กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

ผมชนะ...! #กรณีธรรมกาย


B.E. 2559 ...
สถานการณ์วิกฤตพระพุทธศาสนาถูกรุกรานกลั่นแกล้ง!?
ทำให้ผมรู้จัก...ความเกลียดชัง ระดับ
EXTRA !
ที่ผม...ไม่เคยคิดว่า...มันจะเกิดขึ้นกับผม
!

เร็วและแรง
ไวกว่าแสง
! ยอมรับว่า! ผมถูกลากล่วงลงไปในความเกลียดชังอย่างช่วยไม่ทัน!
( เหมือน “Padawan” ที่ยังฝึกอยู่!คงมีพลาดหลุดเป็นธรรมดา!? )    

ผมเกลียดพวกที่ กระทำต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร้มนุษยธรรม
!
ผมเกลียดพวกที่ จาบจ้วงต่อพระรัตนตรัย!
ผมเกลียดพวกที่ หยาบคายต่อ พระมหาเถระ ที่ผมรู้จักและเชื่อในความบริสุทธิ์ของท่าน!
ผมเกลียดพวกที่ ใช้กำลังรุนแรงต่อ วัด ต่อ พระ ! อย่างกับว่าจะถอนรากถอนโคน!
ผมเกลียดชังพวกที่ มุ่งร้ายต่อ บุคคล สถานที่ อันเป็นที่รักเคารพศรัทธาของผม !      


เมื่อบุคคลและสิ่งอันเป็นที่รักเคารพศรัทธา...ถูกเหยียบย้ำทำร้าย!  
 
ผมโต้ตอบ! ในแบบที่ตรงข้ามกับวิสัยที่คุ้นเป็น!  
ภายใต้เงาดำของปีศาจแห่งความเกลียดชังนั้น  ผมจัด
!   
ในนาทีแห่งความอ่อนแอ...
คมอาวุธของปีศาจมืด เกือบจะประหารจิตอันเป็นประภัส
!
                  

ในห้วงเวลาที่ชีวิตจิตใจเป็นไปด้วยความย้อนแย้งยากลำบาก!  


มี "บุคคลหนึ่ง" !
ผู้ซึ่ง...เป็นสติ เป็นดวงปัญญา เป็นดวงตา เป็นแสงสว่าง   
เป็นความมั่นคงและปลอดภัย, เป็นชัยชนะ! เหนืออกุศลร้ายที่ครอบงำทั้งปวง!   


ในท่ามกลางวงล้อมของการรุกรานไล่ล่าทำลายล้างของผู้มุ่งร้าย!
"บุคคลหนึ่งนี้" !
สอนให้ผม... ระงับความโกรธ และเอาชนะความเกลียดชัง  ด้วยปัญญาและเมตตาธรรม
สอนให้ผม... มีพลังใจที่แกร่งกล้า ด้วยความกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์
สอนให้ผม... รักษาใจให้เป็นปกติสันติ และสงบ นิ่ง ด้วยวินัยแห่งศีล และสมาธิ
สอนให้ผม... ให้อภัย ต่อตนเอง ต่อทุกชีวิต แม้ผู้ที่ทำร้ายเรา
สอนให้ผม... มั่นใจในพลังแห่งความดีอันบริสุทธิ์  ด้วยความจริง
!
สอนให้ผม...
เป็น “นักสู้”  ที่แกร่งกล้าในวิถีแห่งชัยชนะเหนือความชั่วร้ายทั้งหลาย
ด้วย “ความดี” อันบริสุทธิ์


ความเกลียดชัง...สลายไปจากใจของผม!
ความอ่อนแอหรือหวาดหวั่นต่ออำนาจร้ายใดๆ ไม่มีอีกต่อไป
ผมมีชัยชนะเหนือปีศาจร้าย !!! ... อย่างใสสะอาด!
มันเป็นของขวัญปีใหม่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผม! 

คนที่... กระทำต่อพระพุทธศาสนา อย่างไร้มนุษยธรรม!
คนที่... จาบจ้วงต่อพระรัตนตรัย ! หยายคายต่อ พระมหาเถระ !
คนที่... ใช้กำลังรุนแรงต่อ วัด, ต่อ พระ คนที่มุ่งร้ายทั้งหลาย !

ผมปรารถนาให้พวกเขาทั้งหมด...
ตื่นจากหลับไหล ได้สติ มีใจที่เป็นสันติสุข
หลุดพ้นจากความทุกข์เร้าร้อนเพราะไฟอกุศล
!

ผมรักและปรารถนาดีต่อพี่น้อง ต่อญาติ ต่อเพื่อนของผมอย่างไร
ความรักและปรารถนาดีนั้น
มีต่อทุกผู้คนที่แม้มุ่งร้ายต่อบุคคล,ต่อสิ่งที่ผมรักเคารพศรัทธา ดุจเดียวกัน
!


ผมเชื่อว่าชาววัดพระธรรมกายก็ปรารถดีต่อเขาเหล่านั้น เหมือนผม
เพราะ...ทุกคนมี “บุคคลหนึ่ง” นั้นผู้ซึ่งเป็น "ยอดครูดี" เดียวกัน Cr. สนทนากับชาววัดพระธรรมกาย
ปลายปี 2559 

-------------------------------------------

บันทึก โดย ชาวศิวิไลซ์
2  Jan. B.E. 2560,   

3 ความคิดเห็น:

Blog Archive