กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ณ วันเวลาเดียวกัน! มุกกลบ! ที่ยัง work เสมอกับกะลาland! : กรณีธรรมกาย

 
ครั้งที่แล้ว ... สถานการณ์ วัดพระธรรมกาย เป็นข่าวหน้าหนึ่ง
สังคมหันสายตามามองเหตุการณ์ ที่วัดพระธรรมกาย ทั้งหมด

ในห้วงเวลาเดียวกัน,  ก็มีการผ่านร่าง พรบ.คอมฯ
!!!
( รายละเอียด พรบ.หาศึกษาเองนะครับ ) ครั้งนี้ มุกกลบข่าว ก็ยังใช้ได้ดีเหมือนเดิม...
27 ธ.ค. 59  ตั้งแต่ 02.00 น.
ระดมกำลังเข้าล้อมวัดพระธรรมกาย ทุกประตู นับพันนาย
ก็เกิดไทยมุงอยู่ที่เหตุการณ์วัดพระธรรมกาย
ONLY !!!  

ในห้วง วัน!เวลา!เดียวกัน! พรบ.แต่งตั้งสังฆราช
ก็กำลังถูกแก้ไข ข้อมูลอย่างมีนัยยะสำคัญที่น่าเป็นห่วง ต่อการคณะสงฆ์
และความเป็นไปของพระพุทธศาสนา ณ กะลาอย่างมหาศาล
!!!  เล่นปาหี่! ซ้ำซาก! อะไรกันเหรอครับสังคม ???
---------------------

มาดู, ประการอันเนื่องด้วยพระสงฆ์เหล่านี้ กันสักหน่อยครับ,
ส่อเจตนาอะไรไหม...
???
จะถอนรากถอนโคนพระพุทธศาสนา เหรอครับ 
!???

มาตรา..., เจ้าอาวาส  มีวาระ 5 ปี  มีการเลือกตั้ง จากชุมชน
มาตรา...,หากพระสงฆ์ ทรงสมณศักดิ ทำผิดพระธรรมวินัย ให้ถอด ถอน ยศ สมณศักดิ์
มาตรา...,พระสงฆ์  หรือ พระสังฆาธิการ อายุ 60 ปี    
ให้หมดหน้าที่ บริหาร กิจการคณะสงฆ์ 
มาตรา...,พระสงฆ์ หรือ นักบวช  มีเงินในบัญชี เกิน 5000 บาท ให้ ตรวจสอบ 
รายงานการได้มาของทรัพย์สิน
มาตรา...,บุคคลใด บริจาคเงินให้ วัด  ต้องเสียภาษี แก่รัฐร้อยละ  3   
ของเงินบริจาค
มาตรา...,พระสงฆ์อาศัยอยู่ต่างประเทศ   ห้ามถือ 2 สัญชาติ
อัตราเงิน มาตรา...,ให้ยุบเงิน นิตภัตร...ทุกประเภท มีสวัสดิการ 
เหมือนราชการ
มาตรา...,พระสงฆ์ไทย หรือ นักบวช นิกายอื่น  ต้อง เสีย ภาษีให้รัฐ 
จากรายได้ พึงมี
มาตรา...,คนไทยจะแต่งงานกับ อิสลาม ผู้ชายต้องแสดงทรัพย์สิน  
แจ้งฐานะการเงิน  การงาน   ห้ามมิให้ทอดทิ้ง   ฝ่าฝืน  ปรับ  ห้าแสน  
ติดคุก  20  ปี 
มาตรา...,พระสงฆ์อยู่ต่างแดน..ให้รายงาน การได้มาทรัพย์สิน
มาตรา...,ยุบ มส.....เป็น  สำนักงานคุณธรรมประจำชาติ
มาตรา...,พระสงฆ์ จะเดินทางออกนอกประเทศ ให้กระทรวงต่างประตรวจสอบ
ประวัติการเงิน  หากมีมากผิดปกติ  ให้ยกเลิกหนังสือเดินทาง
มาตรา...,การเสนอพระภิกษุ รับพระราชทาน สมณศักดิ์  
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจรณา เสนอ...
มาตรา...,เสนอมติเอาเสียงส่วนมาก   
มาตรา...,โต๊ะอิหม่าม เงืนเดือน  18000 บาท.

นี้,คือ ความปรารถนาดี ต่อ พระสงฆ์ ต่อพระพุทธศาสนา เหรอครับ ??? 

ในความรู้สึกของผมแล้ว! 
ดูเหมือน ศักดิ์ศรี, สิทธิมนุษยชน ของเมืองกะลา
กำลังถูกสนิมร้ายกัดทำลายอย่างรวดเร็ว ไหมครับ ??
!!

ผมยังมีสิทธิที่จะ...รู้สึกนึกคิดและถาม ได้ใช่ไหมครับ ?สัพเพ สัตตา สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ
27 ธันวาคม 2559
ชาวศิวิไลซ์
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive