กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ไม่เคยบริจาค แต่อยากตรวจสอบการเงินวัด!...???อันว่าการ  “บริจาค” (ให้วัด)  คือ การให้ด้วยความพอใจยินดีของผู้ให้เป็นสำคัญ
วัตถุประสงค์ทั้งหมด...ก็เป็นเรื่องของสาธารณะประโยชน์เป็นสำคัญ
หลักๆ ก็มีอยู่ชัดเจน  ...

1    1.   ใช้ไปในการสร้างถาวรวัตถุ โบสถ์ วิหาร ศาลา การเปรียญ
อาคารสถานที่ต่างๆ หรือปกิณกะอื่นๆ  ...เพื่ออะไร

2    2. จากข้อ 1 ก็เพื่อใช้ในการสร้างคนให้เป็นคนดีให้กับชุมชน สังคม
ด้วยกิจกรรมต่างๆ...การสอน การอบรม  การฝึกปฏิบัติพัฒนา ต่างๆ
เพื่อให้คนได้รู้ ได้คิด คิดได้ ทำได้ และดีได้ ...

เงินบริจาคให้วัด ...
พระ ที่อยู่ในวัด หรือ เจ้าหน้าที่ มัคทายก คณะกรรมการ ก็รับภาระทำหน้าที่ดูแล
ใช้จ่ายไปในวัตถุประสงค์ดังกล่าว
เงินบริจาค เป็นเรื่อง ระหว่าง  ผู้บริจาคที่ยินดี  กับ ผู้รับ คือ วัด (นิติบุคคล)
ที่ต่างก็รับภาระต่อการนำเอาปัจจัยเหล่านั้นไปทำคุณประโยชน์ 
ให้แก่ประชาชนในสังคม ต่อไป...

และระบบการดูแลความถูกต้องเป็นธรรม นั้น  
การปกครองของการคณะสงฆ์ก็มีอยู่แล้ว


อยู่กันมาดีๆ  วันหนึ่ง!
คนที่ไม่เคยมีประวัติว่าทำคุณประโยชน์อันใดให้กับพระพุทธศาสนาเลย!
ไม่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลใดๆ แก่วัดวาอาราม!  ไม่เคยบริจาคเลยแม้แต่บาทเดียว!
คือ ไม่เกี่ยวข้องอะไร! ใดๆ ทั้งสิ้น!
แม้แต่ความประพฤติส่วนตัว จะตั้งอยู่ในศีล ในธรรม ก็ไม่ปรากฎให้รู้เห็น!

มาบอก...ต้องการปฏิรูปพระพุทธศาสนา
           ต้องการตรวจสอบกิจกรรมของวัด
          ต้องการตรวจสอบบัญชีการเงินของวัด !

1     1. คุณเดือดร้อนตรงไหน ? ด้วยเหตุอะไร ?

2     2. ผู้บริจาค ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ เขายังไม่มาตามตรวจเลย !
คนนี้ต่างหากหรือเปล่าที่ควรมีสิทธิอยากรู้ 
แต่เมื่อเขาให้แล้ว เขาก็ให้ขาดจากใจตามศักดิ์ศรีของผู้ให้  
(ถ้ายังตามมาหวงอยู่  แบบนี้คงไม่น่าจะเรียกว่า บริจาค หรือ ให้,
จะเรียกว่าอะไรดีละ?)

3     3. จะเข้ามาดูแลพระพุทธศาสนา หรือ ทำอะไรกันแน่ ?

... อยากให้คิดให้ดีๆนะครับ
เพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัด ...
บุคคลใด มีจิตเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วทำการสักการะบูชา
สิ่งแทนพระองค์  ไม่ว่าจะเป็นพระเจดีย์  พระพุทธรูป  ฯลฯ 
อานิสงส์ที่เกิดขึ้นนั้น 
เสมอหนึ่งด้วยการได้บูชาพระองค์  เมื่อมีพระชนม์ชีพอยู่

ฉันใด, 
ตรรกะในทางตรงกันข้าม ... ก็ฉันนั้น ... นะครับ
!

สิ่งที่ ฆราวาสบางพวกกำลังกระทำต่อ พระพุทธศาสนา อยู่นี้...
เท่ากับ...กำลังกระทำต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า !
มองเลย หลวงพี่ หลวงพ่อ หลวงตา ขึ้นไป ...
จะเห็นชัดว่า... พระพุทธองค์ยังทรงประทับนั่งเป็นประธาน ในทุกวัด นะครับ
คิดให้ดีๆครับ!   
ชาวศิวิไลซ์
23  มิถุนายน พ.ศ.2560

13 ความคิดเห็น:

 1. ข้าราชการทุจริตแล้วทำไหมเอาความผิดมาไห้พระละค่ะบาปกรรมจริงค่ะและรัฐบาลก็ไม่เคยเอาเงินมาบำรุงวัดเลยสักบาทมีแต่ญาติโยมที่มีความศัทธาต่อวัดค่ะ

  ตอบลบ
 2. พระสงฆ์ทั้งประเทศควรเลิกโลกสวยได้แล้ว ภัยใกล้มาถึงตัวเรื่อยๆ เรื่องโน้นไม่ได้ก็จะเอาเรื่องนี้หาคดีให้พระ เขาไม่หยุดหรอก หากพระต่างคนต่างอยู่ไม่ร่วมมือกันต้านภัยศาสนา คราวนี้อาจถึงคราวสิ้นยุคพระพุทธศาสนาเป็นแน่แท้ คงไปโทษคนอื่นไม่เพราะพระไม่ร่วมมือกัน ทำง่ายๆแค่ร่วมกันสวดมนต์ และเอาความจริงไปปรากฏแก่สังคมครับ

  ตอบลบ
 3. เจ้าหน้าที่ทำงานไม่น่าไว้วางใจ การใส่่ความพระดีและทำลายวัดมาเป็นร้อยจะให้ประชาชนเชื่อถือได้อย่างไร คดีสมเด็จวัดปากน้ำมีแสดงความรับผิดขอบอะไรบ้าง ให้คณะสงฆ์แต่งตั่งคนที่น่าเชื่อถือเข้าตรวจสอบด้วย อยากออกกฏหมายริบเงินวัด อ้างว่ามาควบคุม ทั้งๆที่ให้เงินสนับสนุนแต่ละปีน้อยมาก

  ตอบลบ
 4. ผู้ที่จะทำให้ร้อนทั้งตนร้อนทั้งคนอื่น คือ ผู้ที่ไม่ทำหน้าที่ของตน ๑ ไปเผือกหน้าที่ของผู้อื่น ๑ ไปหรืออยู่ที่ไหน ที่นั่นก็เดือดร้อนหมด โลกเสื่อมโทรมลงก็เพราะมีคนประเภทนี้มากขึ้น

  ตอบลบ
 5. ถึงเวลาแล้ว !!!!!!
  การรักษาศีลห้า เป็นพื้นฐานของคนดี และสังคมเป็นสุข
  เราต้องช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนมา ถ้าทุกคน ทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา เข้าวัด ฟังธรรม สวดมนต์ สังคมก็จะอยู่อย่างสงบสุขอย่างแท้จริง หน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนาเป็นของชาวพุทธ

  ตอบลบ
 6. กินเงินวัดเป็นเปตรเฝ้าวัดแน่นอน

  ตอบลบ
 7. ไม่เคยบริจาค แต่อยากรู้ อยากได้ อยากแบกบาปด้วย

  ตอบลบ
 8. หยุดแผนร้ายทำลายพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 9. นรกนะค่ะท่าน! เราชาวไทยเกือบ90%เป็นชาวพุทธ หยุดให้ร้านพระศาสนาให้มัวหมองได้แล้ว เพราะใจคนพุทธสุดจะทน

  ตอบลบ
 10. คิดดี 👍
  พูดดี😘
  ทำดี🙏
  ได้ดี😇

  ตอบลบ
 11. ญาติโยมถวายปัจจัยบำรุงวัด รักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคง จะได้บุญมหาศาล แต่ใครที่ยึดเงินวัดที่ญาติโยมถวายจบเหนือหัว สมบัติที่ได้มาจะวิบัติ และบาปหนักมากเอย.

  ตอบลบ