนไปแล้ว
ในข้างต้น

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง􀀁


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive