กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หลวงพ่อ วัด และสาธุชน กำลัง ปกป้องพระพุทธศาสนา!


เห็นเหมือนกันไหมครับว่านี่คือ ...
การปกป้องพระพุทธศาสนา และ สังฆมณฑล !
ของหลวงพ่อเจ้าอาวาส วัดพระธรรมกาย 
และสาธุชนผู้มีศรัทธาแท้จริงในพระพุทธศาสนา

ดูๆแล้ว  ...
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ...
เป็นปฏิบัติการกำลังทำลายปราการ พระพุทธศาสนา
ในแผ่นดินไทยให้ได้ก่อน
!
ก่อน...จะลุยเข้าไปทำลายวัด ทำลายศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล
สถานการณ์มีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นได้ไหมครับ ?!

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำลาย ศรัทธาของผู้คนทั้งหลายที่มีศรัทธาแล้ว
ให้หมดศรัทธา ที่ไม่มีศรัทธา ก็ให้ไม่เกิดศรัทธา
!
สังฆมณฑล และชาวพุทธ จะถูกรุกรานเบียดเบียน
ริดรอนสิทธิอีกหลายประการ
!
( ด้วยชื่อกระบวนการสวยงามว่า ปฏิรูปศาสนา ! )
รูปการณ์มันชวนให้เห็นเป็นแบบนั้นเข้าไปทุกขณะแล้วไหมครับ ?!

หาก “ปราการ” ถูกทะลายไปได้ !? 
------------------------------------------

แต่สิ่งเหล่านั้น มองผ่านๆ จากมุมแคบ และสั้นๆ
คือ มองเพียงว่าเป็น การดำเนินคดี ตามคำกล่าวหา
ต่อ หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย, พระชราอาพาธเพียงรูปเดียว
!!!

โดยไม่ได้วิเคราะห์กันว่า ...
เรื่องเป็นมาอย่างไร ?
ท่าทีและการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐต่อคดีต่อหลวงพ่อ เป็นอย่างไร ?
ความโปร่งใสความน่าเชื่อถือของภาครัฐบกพร่อง อย่างไร ?
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจตนา ของภาครัฐ
ที่พบว่าเต็มไปด้วยการดำเนินงานที่ขัดแย้งในหลักการจนยากจะไว้วางใจได้ ?

สิ่งเหล่านี้ ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยไตร่ตรอง ! จริงไม่จริงครับ?
เพราะคิดสั้นๆ ง่ายๆ
และออกจะเป็นการคิดที่ไร้ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมต่อเพื่อนมนุษย์
แค่ว่า ... “ถ้าบริสุทธิ์ก็ไปเคลียร์ในศาล” !

ถ้าหากเกิดความผิดพลาดขึ้นในกระบวนการ ?
ความเสียหายที่เกิดขึ้น ใครจะรับผิดชอบไหวครับ ?


มองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้กว้าง ให้ไกล กันหน่อยไหมครับ?
มองกลับไปในอดีต  แล้ววิเคราะห์ปัจจุบัน  และมองผลในอนาคตให้ออก
!?

เรื่อง อันเนื่องด้วย ชีวิต จิตใจ ศรัทธา ศาสนา นั้นละเอียดอ่อน
และมีผลกระทบมหาศาล
! ... การกระทำต่อสิ่งเหล่านี้ ย่อมไม่อาจพลาดได้ !    

หลวงพ่อธัมมชโย  เป็นเสมือ “ตัวแทนของศาสนจักร”
ที่ฝ่าย อาณาจักร ต้องการ “จัดการ” เพื่อให้เป็น “ต้นบัญยัติ”
ในการใช้เป็นบรรทัดฐานเข้ามาควบคุม ศาสนจักรหรือสังฆมณฑล
!
หรือเปล่า ???!!!

ถ้าเป็นแบบนั้น, ก็นับว่า “ผิดธรรม” ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้  
ว่าให้ “พระธรรมวินัย” เป็นศาสดาปกครองหมู่สงฆ์ แทนพระพุทธองค์
!  

แล้วแบบนี้, ความสงบสันติในวิถีของพุทธศาสนา จะดำรงอยู่ได้อย่างไร ?  

แล้ววิถีชีวิตจิตใจ,
ที่เคยร่มเย็นมาด้วย “ธรรมะของพระพุทธองค์”  
จะเป็นไปอย่างไร? โดยเฉพาะลูกหลานในวันข้างหน้า ?  

หลวงพ่อธัมมชโย และวัดพระธรรมกาย  กำลังทำอะไร ? 
ในสายตาที่ผมเห็น บนพื้นฐานของมนุษยธรรม 
ผมเห็นภาพแห่งการปกป้องพระพุทธศาสนาและสังฆมณฑล. 

ลองมองทะลุม่านมืดของข้อมูลหน้าสื่อ,
และระบอบกฎกติกาสมมุติของสังคม !!!
กันหน่อยไหมครับ ? เปิดใจให้กว้าง และมองให้ไกล !
5 ธันวาคม 2559
ชาวศิวิไลซ์


 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive