กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประเพณีบำเพ็ญบุญอุทิศกุศลในวันครบรอบละสังขารแก่ผู้ล่วงลับ


ความโชคดีของแผ่นดินไทย ประการหนึ่งซึ่ง สำคัญมาก คือ
การเป็นแผ่นดินแห่งพระพุทธศาสนา
ธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย จึงมีพระพุทธศาสนาเป็นแกนกลางของภูมิปัญญา
ที่นำมาซึ่งความสุขสันติความดีงามของสังคมในทุกช่วงยามของวิถีชีวิต  

ในยามชีวิตเมื่อคราละโลก  ไทยเราก็มีธรรมเนียมประเพณีบำเพ็ญบุญอุทิศกุศล
เพื่อแสดงความเคารพ ระลึกถึงคุณงามความดี ตลอดทั้งเป็นการส่งบุญกุศล
ให้แก่ผู้จากไปในสัมปรายภพ 


ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงาม ที่เริ่มมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาล
เมื่อครั้งพระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวฬุวัน ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และได้ประกอบพิธีกรวดน้ำอุทิศกุศลแด่พระญาติที่ล่วงลับ

ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงคุณธรรมและน้ำใจอันงดงามที่ญาติพี่น้องผู้เป็นที่รัก
และเพื่อนมนุษย์พึ่งมีต่อกัน

ประเพณีการบำเพ็ญบุญอุทิศกุศลตามธรรมเนียมพระพุทธศาสนา ในเมืองไทยเรา
นิยมประกอบพิธี 4 วาระสำคัญ  คือ

วาระที่ 1  เรียก บำเพ็ญกุศล “สัตมวาร” คือการบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายเมื่อครบ 7 วัน
วาระที่ 2 เรียก บำเพ็ญกุศล “ปัณรสมวาร” คือการบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายเมื่อครบ 15 วัน
วาระที่ 3 เรียก บำเพ็ญกุศล “ปัญญาสมวาร” คือการบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายเมื่อครบ 50 วัน
วาระที่ 4 เรียก บำเพ็ญกุศล “ศตมวาร” คือการบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายเมื่อครบ 100 วัน

อนึ่งหากแม้เรามีความเคารพรักและระลึกถึงผู้ที่ละจากโลกนี้ไปอยู่เสมอ
เราก็สามารถบำเพ็ญกุศล เช่น ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
แล้วตั้งใจอธิษฐานอุทิศกุศลไปให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับได้ตลอดเวลาที่เราระลึกถึง

เพราะชื่อว่า “กุศล” หรือความดีใดๆ เมื่อเราทำ
ความเป็นมงคลความเจริญย่อมเกิดขึ้นแก่ตัวเรา
และแก่ผู้คนส่วนรวม ทั้งผู้ยังมีชีวิตอยู่ และแม้ผู้ที่ล่วงลับ เมื่อนั้น  ด้วยความเคารพ
27 ตุลาคม 2559
ชาวศิวิไลซ์ 
----------------------------------
26 ความคิดเห็น:

 1. เราชาวไทยรักชาติศาสน์กษัตริย์
  เรายืนหยัดมุ่งมั่นไม่หวั่นไหว
  เราพี่น้องร่วมร้องเพลงชาติไทย
  เราจะได้ภูมิใจชาติไทยดี
  เราคนไทยรักชาติศาสน์กษัตริย์
  เราถือสัตย์เพื่อชาติเพื่อศักดิ์ศรี
  เราจะร่วมต่อสู้เป็นชาติพลี
  เราจะมีตำนานขานยาวไกล...

  ตอบลบ
 2. เราทราบวิธีทำบุญให้ผู้ล่วงลับจากคำสอนในพระพุทธศาสนา เราสามารทำได้เต็มที่ในระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 100 ปี แต่ในปรโลกผู้ล่วงลับอายุยาวนาน ดังนั้นเราควรตั้งใจทำในช่วงที่มีเวลเหลืออยู่

  ตอบลบ
 3. คนไทยทุกคนรักในหลวงของเรา

  ตอบลบ
 4. เป็นประเพณีที่ดีมากค่ะ

  ตอบลบ
 5. เป็นประเพณีที่ดีมากค่ะ

  ตอบลบ
 6. โชคดีมากมากที่เกิดเป็นคนไทยคะ

  ตอบลบ
 7. เป็นประเพณีที่งดงามที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะ

  ตอบลบ
 8. พุทธศาสนาเป็นสิ่งมหัศจรรย์สามารถรวบรวมมวลอะตอมให้เกิดความบริสุทธิ์และยังเปลี่ยนพลังบุญอุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาและได้ศึกษาพระพุทธศาสนา เป็นชีวิตมีความสุข ที่สุด

  ตอบลบ
 9. เป็นประเพณีที่ดีงามตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ

  ตอบลบ
 10. สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
  พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ตอบลบ
 11. มีความรู้เพิ่มขึ้นอีกครับเพราะรู้แต่ทำบุญร้อยวันสาธุ

  ตอบลบ
 12. ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ยกยอพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ

  ตอบลบ
 13. เป็นความรู้ใหม่ที่ดีค่ะ

  ตอบลบ
 14. เป็นบุญของพวกเราที่มีคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการดำรงชีวิต ทำให้เข้าใจวิธีสั่งสมบุญให้กับตนเองและหมู่ญาติอย่างถูกวิธี

  ตอบลบ
 15. เสด็จสู่สวรรคาลัย
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 16. เสด็จสู่สวรรคาลัย
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ดีมีประโยชน์ และขนาดตัวอักษรตัวใหญ่พอดี อ่านง่าย สบายตา ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป สาธุ อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 18. นับเป็นบุญของชาวไทย ที่มีพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติมาช้านาน ทำให้ชาติไทยอยู่กันมาอย่างมีความสงบสุขตลอดมา เราคนไทยให้ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป

  ตอบลบ
 19. เสด็จสู่สวรรคาลัยผองพสกนิกรชาวไทย
  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
  ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย


  ตอบลบ
 20. พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ตอบลบ

Blog Archive