กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วัสสการพราหมณ์ พ.ศ. 2560 #กรณีวัดพระธรรมกาย

India  เมื่อราว 2500 กว่าปีที่แล้ว

แคว้นวัชชี  ...
เป็นแคว้นใหญ่มีความสามัคคีสูง มีการปกครองโดยธรรม
ซึ่งนำความแข็งแกร่งมาสู่แคว้น

พระเจ้าอชาติศัตรู กษัตริย์แคว้นมคธ ต้องการขยายอาณาเขต,
แต่การจะเปิดฉากเข้าตีแคว้นวัชชีด้วยกองทัพเลย, เป็นไปได้ยาก

พระองค์และวัสสการพราหมณ์จึงวางแผน,
แสร้งให้มีการทำโทษวัสสการพราหมณ์แล้วเนรเทศออกจากนครราชคฤห์
วัสสการพราหมณ์หนีเข้าเมืองเวสาลี เมืองหลวงแคว้นวัชชี
เหล่ากษัตตริย์ลัจฉวีสอบสวนท่าที, แต่แล้วก็หลงกลรับอุปการะวัสสการพรามหณ์
มอบ...
ตำแหน่งอำมาตย์ผู้พิจารณาพิพากษาคดี
และตั้งเป็นครูฝึกสอนศิลปวิทยาแก่ ราชกุมารของเหล่ากษัตริย์ลิจฉวี
!

วัสสการพราหมณ์ แสร้งตั้งใจทำหน้าที่อย่างไม่มีบกพร่อง
จนเหล่ากษัตริย์ไว้วางพระทัย

กาลต่อมา, วัสสการพราหมณ์ก็เริ่มทำความสามัคคีในหมู่กษัตริย์ผู้ปกครอง
ด้วยการสร้างความระแวงใจกันให้เกิดขึ้น
แก่เหล่าโอรสธิดา แล้วก็ลุกลามไปสู่ เหล่ากษัตริย์ที่เป็นพระบิดาพระมารดา
เมื่อความระแวงเกิดขึ้นและระบาดไปทั่ว

ความเชื่อถือ ไว้ใจกันก็ไม่มี  ความแตกร้าวก็เกิดขึ้น
!
ในที่สุดก็ไม่สนใจแม้กระทั้งการประชุม
!
ซึ่งเป็นภาระกิจอันสำคัญในงานดูแลบ้านเมือง
เมื่อถึงขั้นนี้
!!!

วัสสการพราหมณ์ ก็ส่งข่าวให้พระเจ้าอชาติศัตรูยกกองทัพเข้าตีและยึดแคว้นวัชชี
ได้อย่างง่ายดาย
!พุทธศักราช 2560

ชาวพุทธ ณ วัดพระธรรมกาย ที่เป็นดังปราการของพระพุทธศาสนา
ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีความสามัคคีกันเพียงใด
สำหรับภัยรุกรานจากภายนอก 

แต่ความพยายามในการจะทำลายพระพุทธศาสนา
ของผู้อ้างตนว่าหวังดี ทว่าการกระทำไม่ใช่ !
เพราะคิดแต่จะปฏิรูป เปลี่ยนแปลง เพื่อปล้นย่ามพระเณร
!
ยังคงมองจ้องหาทีเผลออยู่ทุกขณะ !

เมื่อทำลายจากภายนอกไม่ได้ !
ก็หาทางทำลายภายในให้อ่อนแอ !
แผนร้ายเพื่อสร้างความแตกร้าวในแบบฉบับวัสสการพราหมณ์
ดูท่ากำลังถูกรื้อขึ้นมาเพื่อใช้งานอีกครั้ง!


#พึงระวัง,แต่อย่าระแวง


ใครคนหนึ่งว่าอย่างไร...ก็ว่าตาม,เท่านั้นพอ! 
7 กุมภาพันธ์ 2560
ชาวศิวิไลซ์
1 ความคิดเห็น:

Blog Archive