กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Toute la vérité sur l’affaire Dhammakaya : Luang Por Dhammachayo contre la Coopérative Khlong Chanh. Le flou qui entoure cette affaire est complètement levé désormais.

Toute la vérité sur l’affaire Dhammakaya : Luang Por Dhammachayo contre la Coopérative Khlong Chanh. Le flou qui entoure cette affaire est complètement levé désormais.

Tout sur l’origine de l’affaire Luang Por Dhammachayo


Une vérité à connaître !

Le procès du Vénérable Dhammachayo 
du Wat Dhammakaya est totalement infondé est injuste.

Ce procès n’aura pas de coupable car la coopérative ne porte plus plainte 
et arrête toute action à l’encontre du Vénérable.


21 juin 2013
Le DSI (bureau d’investigation) accuse M. Suphachai de détournement 
de fonds de 13 334 150 000 (milliards) de bahts 
et ceci s’ouvre sur un procès 146/2556.

Procès 146/2556
L’accusé est M.Suphachai Srisuphaaksorn. 
Il est accusé de détournement de fonds par chèque bancaire.
Le témoin est le vénérable Luang Por Dhammachayo.
(Dans cette affaire Luang Por Dhammachayo est considéré comme témoin)

13 Novembre 2015 (DSI)
Le DSI envoie un rapport du procès 146/2556 au procureur. 
Ce rapport met en exergue un témoin en la personne 
du Vénérable  Dhammachayo accompagné de 878 exemplaires 
de chèques dont 11 sont directement liés 
au Vénérable Dhammachayo dont le montant 
total s’élève à 387 160 000 Bahts. 
Le Vénérable devient suspect  d’après le DSI et est accusé d’être 
de connivence avec M. Suphachai !

En définitive, le Procureur ordonne que M. Suphachai Srisuphaaksorn 
soit l’unique accusé dans cette affaire.
Toutefois, si le DSI est capable de fournir d’autres éléments qui pourraient culpabiliser le vénérable Dhammachayo, 
le procureur est disposé à les examiner.


Une vérité à connaître !

Le procès du Vénérable Dhammachayo du Wat Dhammakaya 
est totalement infondé est injuste.

Au cours de ce procès, 
le procureur a réfuté la thèse du détournement de fonds par deux fois !


Résumons l’affaire : Le DSI veut entraîner le Vénérable Dhammachayo 
dans procès 146/2556 en tant que témoin 
mais n’a pas de preuves suffisantes. 
Au final, le Vénérable Dhammachayo n’a rien à voir avec tout ce problème.

29 octobre 2015
Le DSI vient enquêter auprès du Vénérable Dhammachayo 
pour tenter de bâtir des preuves solides. 
L’enquête a révélé que le Vénérable Dhammachayo n’avait aucune idée 
de l’origine des chèques et des montants.
Finalement, les preuves de culpabilité tant attendues 
ne verront pas le jour car elles n’existent pas! 
Le DSI n’a jamais envoyé de rapport au procureur 
qui prouve la culpabilité de Luang Por.

Le DSI monte un nouveau procès 27/2559
Motif de la plainte: blanchiment d’argent 
et recel de bien provenant des malfrats.
Les accusés sont le Vénérable Dhammachayo, 
M. Suphachai Srisuphaaksorn, Mme Sasithorn Chokeprasith
Le plaignant : M Thammanoun Attachod

La coopérative n’avait voulu engager aucun procès, 
qu’il soit pénal ou civil mais comment se fait-il 
que le DSI veulent le faire à la place de cette coopérative ?
Cette affaire ne concerne que M. Supachai et la coopérative. 
Ceci ne concerne en rien le Vénérable Dhammachayo. 
De toute façon, les fidèles du Wat Dhammakaya ont remboursé 
la coopérative et ont réparé ce malentendu.

Cependant, le DSI a quand même considéré 
le Vénérable Dhammachayo de suspect par communiqué de presse.

18 février 2016.
L’avocat du Vénérable Dhammachayo s’est informé auprès 
du procureur en lui envoyant une missive 
si le DSI pouvait engager un procès parallèle.
La réponse fut immédiate de la part du procureur :
ils n’ont pas le droit !

L’avocat du Temple a aussitôt averti le DSI 
en leur envoyant un courrier pour leur dire ...
qu’ils sont en tort  vis à vis de la Loi !

Le DSI n’a rien voulu savoir et continue à vouloir arrêter 
Vénérable Dhammachayo pour le traduire en justice !


Pourquoi Luang Por Dhammachayo n’a pas été traduit en justice ?
La réponse vient tout simplement par le fait 
que c’est chose faite au vu du procès 146/2556. 
Tout est donc entériné mais le DSI n’entend pas 
de cette oreille et n’en démord pas !

Le DSI a pourtant désobéi au procureur 
en montant un procès parallèle 27/2559
procès complètement illégitime et contraire à la Loi !

Ce procès n’avait pas lieu d’être depuis le début ! 
Il existe encore de nombreux points 
qui montrent la malhonnêteté du DSI.

1.       
Ce procès ne concerne que M. Suphachai et la Coopérative. 
Lunang Por Dhammachayo n’a rien à voir avec cette affaire. 
Luang Por reçoit des Dons ainsi ouvertement depuis toujours 
et ne peut donc recevoir de l’argent de malfrats pour le blanchir par la suite.

2.       
Les Fidèles du Wat Dhammakaya ont tout remboursé à la coopérative 
qui à son tour pouvait rembourser les membres. 
Le fait que le DSI s’acharne sur Luang Por, 
qu’ont-ils à y gagner vis à vis des membres de la Coopérative ?


3.       
Si on fait le calcul, seulement 300 millions de Bahts étaient destinés 
à Luang Por Dhammachayo sur une totalité de 11 milliards 
qui ont été octroyés à d’autres personnes. 
Pourquoi le DSI ne les ont pas poursuivis alors ?

4.       
Avant de demander au vénérable de se livrer aux Autorités, 
pourquoi le DSI n’est pas venu vérifier l’état de santé de Luang Por 
(qui n’est pas au mieux), pourquoi une telle négligence ?


5.       
Pourquoi le DSI s’obstine t-il à vouloir à tout prix accélérer 
la procédure judiciaire à l’encontre de Luang Por alors le procès 
du moine Phouta-issara qui avait semé le désordre à travers des actions 
« violentes » durant les élections (Shut Down) n’a même pas été organisé ?
     
6. 
Pourquoi le DSI a t-il un certain M. Mano pour toute consultation 
et conseil alors que ce dernier est un ennemi et un détracteur du Temple? 
Ainsi, la partialité du DSI ne fait aucun doute.


Le DSI a toujours prétexté que leurs actions ont pour but la défense 
des intérêts des membres de la Coopérative alors qu’en réalité, 
ces membres n’ont tiré aucun profit de dans cette affaire 
grâce aux actions du DSI ! De surcroît, 
les actions du DSI ont coûté cher et ont grevé le budget de l’Etat.

Le Wat Dhammakaya est oppressé par le DSI et subit 
en permanence leurs actions injustes et infondées. 
Pourquoi le DSI s’obstine à s’acharner contre 
Luang Por alors que dans le pays, 
d’autres affaires beaucoup, beaucoup plus graves sont laissées sans suite ? 
Ou alors y a t-il un Responsable qui tire les ficelles derrière toute cette affaire 
et qui veut à tout prix qu’il en soit ainsi?

C’est pourquoi nous demandons à notre société et à tous ceux 
et celles qui nous écoutent que justice soit rendue 
pour Luang Por Dhammachayo et le Wat Dhammakaya !


Une vérité à connaître !

Le procès du Vénérable Dhammachayo du Wat Dhammakaya 
est totalement infondé est injuste.

Ce procès ne peut être motivé par aucune plainte à savoir : 
le blanchiment d’argent et recel de bien provenant des malfrats. 
Il est infondé car il est question de donation ouvertement consenti et à aucun moment le Receveur, à l’origine, n’est propriétaire de cet argent.


-----------------------------------------

เหตุการณ์กรณีหลวงพ่อธัมมชโย, วัดพระธรรมกาย เป็นมาอย่างไร ?? วันที่ 21 มิถุนายน 2556
DSI ได้ ตั้งข้อหาคุณศุภชัย ร่วมกันยักยอกทรัพย์
มูลค่าความเสียหาย จำนวน 13,334.15 ล้านบาท
และได้รับเป็นคดีพิเศษที่ 146/2556

คดีพิเศษที่ 146/2556
ข้อหา กรณีสั่งจ่ายเช็ค เอาเงินออกจากสหกรณ์และยักยอกทรัพย์
จำเลย คือ คุณศุภชัย ศรีศุภอักษร
พยาน คือ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ในคดีนี้ หลวงพ่อธัมมชโยเป็น "พยาน"

13 พฤศจิกายน 2558 DSI
ส่งสำนวนการสอบสวนในคดี 146/2556 ทั้งหมดไปให้อัยการ
โดยมีพยานหลักฐานในคดีประกอบด้วยเช็คจำนวน 878 ฉบับ
ในจำนวนนี้เป็นเช็คที่เกี่ยวข้องกับพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
จำนวน 11 ฉบับ ยอดเงิน 387,160,000 บาท

โดย DSI เสนอฟ้องหลวงพ่อธัมมชโยเป็นผู้ต้องหาร่วมกับคุณศุภชัย !!!
DSI ต้องการให้หลวงพ่อธัมมชโยเป็นผู้ต้องหา !!! 

แต่แล้วอัยการสั่งให้ฟ้องเฉพาะคุณศุภชัยเท่านั้น ไม่ได้สั่งฟ้องหลวงพ่อธัมมชโยด้วย !

สำหรับหลวงพ่อธัมมชโย อัยการมีคำสั่งว่า
หาก DSI สามารถหาพยานหลักฐานมาเอาผิดเพิ่มเติมได้
ให้ส่งพยานหลักฐานนั้นมาที่อัยการเพื่อให้อัยการพิจารณาต่อไป

สรุปว่า คดี 146/2556 หลวงพ่อธัมมชโยเป็นพยานและหากมีหลักฐานเพิ่มเติมให้ DSI นำส่งอัยการ
นั่นคือ
หลวงพ่อธัมมชโยไม่เกี่ยว !!!!


วันที่ 29 ตุลาคม 2558 DSI
มาสอบสวนพยานหลวงพ่อธัมมชโยที่วัดพระธรรมกายเพิ่มเติม  
เพื่อหาหลักฐาน พบว่า หลวงพ่อธัมมชโยไม่ทราบที่มาของเช็คและไม่ทราบที่มาของเงิน

DSI ได้รวบรวมหลักฐานจากทางวัดเป็นที่เรียบร้อย
แท้จริงแล้ว ขั้นตอนนี้
DSI ต้องนำสำนวนและหลักฐานที่ได้จากวัดพระธรรมกายนำส่งอัยการ
แต่
DSI หาได้ทำเช่นนั้นไม่ !!!

DSI ตั้งคดีพิเศษที่ 27/2559 
ข้อหา ร่วมกันฟอกเงินและรับของโจร
จำเลย พระเทพญาณมหามุนี, คุณศุภชัย ศรีศุภอักษร, คุณศศิธร โชคประสิทธิ์
และโจทก์ คือ นายธรรมนูญ อัตโชติ

สหกรณ์ไม่ติดใจคดีทั้งทางแพ่งและอาญา เหตุใด DSI จึงติดใจแทนสหกรณ์ 
เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณศุภชัยและสหกรณ์
หลวงพ่อไม่เกี่ยว และศิษย์วัดก็ได้เยียวยาเงินให้สหกรณ์ไปทั้งหมดแล้ว
ศิษย์วัดเป็นที่เดียวที่เยียวยาสหกรณ์
สหกรณ์สามารถคืนเงินก้อนแรกได้ก็เพราะเงินจากศิษย์วัด


DSI ออกแถลงข่าว เตรียมตั้งข้อกล่าวหาและออกหมายเรียกหลวงพ่อในฐานะผู้ต้องหา

18 ก.พ. 2559
ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากหลวงพ่อธัมมชโย
ได้ส่งหนังสือไปสอบถามอัยการว่า
DSI มีสิทธิ์ที่จะแยกเป็นอีกคดีหนึ่งหรือไม่ ?

ในวันเดียวกัน อัยการตอบมาว่า ไม่สามารถฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่งได้ ! 


ทนายวัดพระธรรมกาย จึงทำหนังสือชี้แจงคำตอบของอัยการ
ไปแจ้งที่
DSI กรณีฟ้องผิดขั้นตอน !! DSI ไม่มีสิทธิ์ตั้งคดีใหม่ ตั้งแต่ต้น !! 
ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามกฎหมาย

แต่ DSI  ไม่สนใจใดๆ ออกหมายเรียกหลวงพ่อธัมมชโย
ในฐานะผู้ต้องหาเพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหา
และ
DSI ก็ได้ขอหมายจับหลวงพ่อในที่สุด !!


แล้วทำไม หลวงพ่อธัมมชโย ไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ? 

ตอบว่า... หลวงพ่อธัมมชโยได้เข้ากระบวนการยุติธรรมไปแล้ว ตั้งแต่คดี 146/2556
ซึ่งหลวงพ่อเป็นพยาน DSI ได้มาสืบพยานที่วัด
และส่งสำนวนไปให้อัยการแล้ว 
ทุกอย่างจบแล้ว ! แต่ DSI ไม่จบ !?

กลับทำผิดขั้นตอนทางกฎหมาย ขัดคำสั่งอัยการ แยกเป็นคดีที่ 27/2559 ! 

ซึ่งคดีนี้ไม่มีความยุติธรรมและชอบธรรมทางกฎหมายเลย!

แท้จริงแล้วคดี 27/2559 ผิดขั้นตอนกฎหมายตั้งแต่ต้น 
อีกทั้ง  DSI ยังเล่นไม่ซื่ออีกหลายอย่าง

1. คดีนี้เป็นเรื่องของสหกรณ์กับคุณศุภชัย
หลวงพ่อธัมมชโยไม่เกี่ยว
หลวงพ่อรับบริจาคอย่างเปิดเผย
ไม่มีทางที่จะรับของโจรและฟอกเงินได้ ??

2. ศิษย์วัดพระธรรมกายเป็นที่เดียวที่เยียวยาเงินให้สหกรณ์
สหกรณ์สามารถจ่ายเงินคืนสมาชิกครั้งแรกได้ ก็เพราะเงินจากศิษย์วัดพระธรรมกาย
แล้วการที่
DSI มาจ้องเล่นงานหลวงพ่อ ถามว่าได้ประโยชน์อะไรกับสมาชิกสหกรณ์บ้าง ??

3. เงินที่มาถึงหลวงพ่อเป็นเงินเพียง 300 กว่าล้านเท่านั้น
แต่เงินจากผู้รับเช็ครายอื่นๆ อีก
11,000 ล้าน ทำไม DSI ไม่ไปตาม ?? 

4. ทำไมก่อนหน้าที่จะออกหมายจับ DSI มีสิทธิ์มาแจ้งข้อกล่าวหาที่วัด
มีสิทธิ์มาพิสูจน์ความจริงที่วัดว่าหลวงพ่อป่วยจริงหรือไม่ เหตุใด
DSI จึงละเลยหน้าที่นี้ ??

5. ทำไม DSI เร่งคดีหลวงพ่อเป็นพิเศษ
ทั้งๆที่คดีกบฎของพุทธอิสระที่ขัดขวางการเลือกตั้ง
Shut Down กรุงเทพไม่ไปจัดการ ??

6. ทำไม DSI ให้นายมโน ซึ่งเป็นศัตรูกับวัดพระธรรมกายเป็นที่ปรึกษา
ส่อเจตนาลำเอียง ไม่ยุติธรรม ??

DSI อ้างเสมอว่าทำเพื่อสมาชิกสหกรณ์
แท้จริงแล้วสมาชิกสหกรณ์ไม่ได้ประโยชน์อันใดจากการกระทำของ
DSI เลย !
ซ้ำร้ายยังสิ้นเปลืองงบประมาณประเทศโดยใช่เหตุ !

วัดพระธรรมกายกำลังถูกรังแกด้วยความไม่เป็นธรรม
ทำไม
DSI  มุ่งจับกุมหลวงพ่อทั้งๆ ที่เรื่องอื่นๆ ในประเทศใหญ่โตกว่ามากไม่ยอมไปทำ ?
หรือมีมือที่อยู่เบื้องหลังที่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้
? จึงขอความเป็นธรรมจากสังคมให้แก่หลวงพ่อธัมมชโย และแก่วัดพระธรรมกายด้วยเถิด !!0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive