กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

กลศาสตร์ทำลายความแข็งแกร่งของธรรมกาย : ยุให้รั่ว! ลูกไม้วัดใจชาววัด!


เพราะบางที “ความดี” ก็แสลงใจ “บางคน”
ความพยายามที่จะทำลายความแข็งแกร่งของศูนย์กลางพระพุทธศาสนา
ณ วัดพระธรรมกาย จึงมีมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด นู้น
!
นั่งไล่เรียงดูมา มีไม่กี่รูปแบบ
1.      -คุย
2.      -ขู่
3.      -หาเรื่องใช้กำลังเข้าทำลาย
ที่เห็นชัดๆ ก็ จัดถวายคดี
แต่ก็ยังไม่สามารถทลายความมั่นคงของศูนย์กลางปราการลงได้
เมื่อทำลายจากภายนอก ไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ

อีกไม้หนึ่งที่เริ่มเห็นท่าออกมาลับๆล่อๆ คือ 
การทำลายจากภายใน...!ยุให้ผู้คนข้างในหวาดระแวง ทะเลาะกันเอง! 
แต่ผมว่า... ไม้นี้ยากอยู่
!, ทำไม ?
ตอบ ... STUDY ประวัติศาสตร์ของ #ความเป็นวัดพระธรรมกาย
แล้วจะได้คำตอบ, 

ส่วนลูกศิษย์ลูกหาสาธุชนผู้รักพระพุทธศาสนาและวัดฯ
ที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทสร้างมาด้วยกันกว่าครึ่งทศวรรษ
ก็ถือว่า กลศาสตร์นี้  เป็นข้อสอบวัดใจ ดีไหมครับ ?
ว่า ความเป็นชาวพุทธ  ความเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์
ชัดเจนและมั่นคงระดับไหน ?


ถ้าหวั่นไหวไปกับถ้อยคำคนแทรกแซง
ก็ต้องทำความศึกษาและฝึกฝนตนเองลับสติปัญญาให้ทันเล่ห์เกมคนพาลให้มากขึ้น
!
ให้ถือเอา วิกฤต เป็นโอกาสในการฝึกจิตฝึกใจให้หนักแน่น
ตั้งมั่นในครรลองครองธรรม

ถ้าปักใจมั่นในหลักวิชชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์!
ไม่อ่อนไหวไปกับแรงลมที่เป่ากรรโชกมาจากทิศทั้ง 8 !
เป็นอันว่า... สอบผ่าน,

พระพุทธศาสนา ก็หวังได้ว่าจะยืนหยัดมั่นคงต่อไป,#ขับเคลื่อนธัมมจักกันต่อไป 
21  มกราคม 2560
ชาวศิวิไลซ์ 

3 ความคิดเห็น:

  1. เป้าหมายเป็นหลัก..ทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญสร้างบารมี..

    ตอบลบ
  2. ทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี

    ตอบลบ
  3. ทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี

    ตอบลบ

Blog Archive