กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา !

กฎ  ของสรรพชีวิตมีทั้งหมด  4  กฎ

กฎของ  “ศีล”
กฎของ “ธรรม”
กฎของ “ขนบธรรมเนียมประเพณี”
กฎของ  “กฎหมาย”

ผลโทษจากการผิด “ศีล” และ “ธรรม” นั้น
มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้(ง่ายนัก) เพราะ กระบวนการให้ผล
1. ซับซ้อน
2. มีมิติของเวลา
3. มีมิติภพภูมิขวางกั้น ไม่อาจมองเห็นด้วยตา หรือปัญญาของมนุษย์ปุถุชน

( ผิดศีล/ผิดธรรม ... ตัวอย่าง เช่น ...
- ฆ่าคน, ผิดศีลอย่างแน่นอน
แม้หลบหนีกฎหมายได้, แต่หนีกฎแห่งกรรมที่ว่าทำ ผิดศีล ไม่ได้
ต้องชดใช้การกระทำของตนเองในที่สุด ไม่ว่าช้า หรือ เร็ว )
- เห็นคนกำลังจมน้ำ, แต่ไม่ได้ช่วย(อาจเพราะตัวเองก็ว่ายน้ำไม่เป็น,) 
และไม่มีความพยายามจะช่วย เช่น ร้องตะโกนเรียกคนช่วย ฯลฯ 
ทำเป็นไม่เห็น แล้วหนีหาย ... แบบนี้ ไม่ผิดศีล
แต่ “ผิดธรรม” คือ ไม่มีความเมตตา ต่อเพื่อนชีวิต ... 
ถึงเวลากรรมส่งผล เมื่อตัวเองประสบภัยอันตรายถึงชีวิต  ก็จะไม่มีใครช่วยบ้าง!

 
ผลโทษของการผิด... ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ก็เป็นที่ครหาของประชาชน  มาก น้อย รุนแรง ก็แล้วแต่ว่า
สังคมให้ “ค่า” ของ ขนบธรรมเนียมประเพณี อย่างใดๆ ไว้มาก น้อย สูง แค่ไหน ?  

ส่วนคนที่ ไม่มีความเคารพเกรงใจ หรือที่พูดกันบ่อยว่า ไม่แคร์สื่อ ไม่แคร์สังคม  
ก็กลายเป็นผู้ที่มีความประพฤติ ที่ผู้คนตำหนิติฉินนินทาครหาไป

ผลโทษของ การผิดกฎหมาย ... ก็คือ บทลงโทษ
- เสียทรัพย์สิน เช่น ถูกยึดทรัพย์ เสียค่าปรับ
- ถูกจำคุกกักขัง
- กระทั้งประหารชีวิต

แต่ทั้ง  กฎ ของ ขนบธรรมเนียมประเพณี  และ กฎหมาย
ก็เกิดมาจากแม่บทของกฎทั้งปวง คือ  “ศีล” “ธรรม” 
หรือคือ “มนุษยธรรม”  หรือ “วิญญูชน”

แล้วทำไม ? มนุษย์ จะให้ความสำคัญกับ “กฎหมาย” มากกว่า กฎ อื่น

เพราะ กฎหมาย ให้บทลงโทษ
!
ที่มนุษย์สามารถมองเห็น รับรู้ได้ ใน ณ ขณะปัจจุบันนี้ ในทันที
และด้วยกระบวนการของ “กฎหมาย”
ไม่บริบทองค์ประกอบซับซ้อนเหมือน กฎของ ศีล / ธรรม
( กฎแห่งกรรม อันเป็นสัจจะธรรม) 

มนุษย์จึงเข้าใจ และคิดอย่างมักง่ายอย่างโง่เขลาว่า ...
ถ้าหลบหนีกฎหมาย ได้ ก็ถือว่ารอด
!
เพราะความรู้เท่าไม่ถึง “กฎแห่งกรรม” 
จึงกล้าที่จะล่วงละเมิด กระทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย...มากมาย
( และด้วยกระบวนการของบทลงโทษนี้
บ่อยครั้งที่ กฎหมาย ก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ในการทำลายฝ่ายตรงข้าม ของผู้ที่ต้องการทำลายผู้อื่น
อย่างแยบคาย แต่ร้ายกาจ )

น่าเสียดาย ที่  มนุษย์  น้อยคนนัก ที่จะตระหนักถึง บทลงโทษอันโหดร้าย
ของการผิด “ศีล”  และ ผิด “ธรรม” หรือ ผิด “มนุษยธรรม”


จึงทำให้มนุษย์เอาเป็นเอาตายกับเพียงแค่กระบวนการอันผิวเผินของ “กฎหมาย”
( ซึ่งบ่อยครั้งที่กระบวนการอาจเป็นไปอย่างไม่โปร่งใส, ไม่ถูกต้องตามนิธิวิธี,
ไม่เป็นไปบนพื้นฐานของมนุษยธรรม, หรือ ไม่เป็นความยุติธรรม อย่างแท้จริง
!)

ซึ่งนั่นอาจหมายถึง ผู้ใช้อำนาจกฎหมาย เองกลายเป็นผู้กระทำผิด
ต่อ “ศีล” “ธรรม” ... ซึ่งกลายเป็นโทษบาปแก่ตนไปอย่างน่าเวทนา
!
ที่กว่าจะรู้ตัว! ก็อาจสายเกินไปแล้ว! #กฎแห่งกรรม #ไม่เห็นลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา ! 
26 ธันวาคม 2559
ชาวศิวิไลซ์ 


1 ความคิดเห็น:

Blog Archive