กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

L’affaire du temple Dhammakaya ou l’affaire qui a trait à la religion bouddhiste en 2016L’affaire Dhammakaya peut être source de beaucoup de malentendus
dans la société Thaïlandaise.
En effet, l’information qui circule est souvent incomplète.
De plus, bon nombre de personnes se content de l’information
sans chercher à pousser plus loin dans la réflexion.
À la base les auteurs des écrits sur cette affaire Dhammakaya
ne font qu’inciter les lecteurs à forger leur propre opinion
et sans préjugés.

Ainsi, c’est aux lecteurs de démêler le vrai du faux.
L’auteur des écrits peut avoir sa propre opinion plus ou moins discutable. 
Mais toutes ces informations n’ont pour but
que de pousser les lecteurs à étudier et à constater par eux mêmes
les « vérités » sur cette affaire.

Le procès (celui de la Coopérative Khlong Chanh)
est un vice de procédure depuis le début.
Le procès est infondé, et contraire à la Philosophie du Droit,
et ce dès le début.
« On a mal boutonné dès le premier bouton ».
Ainsi, on peut affirmer sans nul doute,
que leur véritable intention est de ternir
le Bouddhisme pour ensuite s’octroyer sa « richesse » (dons…)

Les étapes de la procédure judicaire ont été brûlées
et elle est contraire aux Droits de l’Homme.
Les autorités qui accusent le Temple (DSI) ont désigné
une personne en tant que consultant.
Cette personne est un antagoniste avéré et connu du Temple.
Mais où est la Justice dans cette affaire ?!

Depuis il y a eu d’autres affaires plus ou moins importants
qui ont vu le jour rapidement,
dont le nombre total s’élève à 300.
Ceci montre d’une façon indubitable
qu’il y a une personne derrière tout ceci
qui tire les ficelles qui est au-dessus de l’Etat.

Des erreurs judiciaires graves ont toujours existé en Thaïlande.
Par exemple,
une personne a même perdu la vie en milieu carcéral,
Comme Thavatchay,
ou encore des personnes accusées à tort et incarcérées
à la place des vrais coupables.
Ces cas sont monnaie courante.
On peut alors affirmer sans retenu que la Justice
en Thaïlande n’est absolument pas transparente
et aucune confiance ne peut être accordée à ce système en place.

Les médias (depuis le début) ont diffusé les informations
tout en prenant parti d’une façon évidente 
alors qu’ils devraient relater les faits tels qu’ils sont en réalité.
Non seulement ils ne font pas mais ils relatent les faits contraires.
On peut se poser la question s’il existe des intentions (destructrices)
qui sont cachées et non officielles ?

Par ailleurs,
ce qui est vraiment destructeur ce sont les médias qui jugent
et préjugent ce qui provoque des malentendus
et la confusion dans les esprits.

Les médias, à travers leurs discours,
poussent les individus à mépriser,
divisent la société et agissent ainsi sans déontologie.

À la base c’est une simple affaire pénale,
mais les « plaignants » mettent tout en œuvre
pour la transformer aussi en partie de chasse
avec des actions virulentes en rassemblant des forces
et ressources humaines hors normes.

On peut parler d’excès de zèle ou d’exagération 
dans la manière d’opérer : 
c’est complètement disproportionné par à une éventuelle accusation.
Il est donc possible d’affirmer que ces intentions mauvaises
et dissimulées dirigées contre Luang Por Dhammakayo
et le Temple Dhammakaya sont telles 
qu’elles sont au-dessus de l’entendement du « simple individu ».

En définitive,
la situation montre que l’article 44 a été utilisé
dans le but d’anéantir la Foi des Fidèles,
de les chasser hors du Temple
(Temple que ces Fidèles ont construit avec leur propre argent)…
Les forces ont investi les Lieux et ont séquestré
les Fidèles leur coupant les vivres par la même occasion.
Cette situation est celle d’une guerre ou une bataille.
Cette situation ne fait que montrer les intentions barbares,
inhumaines et condamnables de l’Etat à l’encontre du Temple
(un édifice et un haut lieu du Bouddhisme),
des Moines et des Fidèles.

Pour conclure,
si on doit adopter un franc-parler direct et sans équivoque,
disons ceci : Le Temple Dhammakaya est né par la force de la Foi
et de l’argent des Fidèles il y a de cela presque 50 ans !
(de plus le Temple s’est développé à traves le Monde entier).
Ce Temple est un Centre, un Haut Lieu et une « Tourelle »
du Bouddhisme du pays et dans le Monde entier !
Mais il est sous la menace de l’Etat avec ses intentions barbares.
Comme cela a déjà été dit : « Vos paroles sont celles des politiques
mais vos agissements sont ceux des malfrats »la version francais : Merci l'amitié de Paris,
----------------------------------------------------

พูดอย่างนักปกครอง แต่กระทำเยี่ยงโจร! ไม่ชอบมาพากลตั้งแต่แรก! : กรณีวัดพระธรรมกาย ม.44


***การตั้งคดี(สหกรณ์คลองจั่น) ผิดนิติวิธี ตั้งแต่แรก
ผิดหลักการ เหตุผล ผิดหลักปรัชญากฎหมาย ตั้งแต่ต้น
“ติดกระดุมเม็ดแรกผิด”
ซึ่งสามารถกล่าวได้เลยว่า...
นั้นเพราะเจตนาจะหาเหตุในการเข้ามารุกรานปล้นทรัพย์พระพุทธศาสนาตั้งแต่แรก

***การดำเนินคดีข้ามขั้นตอน และผิดหลักมนุษยธรรมมาตลอด

***ที่ปรึกษาของฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ 
ล้วนเป็นบุคคลที่มีอคติเป็นปรปักษ์กับทางวัดพระธรรมกาย ทั้งสิ้น, 
นี้ก็ฟ้องให้เห็นชัดแล้วว่า ความชอบธรรมไม่มี!

***คดีอื่นๆ คดีเล็ก คดีน้อย รวม 300 กว่าคดี เกิดขึ้นภายในไม่กี่วัน
นั่นยิ่งชี้ให้เห็นถึงเจตนาเบื้องลึกเบื้องหลังที่ไม่โปร่งใสอย่างชัดแจ้ง
ของฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ
!

***ตลอดระยะเวลา, ในด้านอื่นๆ ก็เกิดกรณีการดำเนินการผิดพลาด 
จนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ของผู้ที่เข้าสู่กระบวนการ(อ)ยุติธรรมมาตลอด 
เช่น กรณีการเสียชีวิตในห้องคุมขังของ นายธวัชชัย 
และกรณีจับผู้บริสุทธิ์ไปรับโทษแทนอื่นๆ อีกมากมายหลายกรณี  
จนนาทีนี้สามารถกล่าวได้เลยว่า กระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยไม่มีความโปร่งใส 
ไม่สามารถเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนได้อีกต่อไป!

***สื่อมวลชน(กระแสหลัก) นำเสนอข่าวเลือกข้างอย่างเห็นได้ชัด สื่อไม่ได้นำเสนอ
ข้อมูลตามความเป็นจริง
ตรงข้ามเนื้อหาที่นำเสนอแสดงออกให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่า
เหมือนมีวัตถุประสงค์(ร้าย)แอบแฝงอยู่เบื้องหลัง 

***สิ่งที่เลวร้ายคือ การโหมกระแสข่าวของสื่อมวลชน 
ด้วยภาษาที่พิพากษาตัดสินไปก่อน สร้างความเข้าใจผิดสับสน 
สื่อมวลชนสร้างวาทะกรรม สร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคม 
แบ่งแยกประชาชนออกเป็นฝักฝ่าย กล่าวได้ว่าสื่อมวลชนทำงานอย่างไร้จรรยาบรรณ

***คดีอาญาธรรมดา, แต่กลับพยายามที่จะใช้ความรุนแรงในการไล่ล่า
ต่อ ผู้ถูกกล่าวหา ด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมหาศาล
 ในรูปการณ์ที่กล่าวได้เลยว่า
ใช้อำนาจใช้กำลังเกินกว่าเหตุ 
นั่นก็ฟ้องชัดแล้วว่าวัตถุประสงค์ในการกล่าวร้ายตั้งข้อกล่าวหาต่อ...
หลวงพ่อธัมมชโย และวัดพระธรรมกาย นั้น
มีเป้าหมายแอบแฝงที่โหดเหี้ยมเกินกว่าที่คนธรรมดาสามัญจะเข้าใจได้! 

***ในที่สุด, การใช้ ม.44 เพื่อเข้ามาล้างผลาญเข่นฆ่าศรัทธาของประชาชน 
เพื่อขับไล่ประชาชนออกจากวัด(ที่พวกเขาสร้างมาด้วยทรัพย์ของพวกเขาเอง) 
... การปฏิบัติการล้อมวัด อายัด ยึดอาคารสถานที่ กักขังประชาชน ตัดเสบียง 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ต่างจากสภาวะสงคราม
นั่นยิ่งฟ้องเจตนาอันโหดร้ายอำมหิตของฝ่ายรัฐที่ปฏิบัติต่อวัด
( อันเป็นที่ประดิษฐานพระรัตนตรัย) ต่อพระ ต่อประชาชน อย่างไร้มนุษยธรรม

***ที่สุด! … กล่าวอย่างตรงไปตรงมาได้เลยว่า ...
วัดพระธรรมกาย ที่สร้างมาด้วยกำลังศรัทธา
และกำลังทรัพย์อันบริสุทธิ์ของประชาชน เกือบ 50 ปี 

( และขยายงานพระศาสนากว้างไกลไปทั่วโลก )
นับว่าเป็นทั้งศูนย์กลางและปราการพระพุทธศาสนา
ทั้งในระดับประเทศ และระดับโลกได้
ถูกคุกคามจากอำนาจรัฐ ด้วยเจตนาอันอำมหิต

ดังที่กล่าวไว้พูดอย่างผู้ปกครอง แต่กระทำเยี่ยงโจร
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive