กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

มาช่วยกันพายดีกว่าครับ ^^

เมื่อวาน, ต่อกรณี msg ของ พระมหาฯ ที่จะจัดพิมพ์หนังสือ
“อนัตตาเถรวาท ธรรมะเพื่อธรรมกาย

ผมไม่ได้แสดงความคิดเห็นอันใด, เพียงแต่อาราธนาพุทธโอวาทมาเป็นหลักเป็นประธาน
ให้เราท่านได้ศึกษาไตร่ตรอง...คือ
โอวาทปาฏิโมกข์  
และ พุทธโอวาทที่ทรงให้แก่เหล่าภิกษุ ณ เชตวันมหาวิหาร
ว่าด้วย...ความเป็นปริยัติงูพิษ

ไม่ได้มีเจตนาจะกล่าวหาใดๆครับ,
เพียงชี้แจงไปตามเหตุตามผลตามพุทธโอวาท.


เพราะต่างก็ทำงานพระศาสนา,
เผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ เพื่อสงเคราะห์เกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
และอยู่บนบรรทัดฐานเดียวกันของ...
หลักการ วิธีการ เป้าหมาย อุดมการณ์
ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงให้ไว้ในโอวาทปาฏิโมกข์


วันนี้, ไม่เยอะครับ ... มีแค่คำถามว่า....
“เราต่างก็อยู่ในเรือลำเดียวกัน
เราต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือ พาตัวเอง และเพื่อนมนุษย์ หลุดพ้นจากทุกข์
ตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ผู้เป็นบรมครูพระองค์เดียวกันของเราท่านทั้งหลาย
แล้วทำไมมามัวเอาไม้พายตีเพื่อนที่ร่วมพายเรือด้วยกันละครับ??
!!

" เถาถั่วถูกทำเป็นถ่านเผา
ของในเตาล้วนแล้วแต่เม็ดถั่ว
กระทบร้อนสะท้อนเสียงเศร้าระรัว
ถั่วหนอถั่วมัวเมาเผากันเอง "


ใยไผ่, กลายเป็นด้ามขวาน กลับมาฟาดฟันกอไผ่เอง ?
!

มีอะไรก็สนทนาปราศรัยปรึกษาหารือกันตามประสาบัณฑิตนักปราชญ์
ลูกพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันดีไหมครับ ?  

ใจร่มๆเลี่ยงเลี้ยงฟังเพลงกันครับ ^^,มาช่วยกันพายดีกว่าครับ^^ 
20 กันยายน 2559
ชาวศิวิไลซ์
--------------------------------

1 ความคิดเห็น:

  1. ประพฤติตนเป็นคนพาลสร้างกรรมหนัก..กล่าวตู่ผู้รู้ ด้วยความไม่รู้..มีความพากเพียรทำลายพระสัทธรรม..ไม่ประพฤติธรรมวินัย..ไม่เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนภิกษุสงฆ์..จ้วงจาบภิกษุอื่นด้วยอาบัติชั่วหยาบที่ไม่เป็นจริง..ไม่รู้ปฎิญาณตนว่าเป็นผู้รู้..ฯลฯ.. เตรียมรับอานิสงค์ทั้งอาบัติและวิบัติเพรียบแปร้เลยงานนี้_ น่าสงสารมากกว่าน่าไปโกรธท่านนะ

    ตอบลบ