กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ถ้าอยุติธรรมอำมหิตกระทำกับวัดพระธรรมกายได้! แล้วจะยังไงต่อ...???
ถ้าดูแค่...ยอดภูเขาน้ำแข็งบนผิวน้ำ !
ก็คงคิดกันว่านี้เป็นเรื่องของวัดพระธรรมกาย, เป็นเรื่องของพระภิกษุ 1 รูป

ถ้าเรามองให้เห็นพลวัตความเชื่อมโยงของหน่วยต่างๆในสังคมให้ชัด
เราจะเห็นว่านี้เป็นเรื่องของ “สิทธิมนุษยชน”
ที่กำลังถูกละเมิดคุมคามทำร้ายอย่างไร้มนุษยธรรม
โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือจัดการอย่างอยุติธรรม ?
!
และมันมีสิทธิเกิดขึ้นได้กับทุกชีวิต!
เพียงแค่วันนี้, วัดพระธรรมกาย คือ Model !
จริงไม่จริงครับ ???

* ถ้าการตั้งข้อกล่าวหาในคดีที่สิ้นสุดไปแล้ว ขุดขึ้นมาฟ้องซ้ำได้อีก
!
* ถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองแม้ในขณะที่เจ็บไข้ป่วยหนัก !
* ถ้าใบรับรองแพทย์อันเป็นสิทธิคุ้มครองพื้นฐานในการดำเนินการทางกฎหมาย
ถูกปฏิเสธ
!? อย่างไร้มนุษยธรรม !?
* ถ้ากระบวนการดำเนินการข้อแย้งกันเอง,ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมาย
* ถ้ากระบวนการแต่ละขั้นตอนถูกละเลย โดย จนท. เช่น กรณีการแจ้งข้อกล่าวหา 

(ที่ไหนก็ได้), ฯลฯ
* ถ้ากระบวนการเต็มไปด้วยวิธีการเพื่อกดดันผู้ถูกกล่าวหา ซึ่ง ถือว่ายังเป็น “ผู้บริสุทธิ์”!
ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักปรัชญาของกฎหมาย และหลักของมนุษยธรรม !?
* ถ้าการดำเนินการโดยไม่เป็นไปตามนิติวิธี !?
* ถ้าการดำเนินการโดยใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการคุกคามสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา !?
* ถ้าการแสดงออก ในการเชื่อ ในการศรัทธา ในการนับถือ
ถูกกล่าวหาสร้างภาพตีความใส่ร้ายให้กลายเป็นสิ่งผิด
!?
* ถ้า “วัด” สถานที่อันเป็นสัญลักษณ์แห่ง สันติธรรม ถูกกล่าวหาด้วยวาทะกรรมแห่งอคติ
สร้างภาพให้กลายเป็นสถานที่อันเลวร้าย
!
* ถ้าการจับผิดหาเรื่องยัดคดีเกิดขึ้นอย่างส่อเจตนาพากล
: เกือบ 200 คดี
ภายในข้ามคืน
! เกิดขึ้นอย่างง่ายดาย !?
ที่ว่ามา...ท่านหรือผมหรือใครเข้าใจผิดกันแน่ครับ??? 

*** ถ้ากระบวนการเหล่านั้นเกิดขึ้น และสามารถใช้ทำลายสิทธิมนุษยชน
ณ กรณีวัดพระธรรมกาย ได้
! ... ขอคิดเยอะๆ และตั้งคำถามตัวโตๆ สำหรับเรื่องนี้ครับ! 

กระบวนการดังที่ยกมาพอสังเขปในเบื้องต้น นั้น
ก็อาจสามารถกลายเป็น “บรรทัดฐานใหม่” ของการกระทำ
ที่สามารถนำไปใช้ดำเนินการต่อในกรณีอื่นๆ...
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน องค์กร ประชาชน ฯลฯ ได้
!?
ไม่ว่าจะเป็นใน ภาคของศาสนจักร และ ภาคของวิถีสังคมด้านอื่นๆ
ที่จะถูกคุกคามทำลายสิทธิมนุษย์
!
ด้วยข้ออ้างในนามของ “...กฎหมาย” ?

ประการนี้...ใครก็ได้ช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมครับ???

วันนี้
สังคม, ต้องมีสติ และไตร่ตรองให้รอบคอบ
ต้องใช้ปัญญา ยึดความถูกต้องโดยมนุษยธรรม
ยกจิตใจให้สูงกว่าความรู้สึก,อารมณ์,ชอบไม่ชอบ, เหมือน หรือแตกต่าง
แล้วทำความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยสันติวิธี
!
และ เลิกดราม่าเอามันส์มั่วป่วนไปตามอำนาจของอคติ
!

ทั้งนี้, เพื่อหาทางออกด้วยสันติวิธี, ที่ผมยังเชื่อว่า, ยังมีอยู่ในหัวใจของเพื่อนมนุษย์


มนุษย์มีสิทธิที่จะศรัทธาและใฝ่ฝันถึงสิ่งที่ดีงาม!
19 ธันวาคม 2559
ชาวศิวิไลซ์
 

--------------------------------------------------


for more information >>>  กรณี ธรรมกาย ข้อมูล หลักฐาน สถานการณ์พระพุทธศาสนา 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive