กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

ความห่วงใยพุทธศาสนาในไทย จาก Huei-yin Shih

เรียนท่านผู้อารักษ์ธรรมทุกท่าน

ขอเชิญทุกท่านได้สวด นโมมหาเมตตามหากรุณา 
อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ผู้ช่วยให้พ้นภัยพิบัติ

และขอบุญทั้งหลายได้ดลบันดาลให้วัดพระธรรมกายปลอดภัยหลุดพ้น
จากความลำบากทั้งหลายและภัยพิบัติต่างๆ 
ขออำนาจบารมีพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ 
อำนวยพรให้คณะสงฆ์ไทยกลับมาสงบเช่นเดิม 
ให้จิตใจมนุษย์เป็นไปในทางที่เป็นกุศล โลกสันติสุข


นโมมหาเมตตามหากรุณา อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive