กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ใช้กฎหมายบังคับ ศิษย์ ทำลาย ครู ! เลวกว่านี้ มีอีกไหม ?!


ประวัติศาสตร์จะจารึกชื่อนี้ไว้ แม้ฟ้าดินสลาย
!!!
ความเลวร้ายนี้ จะไม่มีวันถูกลืม !!! 

Dark Stupid Idiot ว่า...
รับงานจ้างจับพระสึก
!
ทำลายพระมหาเถระผู้มีคุณต่อมหาชนทั่วโลก
!
ใช้กฎหมายบังคับ ให้พระมหาเถระผู้เป็นศิษย์ ทำลาย ครูบาอาจารย์ตน!


ใช้กฎหมายบังคับ พระมหาเถระในสังฆมณฑลเป็นเครื่องมือ!
เพื่อนำตัวพระมหาเถระผู้มีคุณไปสู่การ จับสึก !
ใช้กฎหมายบังคับ พระ ให้ คร่าชีวิตพระ !!!
ขอถามเพื่อนมนุษย์ผู้มีจิตใจ! 
มีครู มีผู้เป็นที่เคารพศรัทธา! มีบิดามารดา!  มีผู้เป็นที่รัก!

ผู้ที่กระทำการนี้ หมดสิ้นความเป็นมนุษย์ แล้วใช่ไหม ?
ไม่โง่ ไม่ชั่ว ไม่บ้า จริง, ไม่มีใครกล้ากระทำการนี้เด็ดขาด
!?


ใดใดในโลกนี้, ฟ้าและดิน อาจฝื้นได้ !

แต่
!ศรัทธาและความดียิ่งยวดที่เดิมพันด้วยชีวิต !
แม้! อนันตจักรวาลก็ยังน้อมรับ !

#เพราะภาพของการทำความดีแสลงใจใครบางคน!
#เมื่อคนเลวถือกระบี่ เลือดของผู้บริสุทธิ์ก็นองแผ่นดิน!
อย่าทำให้ตกใจ!สาธุชนจะมาสวดมนต์กัน!
29 พฤศจิกายน 2559
ชาวศิวิไลซ์  2 ความคิดเห็น:

  1. DSI มันเป็นคนไหม คิดให้ศิษย์ล้างครู สงสัยคงต้องอาศัย โคลงของศรีปราชญ์ ฝากไว้ในแผ่นดิน ว่าธรณีนี่นี้เป็นพยาน ..

    ตอบลบ
  2. หมดความน่าเชื่อถือนานแล้ว โหวดให้ยุบหน่วยงานนี้

    ตอบลบ

Blog Archive