กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หมดยุครอรายงาน การคณะสงฆ์ต้องเร่งทำ "แผนเพื่อพระพุทธศาสนา"คุยเรื่องหนักที่ราชาคณะระดับสมเด็จไม่อยากได้ยิน
แต่จำเป็นต้องคุยฝากศิษย์ใกล้ชิดรายงานสรุปเล่าให้ท่านฟังย่นย่อ
ให้ท่านนำไปคิด และเสนอท่านว่าควรลงมือทำ "แผนเพื่อพระพุทธศาสนา" ด้านต่างๆ
เพราะ "อนาคตพระพุทธศาสนา"อยู่ที่การตัดสินใจของเจ้าประคุณ!ยามนี้
จะเพียงแค่ไปโรงพยาบาล ฉันน้ำชา  รับแต่กิจนิมนต์ไม่ได้

ภาระธุระพระพุทธศาสนาน่าเป็นห่วงยิ่งกว่า ช้าไม่ได้!

เพราะขณะที่กรรมการมหาเถรสมาคม
นั่งรอรายงานขณะเดียวกัน

ย้ำ!
กรรมาธิการศาสนาสายของมหาเถระ วางกำลังไว้
บัดนี้ชัดเจนแน่นอนแล้วว่า...รัฐไม่ได้คิดที่จะใช้ร่างกฎหมายของมหาเถรสมาคม

ล่าสุดสื่อต่างๆรายงานเปิดเผยว่า...
รัฐบาลแต่งตั้งผู้รู้กฎหมายอีกทีม...ปรับแก้ร่างกฎหมายสงฆ์ใหม่
และจะรีบนำเข้าสภา สนช.
บังคับใช้ทันที ๓ วาระรวด!

ผมถึงส่งสัญญาณเตือนไฟกะพริบระดับฉุกเฉิน
ช้าไม่ได้แล้วหลวงพ่อ! ทำอะไรก็รีบลงมือทำ
เลิกคิดว่าไม่มีอะไร!ไม่เกี่ยวกับวัดเรา!
-----
เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ที่วงการพระและกิจการทั่วไปควรเรียนรู้
Scenario Analysis การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต
-----
เน้นเจาะจง "วัดสามหมื่นกว่าวัด"
การวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคต (Scenario Analysis)
เครื่องมือนี้มีประโยชน์มาก
สำหรับการวางเป้าหมายของกิจการพระพุทธศาสนาในอนาคต
การวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคตคือ...
การประเมินสถานการณ์ภัยพระพุทธศาสนาในมิติต่างๆ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
ผลกระทบด้านสังคม
ผลกระทบด้านการเมือง
ผลกระทบด้านเทคโนโลยี
ผลกระทบด้านศาสนาอื่นๆ
เพื่อวางแผนป้องกันสิ่งที่ไม่คาดฝันที่ไม่คาดคิดและไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

การทดสอบ...เมื่อนำเอา "ผลกระทบ" เป็นตัวตั้ง
พบว่าพุทธศาสนากำลังได้รับผลกระทบแต่ละด้านมากบ้างน้อยบ้าง
ด้านเศรษฐกิจ  ค่านิยมในสังคม 
ที่ลุกลามถึงขั้นวิกฤตคือ...การเมืองระบาดเข้ามาในวัด
ค่อนข้างรุนแรงและหนักหน่วงสุด
ส่วนเทคโนโลยีก็ส่งผลกระทบรุนแรงไม่แพ้กัน
และยังพบว่าภัยคุกคามจากต่างศาสนาซ่อนเร้นอยู่เช่นกัน
กำลังเพิ่งก่อตัวเป็นรูปเป็นร่าง
อีกไม่กี่ปีจะน่ากลัวกว่าทุกเภทภัย

แต่ที่รุนแรงและน่ากลัวไม่แพ้ภัยใดๆ
คือแต่ละวัดเล่นพรรคพวก  วัดใครก็ยกย่องเฉพาะสายตน
สายอื่นถ้าไม่มาซูฮก ก็ต่างวัดต่างอยู่!
วัดใดมีเรื่องก็แก้เอาเองธุระไม่ใช่!

แนวคิดวัดใครสายใครดูแลเฉพาะวัดตนเองสายตนเองเท่านั้น
เป็นผลกระทบที่รุนแรง กระเพื่อมสะเทือนเลือนลั่นทุกปี
เป็นแผลในใจที่น่าเป็นห่วงที่สุด!
------
ยกตัวอย่าง ..กรณีธรรมกาย... ผลการวิเคราะห์แนวโน้มย่อๆ
สถานการณ์ในปัจจุบัน

รัฐมองว่าธรรมกายทั้งระบบ
วัด+มูลนิธิ เป็นภัยต่อความมั่นคง*
*เชื่อตามข้อมูลทางการและทางลับ

รัฐมองว่าต้องบังคับใช้กฎหมาย
จับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้
เฉพาะความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ที่อาจลุกลามกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภาครัฐ
ถ้าไม่จัดการเสียแต่เนิ่นๆ
------
ประเมินสถานการณ์ที่น่าจะเกิดมีขึ้นในอนาคต...จะเกิดอะไรขึ้นถ้า...!!! 

รัฐใช้วิธีการจัดการสมัยใหม่ คือ ระบบ ทวน สอบ ย้อนกลับ
บัญชีและการเงินของวัดทุกระบบ
ตั้งแต่เริ่มต้น คือเซต 0 แล้วให้นับ 1 ใหม่
เงินวัดธรรมกายและวัดทุกแห่งต้องยกระดับ
ความโปร่งใสแบบบริษัทมหาชน
ไม่ใช่ระบบเถ้าแก่ คือ เจ้าอาวาสทำเองสั่งการเองกับไวยาวัจกร
ถามต้นตอที่มาก็ไม่พบหลักฐาน อนาคตเจ้าอาวาสจะใช้เงินง่ายๆไม่ได้อีกต่อไป

อนาคตรัฐจะออกกฎหมายไม่ยอมให้พระระดับเจ้าอาวาสถือครองเงิน สั่งจ่ายเงิน
อนุมัติการเบิกจ่าย และใช้เงินเองสะดวกสบายเหมือนอย่างแต่ก่อน
เงินทุกกองกฐินผ้าป่ากิจกรรมบุญต่างๆ ต่อไปแยกเป็นกองๆหลายกอง
ห้ามใช้เงินแบบเถ้าแก่ เป็นระบบกงสี อย่างทุกวันนี้

รัฐปิดมูลนิธิยึดใบอนุญาตคืน
รัฐมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง จึงตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมด
รัฐมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง จึงตรวจสอบต้นเหตุ
"เงิน" ระหว่าง ผู้มอบถวาย ผู้รับบริจาค
และกิจการที่นำไปใช้อ้างว่าเป็นที่มาและต้นเหตุชวนเคลือบแคลงสงสัยว่า
ไม่โปร่งใส เข้าข่ายอาจฉ้อฉลหลอกลวง
รัฐมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง จึงเร่งออกกฎหมายอ้างว่าสกัดพระบิดเบือน
พระธรรมวินัยและควบคุมเงินวัดทุกแห่ง

ทีนี้ คำถามคือ
วัดธรรมกายและวัดอื่นๆ เตรียมพร้อมเตรียมตัวเตรียมการเตรียมใจ
การขาดอิสรภาพและเสรีภาพในการใช้เงินอย่างอิสระไว้ล่วงหน้าแล้วหรือยัง?

รัฐมีวาระซ้อนเร้นแอบแฝงใดๆหรือไม่?
อย่าตื่นอย่ากลัว!
ตอบคำถามที่ผู้นำรัฐบาลตั้งข้อสงสัยให้ได้
แม้ไม่ชนะใจรัฐบาล แต่ก็จะชนะใจสังคม
-------
ถ้าท่านกำลังเผชิญกับการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญจริงๆ 
ทำให้ท่านต้องคิดอย่างลึกซึ้งเพราะอาจจะมีผลต่อตนเอง 
หรืออาจจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของมหาเถรสมาคม

หลายคนที่ไม่มีวิสัยทัศน์อาจคิดว่ายากที่จะเข้าใจสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
อย่าลืมว่าแม้ในสถานการณ์ปกติตัวท่านเองก็ยังอาจที่จะเข้าใจผิดได้ในอนาคต

และในขณะเดียวกันท่านอาจจะมีพลังจิตหรือหลักสมาธิเป็น
วิธีการที่อาจจะพัฒนาเป็นภาพที่เกิดขึ้นได้จริงๆ ในอนาคต

การวิเคราะห์สถานการณ์จะช่วยให้นำความกลัวต่างๆ
เหล่านี้เข้าไปอยู่ในกระบวนการตีกรอบการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
และเป็นมืออาชีพสำหรับการคิดแบบ Scenario Analysis 

ถึงแม้ว่าท่านอาจจะทำการตัดสินใจในบริบทของอนาคตที่จะมาถึง
โดยมีลักษณะและวิธีการแตกต่างกัน 
ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ที่บังคับให้ท่านต้องตั้งสมมติฐานที่ท้าทายเกี่ยวกับอนาคต

ดังนั้นจึงแนะนำให้ท่านทำ โดย
(๑)การสร้างแผน และ
(๒)การตัดสินใจที่ขึ้นกับสถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด

ซึ่งวิธีคิดแบบอิงการจัดการนี้
จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าการตัดสินใจของท่านเป็นการเสี่ยงน้อยที่สุด
ถ้าหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ท่านประเมินไว้
-----
ภัยพระพุทธศาสนา พระสังฆาธิการ ท่านต้อง
๑.  สร้างแผน
๒. วางตัวพระที่ตัดสินใจอนาคตของแต่ละวัด
-----
แผนเกิดจาก...
***ความคิดและจินตนาการ...กับ
***ความฝันและความหวัง

สิ่งที่รู้ เห็น และทราบกับอนาคตที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบ
ระหว่างสร้างแผนกับไม่ทำอะไรเลยอยู่ไปเรื่อยๆ แบบใดดีกว่า?

ผมมองว่า สร้างแผน และวางตัวพระที่ตัดสินใจอนาคตไว้ล่วงหน้า
ย่อมดีกว่าพระวัดต่างๆอยู่ไปเรื่อยๆ


๒๓.๒.๒๕๖๐
Cr.บทความวิชาการ0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive