กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

โอกาสดี! ที่จะได้มารู้จักวัดพระธรรมกาย #มาฆบูชามหาสมาคม


มาฆบูชา  ถือว่าเป็น งานบุญใหญ่ 
Hight Light แห่งปีของวัดพระธรรมกาย
ซึ่งชาวพุทธจากทั่วโลก
! ที่รู้จักวัดพระธรรมกายดี
จะไม่ยอมพลาดอย่างเด็ดขาดครับ!   

เรียกได้ว่าเป็น...งานบุญนานาชาติแบบ Local & Global : All in One ของแท้!
ที่ชาวพุทธ ... จะหลั่งไหลมาจากทั่วแคว้นแดนสุวรรณภูมิ...
จาก...หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด  ทุกภาค
จาก...องค์กรพุทธศาสนา องค์กรการกุศล...จากทั่วโลก
!

ในงาน... ชาวพุทธนับแสนจะร่วมพิธีอย่างสงบเงียบเรียบร้อย,
เคยเห็นไหมครับ ? ... ถ้ายัง เชิญนะครับ
^^


Hight Light สุดประทับใจในงาน
คือ พิธีจุดประทีปโคมไฟน้อมถวายเป็นพุทธบูชานับล้านดวง !
และเวียนประทักษิณรอบมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์!

พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ งดงาม ตระการตานานาชาติ
ถ้าเล่าไป, เดี๋ยวจะหาว่าโม้อีกล่ะครับ
! ^^

นอกจากความตระการของงานแล้ว
อีกประการสำคัญที่น่าสนใจ คือ ระบบการจัดการ ระเบียบพิธีต่างๆ
การต้อนรับสาธุชนทั้งลุงป้าน้าอาชาวไทย และพี่น้องชาวต่างชาติ
การต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
ทางวัดยังจัดการได้ดีมี
Standard เอาว่านานาชาติชมแล้วชมอีกล่ะครับ!^^

เราอยู่ในกะลาใบเดียวกัน ได้ยินชื่อ “วัดพระธรรมกาย” ก็มานาน
โอกาสนี้, ผมว่า ฤกษดีที่สุดแล้วครับ  
สำหรับชาวไทย ที่ยังไม่รู้จักวัดพระธรรกาย
หรือที่ตั้งใจจะมา แต่ก็ยังหาจังหวะไม่ได้

วัดพระธรรมกาย เป็นวัดในพระพุทธศาสนาตามแบบในพระไตรปิฎก
เป็นวัดของลุงป้าน้าอาพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน


มาฆบูชา, 11 กุมภา พ.ศ. 2560 นี้, 
เป็นเวลาอันเหมาะสมดีงามที่สุดครับ

มาชมพิธีกรรมอันงดงามของวัฒนธรรมชาวพุทธ
มาสั่งสมมหากุศลด้วยการจุดประทีปนับล้านดวงน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้านพระองค์ ที่ประดิษฐานอยู่ ณ มหาเจดีย์  
ให้เป็นมหาสิริมงคลแก่ชีวิต
มารับรู้รับเห็นบรรยากาศแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของพี่น้องชาวพุทธจากทั่วโลก
มาชมสมาคมแห่งการสร้างความดี ในวิถีแห่งพุทธองค์   
 
พี่น้องชาวพุทธต่างบ้านต่างเมืองต้องบินข้ามฟ้ามหาสมุทรมา
เราอยู่ใกล้กันแค่นี้, ... ทำไมไม่ 
join กันละครับ  #การAbsorbพลังงานที่ดี ย่อมดีต่อใจ
30 มกราคม 2560
ชาวศิวิไลซ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา #มาฆบูชา 2560วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันมาฆปุณมี
เมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ 
ได้เกิดเหตุอัศจรรย์พร้อมกันถึง 4 ประการ ดังนี้

           1. พระภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมกัน เพื่อฟังโอวาทจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
โดยไม่ได้นัดหมายทางวาจา
           2. พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็นพระอรหันต์ ทรงอภิญญา ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทุกอย่าง
           3. พระภิกษุทั้งหมดนั้น ล้วนเป็นผู้ได้รับการบวชจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
           4. วันนั้นเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ ประกอบด้วยมาฆนักษัตร


เพื่อระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ดังกล่าว
และ ระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ที่ทรงประทานประกาศพระพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นแสงสว่างแก่ชีวิตจิตใจของชาวโลก
ผู้มีศรัทธา จึงนิยมจัดให้มีพิธีจุดประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

การให้ประทีป ชื่อว่าให้จักษุ คนเราแม้ตาดีแต่ถ้าอยู่ในที่มืดก็ไม่เห็นอะไร 
ต่อเมื่อมีประทีปส่องสว่างขึ้นจึงสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจน 
ดังนั้น การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา จึงนับเป็นการบูชาด้วยดวงตาทีเดียว 

การจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชานั้น มีอานิสงส์มากมาย 
ทำให้เกิดทิพยวิมาน ทิพยสมบัติ และได้เสวย ทิพยสมบัติตลอดกาลนาน 
และเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้อานิสงส์ ดังนี้

             1. ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัย 
มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย เป็นเหตุให้ได้สร้างบารมียิ่งๆขึ้นไป

             2. เป็นคนมีความเคารพ มีสัมมาคาราวะต่อพระรัตนตรัย 
ต่อบิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์

             3. เป็นผู้มีดวงตาสดใส สวยงาม มองเห็นได้ชัดเจน มองเห็นได้ไกล 
เห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

             4. ทำให้ได้ทิพยจักษุ คือ มีตาทิพย์ เห็นภพภูมิอันเป็นทิพย์ 
ทำให้เกิดสัมมาทิฐิชัดเจนยิ่งขึ้น

             5. มีผิวพรรณผ่องใส เป็นที่เลื่อมใสต่อมหาชน 
ใครเห็นแล้วก็สบายใจอยากเข้าใกล้คบหาพูดคุยด้วย

             6. มีรัศมีกายสว่างไสว มีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาทในชีวิต 
ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

             7. ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด ปฏิภาณว่องไว 
แตกฉานในสรรพวิชาทั้งทางโลกและทางธรรม

             8. ไม่ไปเกิดในอบายภูมิ คือ ในกำเนิดสัตว์นรก เปรต อสูรกาย และสัตว์เดรัจฉาน

             9. ทำให้เมื่อปฏิบัติธรรมก็จะบรรลุธรรมได้เร็ว 
ไม่ลำบากนาน บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย


อานิสงส์ของการจุดโคมประทีปเป็นพุทธบูชา มีมากมายมหาศาล
พอยกตัวอย่างได้...ดังเรื่องของพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้มีรัศมีกายแผ่ออกไปโดยรอบตลอดหมื่นโลกธาตุเป็นนิจ
เรื่องมีอยู่ว่า...

ในสมัยหนึ่ง พระบรมโพธิสัตว์มังคลได้เสวยพระชาติเป็นมานพหนุ่ม
ท่านได้เห็นพระเจดีย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง
แล้วเกิดจิตศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่ง
ท่านจึงคิดว่า “เราจะบูชาพระเจดีย์ด้วยการถวายประทีปเป็นพุทธบูชา...ด้วยชีวิต”
จากนั้น ท่านจึงได้พันร่างกายด้วยไส้ประทีป
แล้วชุบเนยใสจนชุ่ม ดุจพันประทีปคบเพลิง
แล้วนำถาดทองคำใบใหญ่มีราคาแสนกหาปณะ
ใส่เนยใสเต็มถาดพร้อมกับบรรจุไส้สำหรับจุดประทีป
แล้วจุดประทีปทูลไว้บนศีรษะ จากนั้นก็จุดประทีปที่ร่างกายให้ไฟสว่างไสวลุกโพรง

ครั้นแล้ว พระบรมโพธิสัตว์มังคลจึงเริ่มเดินเวียนประทักษิณเป็นพุทธบูชารอบพระเจดีย์
ท่านได้เดินเวียนประทักษิณรอบพระเจดีย์ตลอดทั้งคืนจนกระทั่งถึงเช้า
ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่ตั้งใจบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
เส้นขนแม้เพียงเส้นเดียว เปลวไฟอันร้อนแรงก็ไม่สามารถทำให้ไหม้ได้
พระบรมโพธิสัตว์มังคลได้ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาต่อพระเจดีย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขึ้นชื่อว่า ธรรม ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
ย่อมนำสุขมาให้ ผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุคติ
ด้วยอานิสงส์ที่ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาโดยการจุดประทีปในครั้งนั้น
ทำให้พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้ามีรัศมีแผ่ออกจากพระวรกายไปโดยรอบ

ตลอดหมื่นโลกธาตุเป็นนิจ
-------------------------------

การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นมหากุศลที่ทำได้โดยง่าย  แต่เกิดมหากุศลอันยิ่งใหญ่
อย่างนี้แล้ว,
ทำไมเราจึงไม่ควรให้โอกาสตนเองได้สั่งสมมหากุศล
เพื่อเป็นเสบียงบุญไว้เกื้อกูลชีวิตของเราที่ยังต้องเวียนว่ายในวัฏฏสงสารอีกยาวนาน
ให้การเดินทางไกลของเรามีแต่ความสุข ความปลอดภัย และมีชัยชนะ
ตราบถึงวันเข้าสู่พระนิพพาน

บุญง่ายๆ...สั่งสมไว้หรือยัง?
28 มกราคม 2560
ชาวศิวิไลซ์

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

กลศาสตร์ทำลายความแข็งแกร่งของธรรมกาย : ยุให้รั่ว! ลูกไม้วัดใจชาววัด!


เพราะบางที “ความดี” ก็แสลงใจ “บางคน”
ความพยายามที่จะทำลายความแข็งแกร่งของศูนย์กลางพระพุทธศาสนา
ณ วัดพระธรรมกาย จึงมีมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด นู้น
!
นั่งไล่เรียงดูมา มีไม่กี่รูปแบบ
1.      -คุย
2.      -ขู่
3.      -หาเรื่องใช้กำลังเข้าทำลาย
ที่เห็นชัดๆ ก็ จัดถวายคดี
แต่ก็ยังไม่สามารถทลายความมั่นคงของศูนย์กลางปราการลงได้
เมื่อทำลายจากภายนอก ไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ

อีกไม้หนึ่งที่เริ่มเห็นท่าออกมาลับๆล่อๆ คือ 
การทำลายจากภายใน...!ยุให้ผู้คนข้างในหวาดระแวง ทะเลาะกันเอง! 
แต่ผมว่า... ไม้นี้ยากอยู่
!, ทำไม ?
ตอบ ... STUDY ประวัติศาสตร์ของ #ความเป็นวัดพระธรรมกาย
แล้วจะได้คำตอบ, 

ส่วนลูกศิษย์ลูกหาสาธุชนผู้รักพระพุทธศาสนาและวัดฯ
ที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทสร้างมาด้วยกันกว่าครึ่งทศวรรษ
ก็ถือว่า กลศาสตร์นี้  เป็นข้อสอบวัดใจ ดีไหมครับ ?
ว่า ความเป็นชาวพุทธ  ความเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์
ชัดเจนและมั่นคงระดับไหน ?


ถ้าหวั่นไหวไปกับถ้อยคำคนแทรกแซง
ก็ต้องทำความศึกษาและฝึกฝนตนเองลับสติปัญญาให้ทันเล่ห์เกมคนพาลให้มากขึ้น
!
ให้ถือเอา วิกฤต เป็นโอกาสในการฝึกจิตฝึกใจให้หนักแน่น
ตั้งมั่นในครรลองครองธรรม

ถ้าปักใจมั่นในหลักวิชชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์!
ไม่อ่อนไหวไปกับแรงลมที่เป่ากรรโชกมาจากทิศทั้ง 8 !
เป็นอันว่า... สอบผ่าน,

พระพุทธศาสนา ก็หวังได้ว่าจะยืนหยัดมั่นคงต่อไป,#ขับเคลื่อนธัมมจักกันต่อไป 
21  มกราคม 2560
ชาวศิวิไลซ์ 

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

“โชว์แต่ดี”! หรือ “ดีแต่โชว์…”!


วงเมาท์เขาฝากมาครับ ^^

----------

เดี๋ยวนี้...จะค้าจะขาย...
ต้องมีองค์ประกอบกระชากแรงจูงใจผู้บริโภคเยอะจังนะครับ

จะเป็น...ช่างตัดผม, แม่ค้ากล้วยแขก, แม่ค้าไก่ย่าง ... ขายรถ,...ฯลฯ
เห็นกลยุทธการตลาดแล้ว...เพลียอกเพลียใจ
!
( ขอไม่นำแหล่งข้อมูลมา
Share นะครับ, ของหาดูได้ทั่วไป )

ในฐานะของผู้ชายปกติ
! ถามว่าชอบไหม มีแบบนี้ ?!  
บอกเลย!... หัวใจไม่ใช่อิฐหินนิครับ! 555666777... 
OK !.  

ก็เลยมี Comment ไงครับ... !
จะเว้นว่า...ไม่บ่น! ไม่โทษความกะลา ระบบการศึกษา...
สังคม การเมือง การปกครอง...อะไรๆให้รำคาญ,
!

สั้นๆ อย่างที่ #ผมกล่าวไว้ ...  
เอา “ความดีมา
Show”   ดีกว่าไหมครับ ?
อย่า “ดีแต่
Show…”

เนื้อหนังเยอะไป!...ก็ให้รู้สึกสังคมมนุษย์นี้ไม่ต่างจากแมว!
สาสสสสส! .... ^ ^

จะพรรณนาให้ปากคำว่า...
ฉันก็เป็นคน...คนหนึ่ง
!...ทุ่มเท สู้ชีวิต ขยันอดทน...
กว่าจะมาถึงวันนี้...ที่มา Show…! แค่ตั้งอก!แต่ไม่ได้ตั้งใจ!
ผมก็เชื่อคุณละครับ! ไม่เถียง! …


และไม่ได้ว่าอะไรครับ! …
ก็สมัยนี้...ต้อง Present ! ต้อง Show ! ไม่งั้นผู้คนไม่มีแรงบันดาลใจ!

ขออย่างนี้ครับที่รัก!...
ขอแรง
Show ภาพแบบนี้เยอะๆ ด้วยหน่อยสิครับ


คนหล่อ...ไปทอดผ้าป่าฯ 
คนสวย...ตื่นเช้าตักบาตรฯ
คนน่ารัก...ถวายสังฆทาน
คนยิ้มหวาน...ทอดกฐิน
( แต่งกายเสื้อผ้าไว้ชีวิตพระท่านบ้างนะครับ! ) 
Net Idol … กราบเท้าพ่อแม่ทุกวัน
และทั้งหมดนั้น...เอาข้าวของไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ดีๆ...อื่นๆ อีกมากมาย... Show กันมาครับให้มีแต่ ดีๆ อบอวลในSocial 


เปลี่ยนบรรยากาศบ้างไรบ้าง !?

เอาภาพดีๆ มา Show กันครับ !

อนึ่งนี้ก็สำคัญอยู่! คือ ไม่ว่าจะภาพไหน ก็ถูกด่าว่า สร้างภาพ อยู่แล้ว
!
อย่างน้อยที่สุด! … ภาพดีๆ ที่Show ไป... ไม่ขาดทุนครับ
คนทำดียังไงก็ได้กำไรแน่ๆ ... ส่วนใครจะด่าก็รับไปตามกฎแห่งกรรม ! 


แบบนี้... สวยหล่อน่ารัก
…#เป็นพลังงานที่ดี!

สร้างสรรค์ โลกสวย สังคมสงบสุข !!!   จัดมาครับ!จะรับชม!
13 มกราคม 2560

ชาวศิวิไลซ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

"นัทสึมิ" Innocent Dangerous! #InternetSocial


เมื่อปี 2004 ที่
เมืองซาเซโบ นางาซกิ ประเทศญี่ปุ่น
“ซาโตมิ”
comment  ใน web board ของ “นัทสึมิ” ( เด็ก ป.6 วัย 12 ปี) 
ว่า นัทสิมิ อ้วน, ...เรื่องล้อเลียนเล็กๆ ที่สร้างความไม่พอใจ...ลุกลามเป็นการโต้เถียง
และนำไปสู่... “การตัดสินใจจัดการชั่ววูบ”
!!!  

นัทสึมิ, วางแผนและลงมือทำ!...เธอเรียกเพื่อนไปพบในห้องเรียนว่าง
ซาโตมิตามไป โดยไม่คิดว่า นัทสึมิจะกล้าทำอย่างที่เธอพูด
!... “ฉันจะฆ่าเธอ” 


เมื่อถูกจับตัวได้, นัทสึมิสารภาพ ...
"
เธอเขียนเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับฉันหลายครั้ง ฉันไม่ชอบ จึงเรียกเธอมาและลงมือเชือดคอ
ฉันยังประหลาดใจว่าทำไมฉันจึงทำสิ่งนั้น และฉันอยากขอโทษ..."
เธอถูกคุมขังอยู่ในโรงเรียนดัดสันดานที่เมืองโตชิกิ และพ้นโทษในปี ค.ศ.2013
--- --- ---
จากเหตุการณ์ ดังกล่าว ทำให้มีมาตรการสอนมารยาทใน Internet ให้แก่เยาวชนญี่ปุ่น
( แต่โลก
Cyber ก็กว้าง ไกล และหลากหลายเกิดกว่าจะควบคุมกันได้ !)

--- --- ---

เรื่องผ่านมาหลายปี, แต่ผมว่า...เป็นอุทาหรณ์ชัดแจ้งเตือนสติกันได้ดี!

โลก Internet : Cyber World …
เป็นโลกเสมือน, เป็นโลกไม่มีตัวตน
!
โลกที่ไม่ต้องเผชิญหน้า
! โลกที่ไม่เห็นแววตาของคนที่สื่อสารกัน !

จึงกลายเป็นช่องว่างรอยโหว่...
ให้เราทุกวันนี้ แสดงออกโดยปราศจากความเกรงกลัว ความละอาย
ต่อการกระทำอันหยาบคาย และทำร้ายจิตใจเพื่อนมนุษย์ อย่างเลือดเย็น
??!  

ใช้สติกันให้เยอะหน่อยก็ดีนะครับ,
เราใช้ Internet ไปในทางไหน ?
เป็นคุณ...ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสังคม
หรือ เป็นโทษ...ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อส่วนรวม

เราใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีเพื่อ...  

ให้เกิดพลังสร้างสรรค์แผ่ขยายในสิ่งที่ดี  
หรือ ให้เกิดผลลัพธ์ในทางที่เลวและนำความเสียหายมาสู่สังคมมนุษย์
!    

ผมไม่ได้กำลังคาดหวัง...ความดีบริสุทธิ์ผุดผ่อง อะไรในโลก Cyber !
อย่างน้อยหรืออย่างมาก...
ในฐานะที่เป็นสังคมมนุษย์...มวลสาระของสิ่งที่ดี มันน่าจะมีเยอะกว่าสิ่งที่ร้าย ไหมครับ ?


เราน่าจะเป็น...คนหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งเริ่มต้นพลังงานดีๆ
!
Share ไปถึงไหน ให้ชีวิตดีไปถึงนั้น! …
ดีไหมครับ ?  ศุกร์ 13 ม.ค. 60
ชาวศิวิไลซ์
----------------------------

อ้างอิงที่มาของเรื่องและภาพ 
http://board.postjung.com/595567.html 


วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

พระ “รับ” เพื่อ “ให้”

พระ ... ในฐานะแห่งความเป็นยอดกัลยาณมิตรของเพื่อนมนุษย์

การเป็น “ผู้รับ” ของ “พระ”  เพื่อที่จะ “ให้...”  
1 บาตร, ไม่เคยพร่องเพราะเมตตากรุณา
เมื่อ “รับ” เพื่อ “ให้”
น้ำใจแห่ง "การให้" จึงไหลมาจากทั่วทิศ
"รับมา" เพื่อ "ให้กลับไป" 
จึงเป็นศูนย์รวมใจ : เป็นสายธารผ่านสู่การช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์เสมอมาหนึ่งภาพแทนพันคำ
พอจะเข้าใจชัดขึ้นไหมครับ...ว่า พระท่าน "รับมา" เพื่ออะไร ?

แม้ในสถานการณ์อื่นๆ ... ท่านก็ "รับ" เพื่อ "ให้" 
"รับมา" เพื่อสร้างศาลา โบถส์ วิหารการเปรียญ
เพื่อ "ให้"... ประชาชนเราท่านได้มาใช้...
แสวงหากุศลบำเพ็ญบุญอันเป็นคุณประโยชน์เกื้อกูลตนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเบื้องหน้า

ลำพังตัวพระท่านเอง, "อัฐบริขาร" นั้นเพียงพอแล้วครับ
สำหรับดำรงชีวิตสมณะอันปลอดพันธนาการขอน้อมจิตกราบอนุโมนา
11 มกราคม 2560
ชาวศิวิไลซ์ 

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

ก็ไม่รู้จะลงเอยยังไง ?

ห้วงเวลาแห่งการฉลอง! 
ผมก็ว่าจะไม่สาระเยอะแล้วนะครับ!
แต่ไปสะดุดเข้า! ก็เอามาทบทวนกันหน่อย! แก้สับสน!
เพราะดูท่ากรณีวัดพระธรรมกาย
ถูกลากออกอ่าวบานปลายมามากมายจนมองไม่เห็นฝั่งกันแล้ว
-------------------------------------

เพราะวัดพระธรรมกายเป็นรองทุกด้าน อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้ว 
วัดพระธรรมกายเป็นวัดในพระพุทธศาสนา 
จะเอาอะไรไปต่อรอง ต่อกรกับอำนาจรัฐได้

ที่ธรรมกายเหนือกว่าอำนาจรัฐ ก็เห็นมีอยู่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือ 
ความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ ว่าหลวงพ่อไม่ผิดแต่ถูกกลั่นแกล้ง
สิ่งที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนมีอยู่ 2 อย่าง

1.บุคลากรสำคัญของวัด มีแนวโน้มว่า จะโดนคดีมากขึ้นทั้ง
พระ และฆราวาสที่เป็นเสมือนหัวใจของวัด

2.ชาวพุทธในประเทศไทย เริ่มจะหันมาเป็นแนวร่วมวัด มากยิ่งขึ้น 
จากผู้เข้าใจผิดเริ่มเข้าใจถูกต้องเพราะ ได้รับข้อมูลตรงจากโลกโซเชียล

ยิ่งลูกศิษย์วัดกล้าเปิดเผยตัว ว่าข้านี่แหละคือลูกศิษย์ของธรรมกายด้วยแล้ว 
ก็ยิ่งทำให้คนเริ่มเอะใจทำไม เขากล้าเปิดตัว ทั้งที่วัดถูกยำขนาดนี้?

เมื่อเอะใจก็เริ่มมีการสอบถามข้อมูล 
ถ้าศิษย์วัดหรือแนวร่วมมีข้อมูลที่แน่นพอ 
ก็เสร็จทุกรายบางทีแค่ถามให้เขาได้คิด แนวร่วมก็เพิ่มขึ้นแล้ว เช่น......

1.
วัดเปิดประตูรอต้อนรับ 24 ชม. เพื่อรอให้ทางเจ้าหน้าที่ ไปแจ้งความที่วัด
ทำไมไม่ไปแจ้งความล่ะ? แสดงว่าต้องการให้คดีความบานปลาย ใช่หรือไม่?
ตกลงใครกันแน่ที่ไม่ยอมเดิน ตามกระบวนการยุติธรรมที่ควรจะเป็น?

2.
หลวงพ่อท่านอาพาธหนัก ให้ส่งทีมแพทย์ที่เชื่อถือได้ ไปตรวจ 
อาการว่าหลวงพ่อ ป่วยจริงหรือไม่จริง ทำไมไม่ส่งไปล่ะ
หรือทางเจ้าหน้าที่ กลัวว่าจะไปเจอหลวงพ่อป่วยจริงๆ?
ตกลงวัดหรือใครกันแน่ ที่พยายามหนีไม่กล้าพิสูจน์ความจริง?

3.
เรื่องเงินสหกรณ์จะพบว่า ที่นายศุภชัยบริจาค ให้หน่วยงานต่างๆ ตั้งหลายองค์กร
แต่ทำไมจึงดำเนินการกับธรรมกายที่เดียว แล้วองค์กรหรือ หน่วยงานที่เหลือ 
ทำไมไม่อะไรเลยแล้วอย่างนี้จะให้เชื่อได้อย่างไร 
ว่าไม่มีการตั้งธงกวาดล้างวัดพระธรรมกาย หรือพยายาม 
เล่นงานพระพุทธศาสนา งานนี้เริ่มบานปลายยากจะจบง่ายๆแล้ว

4.
การออกข่าวบิดเบือนความจริง ทั้งเนื้อความและการตัดต่อภาพ 
เพื่อทำให้หลวงพ่อหรือวัดเสื่อมเสีย ย่อมชัดเจนอยู่แล้วว่าทุกอย่างไม่ปกติ 
ถ้าไม่ต้องการกำจัดธรรมกายหรือ เล่นงานพุทธศาสนาทำไมต้องทำเช่นนี้

ปล.
ยกมาเป็นแค่เพียงเหตุผลส่วนน้อย ที่จะลบล้างความบิดเบือน สื่อทั้งหมด 
จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาทั้งในโลกโซเชียลและชีวิตจริง


อยากจะบอกว่า แนวร่วมธรรมกาย มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน 
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงเอยอย่างไร 
ระหว่างคดีที่มากขึ้นกับแนวร่วมที่เพิ่มมากขึ้น ในลักษณะที่ตีคู่กันไปแบบนี้?


Cr. ศศินภา 
ถ้าไม่มีEventวัดพระธรรมกาย สังคมคงเหงาไม่น้อย?!


เมื่อนั้น
พระมะเหลเถไถมะไหลถา
สถิตย์ยังแท่นทองกะโปลา
ศุขาปาลากะเปเล
วันหนึ่งพระจึงมะหลึกตึก
มะเหลไถไพรพรึกมะรึกเข
แล้วจะไปเที่ยวชมมะลมเต
มะโลโตโปเปมะลูตู
ตริแล้วพระมะเหลจึงเป๋ปะ
มะเลไตไคลคละมะหรูจู๋
จรจรัลตันตัดพลัดพลู
ไปสู่ปราสาทท้าวโปลา
ฯ๖คำฯ เพลงช้า


ครั้นถึงจึงเข้าตะหลุดตุด
ก้มเกล้าเค้าคุดกะหลาต๋า
มะเหลไถกราบไหว้ทั้งสองรา
จึงแจ้งกิจจามะเลาเตา
ด้วยบัดนี้ตัวข้ามะเหลเถ
ไม่สบายถ่ายเทกะเหงาเก๋า
จะขอลาสองราหน้าเง้าเค้า
เที่ยวมะไลไปเป่าพนาวัน
ฯ๔คำฯ
( จาก บทละคร เรื่อง พระมะเหลเถไถ ผู้แต่ง คุณสุวรรณ,
ค่อยติดตามพระมะเหลเถไถ ตอนต่อไปครับ^^ )

พระมะเหลเถไถเปิดม่าน...ชวนยิ้มสักหน่อย, เกี่ยวไหม? ไม่รู้ครับ ?!

เคยคิดว่าไหมครับว่า ...

ถ้าไม่มี Event ดีๆ ของวัดพระธรรมกาย ...
ใต้ฟ้ากะลานี้คงเหงาไหม ?

เราคงไม่ได้เห็นอะไรๆ ที่เราไม่เคยเห็น !?
ที่เราไม่เคยคิดว่าบ้านเราจะมีได้ หรือจะเป็นไปได้ !?

เราคงไม่ได้เห็นวัดในรูปแบบทันสมัย Modern !
รูปแบบงานเผยแผ่ธรรมะเชิงรุก ลึก และกว้าง...

เราคงไม่ได้เห็น การตื่นเช้ามาตักบาตรด้วยกันของคนเรือนหมื่น เรือนแสน
( ไม่ใช่ไปดูบอล ดูคอนเสริท) ... แต่มา สมาทานศีล มาตักบาตรกัน !

เราคงไม่ได้เห็น พระนับพันๆรูป เหมือนที่มีบันทึกในพระไตรปิฎก
(ถ้าอ่านแล้วจะพบครับ)

เราคงไม่ได้เห็นเด็กๆ วัยรุ่น วัยเรียน มาศึกษาธรรมะกันมากมายแบบนี้ !
และอีก ... ... ... ฯลฯ

( เอาเท่านี้นะครับ, ดีเกินไป! เดี๋ยวแสลงใจใครเข้า!)  
ทำอะไรก็สีสัน!   
เรียกสายตา! ไทยกะลาแขกฝรั่งมามุงเมาท์เมามันสนั่นลั่นกะลา
เลยบางที หรือหลายที สังคมกับวัดก็เกิดปรากฎการณ์...#พระเอกนางเอกไม่เข้าใจกัน
!
แถมโดนสื่อมายารัศมีชี้นำซ้ำอีก! เลยดราม่าไม่ให้ว่างกันเลย!


ปรากฎการณ์ล่าสุด !!! 
เสียงใน Social ก็เรียกร้องหา...มือสวรรค์ชาวธรรมกาย
ให้ออกมาMent! ... อะไรจะคิดถึงกันปานนั้นครับ!
ดูท่า...จะกลายเป็นบุคคลที่ทั้งโลกจริง โลกCyber ถามหา!... 

ใครๆ ก็อยากรู้จัก ...  
คุณๆชาวธรรมกายรู้สึกยังไง ? คิดยังไง ? กินข้าวกับอะไร ? อร่อยไหม?!
อะไรอยู่เบื้องหลังความน่ารักของพวกคุณ ?
หัวใจทำด้วยอะไร ทำไมน่ารัก ? 

อะไรทำนองนี้...หึๆๆ^^  


สังคมคงเหงาไหม?
ถ้าไม่มี
Event สีสันของเรื่องราวดีๆแปลกตาตระการใจจากวัดพระธรรมกาย
อย่างนี้แล้ว...
ก็รับวัดพระธรรมกายไว้ในอ้อมใจ...
แล้ว
STUDY ทำความรู้จักให้หายเหงากันจริงๆจังๆหน่อยไหมครับ ?!#สบายใจที่ได้Mentชาววัดพระธรรมกาย
9 มกราคม 2560
ชาวศิวิไลซ์Blog Archive