กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

"วัด" แบบไหน ที่โลกต้องการ ?

บุญ บาป กรรมดี กรรมชั่ว สร้างมนุษย์ให้แตกต่าง

ถ้าแบ่งตามความเป็น เวไนยสัตว์ ว่าจะมีปัญญาบุญบารมีเข้าใจ หรือเข้าถึงธรรม ไหม ?
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแบ่งเปรียบกับบัวไว้ 4 เหล่า
            บัวประเภทที่ 1 ดอกบัวที่พ้นน้ำแล้ว รอแสงพระอาทิตย์จะบานวันนี้
บัวประเภทที่ 2 ดอกบัวที่ปริ่มน้ำ จะบานวันพรุ่งนี้
บัวประเภทที่ 3 ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ ยังอีก ๓ วันจึงจะบาน
บัวประเภทที่ 4 ดอกบัวที่เพิ่งงอกใหม่จากเหง้าในน้ำ จะยังไม่พ้นภัยจากเต่าและปลา

ถ้าแบ่งลักษณะของมนุษย์ออกตาม จริต พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแบ่งไว้  6  จริต
1.ราคจริต
2.โทสจริต
3.โมหจริต
4.วิตักกจริต หรือวิตกจริต
5.ศรัทธาจริต หรือสัทธาจริต
6.ญาณจริต หรือพุทธิจริต

ด้วยความหลากหลายอย่างนี้ พระพุทธองค์ จึงทรงมีวิธีการสอนภาคปฏิบัติ (กรรมฐาน/ภาวนา)
เพื่อให้สอกคล้องตามจริตอัธยาศัยของผู้ศึกษา ถึง 40 วิธี
1.กสิณกรรมฐาน 10
2. อสุภกรรมฐาน 10
3. อนุสสติกรรมฐาน 10
4. พรหมวิหารกรรมฐาน 4
5. อรูปกรรมฐาน 4
6. อาหาเรปฏิกูลสัญญา 1
7. จตุธาตุววัฏฐาน 1

เห็นความแตกต่างหลากหลายไหมครับ ?  ยังไม่หมดครับ...
วิธีการแสดงธรรมเทศนาของพระพุทธองค์
ก็ทรงแสดงธรรมหลากหลายวิธีให้สอดคล้องกับอัธยาศัยของผู้ที่พระองค์กำลังโปรด...อีก

... ทั้งหมดนั้น...เป็นต้น ครับ
( ยังไม่ว่ากิ่ง ก้าน สาขา ดอก ผล ใบ...ฯลฯ)

ที่ยกมากล่าวนี้ อยากให้เห็นความแตกต่างของมนุษย์ครับ ส่วนที่มาจะกล่าวบทไป ...
เป็นเรื่องของ...แล้ว “วัด” ที่ถูกใจ(ถูกจริตอัธยาศัย)ของมหาชนควรจะเป็นยังไง ?

อย่างน้อยที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน คือ เราท่านทั้งหลาย ก็ไปวัดตามปัจจัยต่างๆ ใช่ไหมครับ
- สะดวกสุดก็ วัดใกล้บ้าน
- ชอบธรรมชาติ วิเวกหน่อยก็ วัดป่า วัดถ้ำ
- บ้างก็ไป วัดที่เราศรัทธาหลวงปู่หลวงตา
- บ้างเอาสะดวกใจก็ไป วัดที่เราคุ้นเคยกับหลวงพี่พระอาจารย์
- บ้างก็พระลูกชายชวนเข้าวัด ก็ไปวัดพระลูกชาย
... ก็แล้วแต่ความชอบ ความคุ้น ความสะดวกสบายใจ ... ฯลฯ

คราวนี้ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า ...
ความเป็นวัดของบ้านเมืองเราที่เห็นกันมานี้ ...
ในฐานะที่เรา “รับพระพุทธศาสนามือสองมา”  ต่อจาก พม่า ศรีลังกา ...
การสร้างพุทธสถานในบ้านเรา...ก็ปรับให้เข้ากับภูมิอัธยาศัยสไตล์ไทยๆ เรามา
จนเป็นแบบแผนคุ้นชินว่า... ถ้า “วัด” ... ก็ต้องแบบบ้านฉันนี้เท่านั้น
! …
มีพื้นที่เท่านี้ โบสถ์ ศาลา กุฏิ พระก็...หลวงปู่กะหลวงตา เท่านี้
! พอ!

แล้ว...พอเห็นสิ่งที่ไม่คุ้น ไม่เคย ก็ตกใจ แสดงอาการรู้สึกนึกคิดต่างๆ นานา
ตามอารมณ์ที่ว่าไม่คุ้น
!

ก็เห็นใจครับ, อยู่ในกะลาดีๆ แล้วก็มีอะไรที่ไม่เคยเห็นเกิดขึ้นในกะลา...
!!!
เป็นใครก็คง งง! … ^^

ถ้าถามว่า... “แล้ว วัด แบบไหนที่คุณคิดว่าควรจะเป็น”
ถาม 1000 คน ผมเชื่อว่าได้วัด 1000 แบบแหง๋ๆ ครับ
มันไม่มีวันลงแน่
!
ที่แย่ที่สุด คือ บางคนตอบว่า...วัดที่ฆราวาสต้องเข้ามาช่วยจัดการบริหารวัดและพระได้!!!
- -,

ถามว่า...แล้ว แบบที่ลงตัวมีไหม ? ... มีครับ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงให้ “หลักการ” เอาไว้
สิ่งที่ไม่ได้ทรงกำหนดคือ...
ลักษณะของ “ศิลปะ” “สถาปัตยกรรม” “วัสดุ” “วิธีการ” "ขนาด" ที่จะสร้างครับ
( ก็โลกมันเปลี่ยนทุกวัน
!... มีใครยังขี่ม้า,ขี่ช้างไปทำงาน ?... เข้าใจตรงกันนะครับ)

อนึ่ง,แม้เป็นปัจจุบันด้วยกัน ... ก็เหมือน เสื้อ ผ้า ... ไหมครับ
ถ้าคุณอยู่เขตร้อนชื้นแบบเมืองไทย คุณจะใส่เสื้อผ้าแบบไหน ?
ถ้าคุณอยู่เขตหนาวอย่างสแกนดิเนเวีย คุณจะใส่เสื้อผ้าแบบไหน ?
ถ้าคุณอยู่เขตร้อนทะเลทราย คุณจะใส่เสื้อผ้าแบบไหน ?

แต่สิ่งหนึ่งที่...ไม่เปลี่ยนเลย
! … คือ ตัวคุณ ก็เป็นคุณ คนเดิม ใช่ไหม ครับ ?
พอจะเห็นอะไรคลับคล้ายคลับคล้ายไหมครับ ?

มาดูครับว่า... อะไรเป็นโจทย์ของการ “สร้างวัด”

1. เป้าหมายของวัด ของพระพุทธศาสนา คือ อะไร?
2. หลักการว่าอย่างไร ให้ชัด เพื่อตอบโจทย์ข้อที่ 1
3. วิธีการ?  อย่างไรให้สอดคล้องสนับสนุน ข้อที่ 2 และ ข้อ 1 


วันนี้...ขอแถลง “หลักการ” นะครับ


( โดยประเด็น, ยกมาจากหนังสือ
: ปฏิรูปเทส 4สูตรสำเร็จการบริหารวัด
ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านได้แสดงไว้ครับ
 เชิญศึกษารายละเอียดครับ )

1.      อาวาสเป็นที่สบาย : 
การวางผังอาคารสถานที่
:
ที่ต้องคำนึงถึงความสงบ ร่มรื่น ความเหมาะสมในการต้อนรับสาธุ
การก่อสร้าง
: ที่ต้องคำนึงถึง ลักษณะการใช้งาน, วัสดุ, เทคนิคในการก่อสร้าง
การบำรุงรักษา
: เพื่อให้สถานที่ใช้งานได้นาน และมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

2.      อาหารเป็นที่สบาย :
การฉัน/รับประทาน ของพระภิกษุ/เจ้าหน้าที่วัด/สาธุชน  การจัดการกับเครื่องสักการะ
การจัดหาทุนเสบียงเลี้ยงวัด

3.      บุคคลเป็นที่สบาย :
การแบ่งกลุ่ม และการพัฒนาอบรมผู้คนต่างๆ เพื่อให้

4.      ธรรมะเป็นที่สบาย:
ความเข้าใจใสพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
การเผยแผ่ธรรมะ และการนำธรรมะมาใช้ในการดูแลบริหารวัด

เมื่อ “วัด” จัดสร้างให้มีลักษณะที่เป็น...ปฏิรูปเทสที่ดี
คือ เป็นถิ่นที่เหมาะสม (ต่อการศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรม) ด้วยประการดังกล่าวแล้ว
ไม่ว่าจะเป็น ... วัดบ้าน วัดเมือง วัดป่า วัดถ้ำ วัดใหญ่ วัดเล็ก
วัดเมืองไทย วัดในเมืองนอก วัดในเขตร้อน วัดในเขตหนาว
วัดทางเหนือ วัดทางใต้ ... ฯลฯ

ไม่ว่าจะวัดไหนๆ ในทั่วโลก 
และไม่ว่าผู้คนจะกี่จริตอัธยาศัย + อารมณ์ไหน ให้ด้วยเลยครับ ...

เมื่อเดินเข้าไปใน “วัด” ที่ ... สะอาด สงบ สบาย แบบนี้...
“ใจ” ... ก็จะได้รับการน้อมหลอมหล่อขัดเกลาให้ค่อยๆ สะอาด สงบ สบาย ไปด้วย
และก็สามารถศึกษาธรรมะ เข้าใจธรรมะ ลุ่มลึกได้ตามลำดับ ...

ชีวิต จิตใจ... ก็สะอาดขึ้น สว่างขึ้น สดใสขึ้น เจริญขึ้น
รุ่งเรืองประสบความสุข ความสำเร็จ ... แล้วใครเห็น ใครก็อยากมาวัด อยากเข้าวัดวัดที่โลกต้องการ,...ต้องเป็นวัดที่ตอบโจทย์...
เป้าหมาย หลักการ วิธีการ ของ พระพุทธศาสนา ... นั้นแลครับ  

เอวัง ด้วยประการนี้


ก่อนจาก...
ผมมีตัวอย่างวัดในสมัยพุทธกาล
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า ... พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า
ไปดูกันครับว่า... สมัยนั้นพุทธศาสนิกชนสร้างวัดถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างไร ?
เพื่อให้เป็นสถานที่แสดงธรรมเทศนาโปรดมนุษย์และเทวา
เผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกล  
>> http://bit.ly/2dLQLAa

มองให้เห็นความคิดดวงปัญญาและความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ของผู้สร้างครับ 


อย่าแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจสิครับ! ^^ 
3 ตุลาคม 2559
ชาวศิวิไลซ์
------------------------------
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive