กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชน


มีใครไม่รู้ครับกล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ...
"สื่อมวลชน" เป็นอีกบ่อนหนึ่ง
ที่
(บาง/หลาย)การกระทำ...ขวางและทำลายความเจริญของ "กะลานีเซียแลนด์" !!! 

ก็เลยหันหาตำรา... 
นำจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน...มาไตร่ตรองมองกลับไปที่เสาเข็ม+พื้น+ฐาน
เพื่อทำความเข้าใจว่า... ที่ควรที่ใช่... มันเป็นยังไง...พอสังเขป

วันนี้, เรียนวิชา จริยธรรมสื่อสารมวลชน กันครับพี่น้อง ^^  

โดยย่อว่า... 

หลักจริยธรรมซึ่งได้ตราขึ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม
และให้มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพของตน
เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการตัดสินว่า
การกระทำใดนั้นผิดหรือถูก ดีหรือเลว
มีความรับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดชอบ


จรรยาบรรณของสื่อมวลชน
มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมให้สื่อมวลชนทำงานอย่างเที่ยงตรงต่อข้อเท็จจริง
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ของสาธารณชนเป็นใหญ่


จากข้อเขียนของ
Takoyaki โพส์ตใน http://www.Fukduk.tv เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2552
ได้ประมวลจรรยาบรรณสำหรับสื่อมวลชน
จาก หนังสือ
The Complete Reporter
ของ
Kelly Leiter, Julian Harriss, Stanley Johnson
ที่น่าจะเป็นหลักสากล  มีจำนวน 23 ข้อดังนี้

1. ต้องกระตุ้นตนให้อยู่ในขอบเขตของความเหมาะสม มีกริยาดี
(
The bounds of decency )
2. ไม่สร้างข่าวขึ้นเอง
(
Do not attempt to make news)
3.ต้องเสนอข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่ผู้รับสาร
(
The Truth and the whole truth)
4. ไม่ก้าวก่ายสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น
(
Do not invade the private rights )
5. ไม่บังคับบุคคลให้พูด
(
Do not to force individuals to speak )
6.ซื่อสัตย์ต่อบุคคลที่ต่อสู้เพื่อสังคม
(
Play fair with a person against whom derogatory charges )
7.ซื่อสัตย์ต่อบุคคลที่นำมากล่าวถึงในคอลัมน์
(
Play fair with persons quoted in its columns )
8. รักษาไว้ซึ่งความลับของแหล่งข่าว
(
Keep the confidence of its news source )
9. ไม่ปิดบังอำพรางข่าวที่นำเสนอ
(
Do not suppress news )
10. ไม่ควรขายข่าว ขายคอลัมน์เพื่อเงิน หรือความพอใจส่วนตัว
(
Do not “sell” its news columns for money or courtesies)
11. ละเว้นจากการเข้าร่วมพรรคการเมือง
(
Refrain from allowing party politics)
12.ต้องบริการคนส่วนรวม มิใช่บริการคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
(
Serve the whole society, not just one “class”)
13. ช่วยต่อสู้และปราบปรามอาชญากร
(
Seek and discourage crime )
14. ต้องเคารพ และช่วยผดุงกฎหมายบ้านเมือง
(
Must respect and aid the law and the courts )
15. สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ชุมชน
(
Seek to build its community )
16. ไม่ทำลายความสัมพันธ์อันดีแก่ชุมชน
(
Not injure the relatives and friends )
17. คำนึงว่า การหย่าร้าง การฆ่าตัวตาย เป็นปัญหาสังคม ไม่ควรเสนอข่าวไปในเชิงไม่สุภาพ
(
To recognize divorce, suicide as an unfortunate social problem )
18. อย่ากล่าวโจมดีคู่แข่ง
(
Do not attack on competitive )
19. อย่าเยาะเย้ยความวิกลจริต จิตทราม หรือ พลาดโอกาสของบุคคล
(
Do not ridicule the insane or the feebleminded or misfortunes )
20. เคารพนับถือวัด โบสถ์ เชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ของบุคคล
(
Respect churches, nationalities and races )
21. ข่าวกีฬาควรเขียนถึงทุกๆ คน
(
Sports page is written for everybody)
22. แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในทันที
(
Be prompt in correcting errors )
23. จำไว้ว่าข่าวที่นำเสนอนั้น มีเยาวชนชายหญิงอ่านด้วย
(
Remember that the news is read by young boys and girls )

จริยธรรมสื่อมวลชน สำคัญอย่างไร ?
เพราะประชาชนอาศัยสื่อมวลชนในการรับรู้ข่าวสาร
สื่อมวลชนที่มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ย่อมมีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อสังคม
นั้นย่อมหมายถึง...หลักประกันให้ประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่า
ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมส่วนรวม
และยังเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้า
ของวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้วยผมเชื่อว่าเราสามารถเข้าใจตรงกันได้นะครับ^^ 
อำนาจที่ปลายปากกา, นำมาสร้างสันติภาพให้ประชาชนและสังคมดีกว่าครับ! 
#มีความเป็นสื่อสร้างสรรค์
29 กันยายน 2559
ชาวศิวิไลซ์
------------------------------

ขอขอบคุณข้อมูล :
รายวิชา MC463(54) จริยธรรมสื่อสารมวลชน ( Mass Communication Ethics ) 

----------------------------- 
 

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

ผู้จัดการ On line กับความพยายามเสี้ยม!? ลากเพื่อนมนุษย์ไปสู่ความshipหาย !?สะบัดปลายปากกาสาธยายอคติของตัว...พาดหัวว่า....

“ถึงยุค “ธรรมกาย” อ่อนแอ ไร้พลังหนุน เร่งปฏิรูปวงการสงฆ์ ดึงพระดีคืนสังคม”

คนที่คิดว่าคนอื่นโง่และหลอกได้
! คือ คนที่กำลังหลอกตัวเองและคิดพูดทำในสิ่งที่โง่ที่สุด !

อะไรคือ หลักฐาน
? ที่คุณว่า วัดพระธรรมกาย อ่อนกำลัง ไร้พลังหนุน ?
การต่อต้านจากโลก Social ! ... อะไรคือ หลักฐานที่ว่า !... ฯลฯ

บุคคลที่เอามาอ้างในบทความ, ก็ตัวตลกเดิมๆ
ไพ่เบี้ย มะนาว ! สั้นๆ นะครับ !
ณ จุดๆ นี้ เหลือค่าอยู่เท่าไหร่?!
แล้วคนที่ไปถือเอามาอ้าง!...เหลืออะไรครับ ?!

ก่อนไปต่อ...
ขอเชิญมาร่วมบุญพิธีบูชาธรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
ของ พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเพทมุนี (สด จนฺทสโร)
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 – 16.00 น. ครับ^^

*** มาไวหน่อยนะครับ เดี๋ยวจะไม่มีที่นั่ง !!! 


นาทีนี้! ประชาชนสาระขันธ์ถึงแม้จะอยู่ในกะลา แต่เขาไม่โง่แล้วนะครับ !

ทั้งหมดที่ร่ายมา... มัน คือ การแฉและฟ้องตัวเองว่า...
1. คนเขียนไม่เคยมาวัดพระธรรมกาย
2. คนเขียนไม่เคยรู้จักวัดพระธรรมกาย และผู้คนชาววัดพระธรรมกาย

แต่ถ้าบอกว่า...เคยมาและรู้จัก... สิ่งที่เขียนก็ฟ้องว่า...
1. คนเขียนแกล้งโง่
!?
2. เป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคล
!?

ใช่ไม่ใช่?! สำรวจตัวเอง ! ความจริงอยู่ในใจคุณ ! 

ความพยายามเดิมๆ !  เอามาพล่ามกลับไปกลับมา

1.) พยายามจะลากหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ออกจากวัด
! ให้ได้ ?!

2.) พยายามจะจับหลวงพ่อฯยัดเข้าไปในกระบวนยุติธรรม(อำมหิต ?!)
ที่เหม็นคาวฉาวโฉ่! ด้วยเหตุการณ์และตรรกะประหลาดๆ  ให้ได้ ?!

     2.1  ข้อหาที่ยัดมา คดีย้อนแย้งกันเอง
! ขัดทั้งกระบวนการกฎหมาย
ขัดทั้งต่อหลักการปรัชญากฎหมาย ใช่ไม่ใช่ครับ ?
!

3.) พยายามที่จะ...ฆราวาส(ก็เห็นอยู่ไม่กี่คน)...เข้ามาปล้นสมบัติพระศาสนาให้ได้ ?!
ด้วยเล่ห์เหลี่ยมในรูปแบบภาษาใส่สูทผูกเนคไท...
ปฏิรูปพระพุทธศาสนา
! ดูแลกิจการพระพุทธศาสนา !
อย่างงั้นอย่างงี้ให้ชาวบ้านมึนหัวลายตา!,หลงว่าดูเข้าท่า!
ถึงวันนี้ เขารู้กันทั้งเมืองแล้วว่า...
มนุษย์เดรัจฉาโนพวกหนึ่ง หาทางปล้นสมบัติพระศาสนา
!

     3.1 ใส่ร้ายพระ สาดโคลนใส่วัด! จัดกระบวนการเสี้ยมประชาชน ?!
แล้วก็ว่าพระทำตัวไม่เหมาะสม ! เพื่อสร้างความชอบธรรมเข้ามาลุยพระลุยวัด!
ต้องให้ฆราวาสเข้ามาแก้ไขจัดการ
! …


อ้าง พระเจ้าอโศก! …
สิ่งที่พระเจ้าอโศกทรงอุปถัมภ์พระศาสนานั้น ผมอนุโมทนาครับ
ส่วน คนที่เอาพระองค์มาอ้างนั้น... ก่อนที่จะมาบอกว่ามาช่วยพระศาสนา
ช่วยแสดงเจตนาสุจริตของคุณ...เช่นอย่างน้อยๆ!
ไปสร้าง มหาเจดีย์ สัก 84
,000 องค์ ไว้ในทิศทั้ง 4
ของแผ่นดินพระพุทธศาสนาแห่งนี้ ก่อนนะครับ, ...

จากนั้น,ค่อยมาคุยกัน ! ...จะถากทางไปนรก ก็ไปเถอะครับ
!
อย่าพยายามลากประชาชนคนทั้งหลายหลงผิดตกไปในอบายกับตัวเลย !

จะเขียนจะสื่อสารอะไร...!
รับผิดชอบต่อศักดิ์ศรี,ผลดี,ผลเลว,ที่จะเกิดกับชีวิตจิตใจของเพื่อนมนุษย์ ด้วยนะครับ
!ดูแลสติปัญญาตัวเองดีๆนะ...กะลานีเซีย!
28 กันยายน 2559
ชาวศิวิไลซ์
------------------------------


วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

มาช่วยกันพายดีกว่าครับ ^^

เมื่อวาน, ต่อกรณี msg ของ พระมหาฯ ที่จะจัดพิมพ์หนังสือ
“อนัตตาเถรวาท ธรรมะเพื่อธรรมกาย

ผมไม่ได้แสดงความคิดเห็นอันใด, เพียงแต่อาราธนาพุทธโอวาทมาเป็นหลักเป็นประธาน
ให้เราท่านได้ศึกษาไตร่ตรอง...คือ
โอวาทปาฏิโมกข์  
และ พุทธโอวาทที่ทรงให้แก่เหล่าภิกษุ ณ เชตวันมหาวิหาร
ว่าด้วย...ความเป็นปริยัติงูพิษ

ไม่ได้มีเจตนาจะกล่าวหาใดๆครับ,
เพียงชี้แจงไปตามเหตุตามผลตามพุทธโอวาท.


เพราะต่างก็ทำงานพระศาสนา,
เผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ เพื่อสงเคราะห์เกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
และอยู่บนบรรทัดฐานเดียวกันของ...
หลักการ วิธีการ เป้าหมาย อุดมการณ์
ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงให้ไว้ในโอวาทปาฏิโมกข์


วันนี้, ไม่เยอะครับ ... มีแค่คำถามว่า....
“เราต่างก็อยู่ในเรือลำเดียวกัน
เราต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือ พาตัวเอง และเพื่อนมนุษย์ หลุดพ้นจากทุกข์
ตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ผู้เป็นบรมครูพระองค์เดียวกันของเราท่านทั้งหลาย
แล้วทำไมมามัวเอาไม้พายตีเพื่อนที่ร่วมพายเรือด้วยกันละครับ??
!!

" เถาถั่วถูกทำเป็นถ่านเผา
ของในเตาล้วนแล้วแต่เม็ดถั่ว
กระทบร้อนสะท้อนเสียงเศร้าระรัว
ถั่วหนอถั่วมัวเมาเผากันเอง "


ใยไผ่, กลายเป็นด้ามขวาน กลับมาฟาดฟันกอไผ่เอง ?
!

มีอะไรก็สนทนาปราศรัยปรึกษาหารือกันตามประสาบัณฑิตนักปราชญ์
ลูกพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันดีไหมครับ ?  

ใจร่มๆเลี่ยงเลี้ยงฟังเพลงกันครับ ^^,มาช่วยกันพายดีกว่าครับ^^ 
20 กันยายน 2559
ชาวศิวิไลซ์
--------------------------------

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559

กระแสโต้กลับแอดมินห้องศาสนา พันทิป


ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเว็บบอร์ดชื่อดังอย่างพันทิพ
ต้องออกมาตั้งกระทู้เขียนเองตอบเอง
และห้ามแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นกระทู้สมัครพันทิปยากจริงหรือ?  พันทิปนานุกรม ตอน... “เปิดตำนานพันทิปสมัครยาก” #Chapter2

คำที่มันช่างขัดกับสโลแกนที่บอกว่า...
เว็บบอร์ดร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกประเด็น
เพราะ พันทิพไม่ได้อนุญาตให้ใครมาแสดงความเห็นจริงๆน่ะสิ
จากประสบการณ์พบว่าการสมัครว่ายากแล้ว 
แต่การตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกที่แท้จริงนั้นยากยิ่งกว่า !!! 

ล่าสุดมีกระแสดราม่าจากหนังสือพิมพ์เมเนเจอร์ว่า...
วัดพระธรรมกายยึดเวปพันทิปดันกระทู้แนะนำ
โถๆๆ! ก็แค่ 20 คนกระทู้ก็ขึ้นแท่นความเห็นแนะนำได้แล้ว
แล้วชาววัดมีมากเท่าไหร่ล่ะ !? แค่คนหยิบมือที่มีความเห็นเดียวกันก็ทำให้กระทู้ขึ้นแนะนำได้แล้ว
แต่วิธีการของแอดมินซึ่งไม่ได้ยุติธรรมจริงๆ

ใช้วิธีแก้ปัญหาที่ถูกฝ่ายแอนตี้ธรรมกายร้องเรียน
คือ ยึดล็อคอินคนที่มาตอบความเห็นที่ช่วยแก้ต่างข่าวร้ายของวัด !!! 


ตอนสมัครนั้นเค้าก็แสดงตัวตนบัตรประชาชน
รู้หมดแล้วว่าเป็นใคร
เค้าก็มาสมัครกันเพราะต้องการชี้แจงความจริงให้สังคมรู้

แต่ก็แพ้อคติบังตาแอดมินอยู่ดี
เจอข้อหาโฆษณาประชาสัมพันธ์
ไม่ว่าจะเป็นรูปหลวงพ่อสมเด็จวัดปากน้ำ,รูปหลวงพ่อธรรมะไชโย
ทั้งทั้งที่ท่านทั้งสองนะดังอยู่แล้วในสื่อกระแสหลัก
ไม่จำเป็นต้องมาพึ่งเว็บบอร์ดเพื่อเพิ่มความดังเลย

แต่เค้าทำเพราะต้องการหนึ่งเชิดชูคุณธรรมครูบาอาจารย์
สองแสดงจุดยืนของการช่วยแก้ต่างให้พระที่เขาเคารพ

สิ่งที่แอดมินทำก็คือลบกระทู้! ลบความเห็น! ยึดล็อคอินทั้งหมด!!! 
ที่เคยเข้ามาให้ข้อมูลเหล่านั้นเสีย

ทีนี้ลองมาดูว่าศาสนา พันทิพเหลือข้อมูลอะไรไว้บ้าง??? 

เรามาดูตัวอย่างกัน


กรณีธรรมกายตอน115  อันนี้ข้อหาโฆษณาสื่อไม่เคยโดน !!! 


อันนี่ส่งเสริมให้เกิดความแตกแยก !?


นอกจากนี้...
ยังมีกระทู้ด่า, ภาพตัดต่อต่างๆที่ผิดพรบ.คอมฯ
โดยมีล็อกอินที่เป็นขาประจำเข้ามาอยู่เรื่อยเรื่อย

ใครจะบอกว่าแอดมินไม่มีอคติไม่เลือกข้างคงไม่ได้แล้ว!!! 
แต่พฤติกรรมที่หน้าหวั่นใจคือ...!!!
การสร้างกระแสดึงพระให้มีสถานะไม่ต่างจากฆราวาสทั่วไปที่อยู่ในกิเลส 
คือด่าว่าให้ร้ายทั้งทั้งที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธศาสนา
เวลามีคนมาเตือนว่าอย่าทำก็โต้ตอบด้วยการด่ากลับ!!!
หาว่าเค้าเอาสวรรค์มารอนรกมาขู่
มิได้เกรงกลัวต่อกฎแห่งกรรมเลยแม้แต่น้อย

                                         ภาษาหยาบคาย, แจ้งลบ adm.ก็ไม่ลบ! 
 

  
              กับ การสำเนียงเยาะเย้ยถากถาง เหล่านี้!!! 

อย่าได้แปลกใจเลยหากพระสงฆ์จะถูกลดความน่าเลื่อมใสศรัทธาลง!!! 
เชื่อว่าส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เว็บบอร์ดชื่อดังแห่งนี้มีส่วนในการสร้างกระแส!!!
และอคติของแอดมินก็ยังเผื่อแผ่ไปยังคนกลางทั่วๆไป!!! 
ที่เข้ามาร่วมตอบเรื่องนี้  แล้วก็ถูกยึดล็อคอินไปด้วย!!! 

ทางที่ดีถ้าห้องนี้ก็ไม่ได้มีคนอ่านมากมายนัก
จะปิดตัวลงแล้วสร้างห้องอื่นมาแทนเพื่อการพูดคุย
ในแบบที่คุณตั้งใจไว้คือเว็บบอร์ดเฟรนด์ชิพ, ก็ยังจะดีกว่า

เพราะอย่างไรก็ตามเรารู้กันอยู่แล้วว่า...
ศาสนาและการเมืองคือหัวข้อที่ห้ามพูดคุยกันในวงเพื่อน 

แม้มีกติกาตั้งไว้, แต่แอดมินก็ไม่ทำตามกติกาซะเอง !!! 


แล้วคุณจะเปิดห้องแบบนี้ไปทำไมล่ะ???


Msr.D. 

---------------------------